Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego – część 1

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 2 razy, Średnia ocena: 4.5]

W tym wpisie, na polecenie naszych Klientów, przekażemy Państwu naszą dotychczasową wiedzę na temat ubezpieczenia którym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego. Nasz wpis będzie dotyczył przewoźników drogowych oraz spedytorów. Z uwagi na obszerny zakres omawianego materiału, wpis dotyczący OC operatora transportowego zostanie podzielony na dwa osobne artykuły. Zapraszamy Państwa do lektury strony.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego
Ubezpieczenie OC dla przewoźnika – na jednej polisie otrzymasz OCP krajowe i międzynarodowe, kabotaż jak i OC Spedytora

Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, potrzebne jest tym podmiotom, które świadczą usługi transportowe oraz spedycyjne.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego

Ubezpieczenie OCP dedykowane jest firmom, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie PKD 49.41.Z (transport drogowy towarów). Firmy takie są chronione w takim zakresie, w jakim operator transportowy ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. W przypadku przewoźników drogowych,  przepisy te dotyczą dwóch przypadków:

  • OC przewoźnika w ruchu krajowym – ochrona opiera się w oparciu o Prawo Przewozowe;
 • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowy – ochrona opiera się o Konwencję CMR.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby ubezpieczenie OCP w pełni go chroniło w zakresie przewozów krajowych i międzynarodowych?

W  świetle ustawy o transporcie drogowym, Przewoźnik Drogowy, czyli przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, musi posiadać licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Licencja jest decyzją, wydawaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego.

Kalkulator OC przewoźnika do licencji transportowej
Potrzebujesz licencji transportowej? Wypełnij formularz i oblicz, ile będzie kosztować ubezpieczenie do licencji transportowej na Twoje pojazdy

Licencja daje uprawnienia przedsiębiorcy do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jeżeli przedsiębiorca chce wykonywać przewozy międzynarodowe, musi posiadać tzw. Licencję Wspólnotową. Jest to element konieczny dla firm, które chcą trudnić się transportem międzynarodowym.

Aby ją otrzymać, firma musi dodatkowo uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Zezwolenie wydawane jest przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego.

Aby takie zezwolenie otrzymać, przedsiębiorca musi spełnić określone w Ustawie warunki. Zamieszczamy je poniżej:

 • udokumentowanie posiadania środków w wysokości 9 tysięcy EURO na pierwszy pojazd i 5 tysięcy EURO na każdy następny (w drodze wyjątku dla małych przewoźników wystarczy gwarancja bankowa lub bliżej nieokreślone ubezpieczenie zawodowe); –  (w tym miejscu wyszliśmy Państwu naprzeciw i stworzyliśmy produkt, którym jest ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej na przewóz towarów – oznacza to, że za niewielką składkę za polisę ubezpieczeniową, spełniają Państwo wymóg posiadania odpowiednich środków finansowych do uzyskania licencji zawodowej, składka za pierwszy pojazd to tylko 250 zł, 220 każdy następny, przy pojazdach o DMC od 2,5 do 3,5 tony, składki są niższe.)
 • brak zakazu do wykonywania zawodu przez zatrudnionych kierowców;
 • kompetencje zawodowe osoby zarządzającej;
 • oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

Podsumowując powyższy wywód, przewoźnik krajowy musi mieć:

 • zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie PKD 49.41.Z;
 • licencja na przewozy krajowe wydana przed 15.08.2013 rokiem na podstawie wniosku o działalność przewozową.
  • W zastępstwie licencji krajowej, są honorowane: licencja na przewozy międzynarodowe wydana przed 15.08.2013 lub
  • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 15.08.2013.

Z kolei przewoźnik międzynarodowy, do wykonywania działalności potrzebuje mieć:

 • zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie PKD 49.41.Z;
 • licencja wspólnotowa na przewozy międzynarodowe, wydana po 15.08.2013 roku, albo:
  • Licencja wspólnotowa na przewozy międzynarodowe wydana po 15.08.2013 roku podmiotowi posiadającemu zezwolenie.
Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego
Ubezpieczenie OC dla przewoźnika – na jednej polisie otrzymasz OCP krajowe i międzynarodowe, kabotaż jak i OC Spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego, którym jest spedytor, opiera się o przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Formalne wymogi, które musi spełnić przedsiębiorca aby wykonywać działalność spedycyjną zawarte zostały poniżej:

 • zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie PKD 52.2 (jest to działalność usługowa wspomagająca transport)
 • posiadanie licencji na przewozy krajowe wydane przed 15.08.2013 roku na podstawie wniosku o działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub:
  • licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydana po 15.08.2013 roku.

Jeżeli firmy, zarówno transportowe jak i spedycyjne, nie posiadają stosownych pozwoleń i wpisów w CEIDG, polisa OC operatora transportowego nie będzie ich chronić. Jeżeli jakaś firma wykupi polisę, w momencie wystąpienia szkody, nie otrzyma odszkodowania – gdyż nie spełnia prawnych wymogów określających ją jako operatora transportowego, zarówno przewoźnika jak i spedytora. I wtedy sama z własnych środków, będzie musiała pokryć stratę przewożonego towaru.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego – wszystko co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OCPD