Ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie jako zabezpieczenie budowy

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 6 razy, Średnia ocena: 5]

Nasi Klienci, biorący udział w przetargach i wykupujący w naszym biurze gwarancje ubezpieczeniowe, pytają o ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR. Stąd też, ten wpis poświęcimy odrębnemu zagadnieniu, którym jest ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR jest często elementem, którego wymaga Inwestor przed wpuszczeniem Wykonawcy na budowę.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

     1. Komu dedykowane jest ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie?

     2. Jakie elementy zabezpiecza ubezpieczenie CAR/EAR?

     3. Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie budowlano-montażowe?

     4. Jakie klauzule dodatkowe może zawierać ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie?

     5. Ile kosztuje ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR?

     6. Jak zdobyć Ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie?

     7. Jakie dokumenty są potrzebne by otrzymać ofertę na ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie?


Komu dedykowane jest ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie?

Ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie
Ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie – pełne zabezpieczenie budowy

Jak wspomnieliśmy na początku naszego wpisu, ubezpieczenie budowlano-montażowe w Warcie, dedykowane jest firmom budowlanym, które stają do przetargów i je wygrywają. Wygrywając przetarg, Beneficjent najczęściej żąda gwarancji należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek, a dodatkowo, żąda zabezpieczenia terenu budowy od wszelkich ryzyk.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR, to dodatkowa polisa, zapełniająca, na każdym z jej etapów, pełną ochronę przed różnymi szkodami, w tym i przed szkodami na osobach trzecich. Jest ona przypisana do konkretnej budowy.

Tym, co odróżnia polisy CAR (Contractors’All Risk – ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) lub EAR (Erection All Risk – ubezpieczenia wszelkich ryzyk montażu) od innych polis ubezpieczenia firmy i OC działalności, jest odpowiedzialność za ryzyka, które w standardowych polisach są wyłączone. Odpowiedzialność dotyczy szkód ogniowych związanych z budynkami lub budowlami, które są na etapie konstrukcji lub remontu.

Jeżeli chcesz się pozytywnie zdziwić odnośnie ceny ubezpieczenia, skontaktuj się z nami. Zadzwoń pod numer 501-620-325 lub napisz maila w sprawie ubezpieczenia budowlano-montażowego w Warcie (klik).

Dla firm, które rocznie mogą potrzebować kilkanaście lub więcej tego typu zabezpieczeń, przygotowujemy bezpłatne umowy generalne, które mają określone stawki procentowe i kwotowe. Dzięki temu, czas oczekiwania na polisę skraca się do kilku dni. Wniosek do umowy generalnej jest dostępny w naszym biurze. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Taką polisę, może wykupić inwestor, wykonawca lub podwykonawca prac. Z reguły jednak, wykupuje ją wykonawca robót budowlanych. Polisa CAR/EAR to inaczej polisa z opcją ochrony od wszystkich ryzyk. Chroni każdego, kto ją posiada od różnych szkód. Zazwyczaj, przy dużych kontraktach, jej posiadanie jest obowiązkowe i warunkuje możliwość pracy na budowie (W analizowanych przez nasze biuro kontraktach, znajdowaliśmy zapisy, które nakładały obowiązek na wykonawcę prac do zawarcia takiej polisy).

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z formularza, wypełnij pola i czekaj na nasz kontakt zwrotny – podamy Ci orientacyjny koszt oraz informacje, jakie są potrzebne do weryfikacji finansowejNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Jakie elementy zabezpiecza ubezpieczenie CAR/EAR?

Przedmiot ubezpieczenia jest dokładnie opisany w umowie pomiędzy wykonawcą a inwestorem. Przeważnie ochroną ubezpieczeniową zostają objęte:

  • obiekty budowlane;
  • obiekty montażowe;
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy;
  • maszyny budowlane;
  • inne rodzaje mienia i/lub koszty wyszczególnione w klauzulach dodatkowych;
  • odpowiedzialność cywilna OC.

Warunkiem udzielenia ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczenie mienia. Warta udziela ochrony OC, jeżeli podczas wykonywania robót budowlano-montażowych dojdzie do szkody w miejscu ubezpieczenia i w okresie, w którym ubezpieczenie obowiązuje.

Na jaki okres zawierane jest ubezpieczenie budowlano-montażowe?

Umowę na Ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie, zawiera się na okres roczny, która może być przedłużana. Możliwym jest jednak zawarcie ubezpieczenia na cały okres obowiązywania kontraktu, np. na 3 lata – nie ma wtedy obowiązku przedłużania polisy.

Równolegle do prowadzonych prac i zawartego ubezpieczenia CAR/EAR od wszystkich ryzyk, zazwyczaj wykonawca posiada gwarancję należytego wykonania umowy. Po skończonej budowie, zaczyna obowiązywać gwarancja usunięcia wad i usterek.

W przypadku objęcia ochroną konkretnej budowy, odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od daty określonej w dokumencie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu rozpoczęcia robót. Jeżeli roboty zostały rozpoczęte, ochrona ubezpieczeniowa zacznie się najwcześniej na następny dzień po wystawieniu polisy.

Do wniosku trzeba będzie wtedy dołączyć wykaz zrealizowanych prac, razem z kosztorysem oraz o ile wystąpią, wykaz szkód. Przeważnie jednak zapisy w umowie narzucają wykonawcom przed wejściem na budowę obowiązek posiadania takiej polisy.

Towarzystwo kończy ochronę ubezpieczeniową z upływem okresu ubezpieczenia określonego w polisie. W określonych przypadkach, odpowiedzialność kończy się nie później niż:

  • w odniesieniu do obiektów budowlanych – w dniu odbioru końcowego obiektu lub jego części, albo w dniu przekazania go do użytkowania (eksploatacji), w zależności od tego, który fakt nastąpi wcześniej;
  • w odniesieniu do obiektów montażowych – w dniu odbioru końcowego obiektu lub jego części albo w dniu przekazania go do użytkowania (eksploatacji) albo z chwilą rozpoczęcia prób gorących, w zależności od tego, który fakt nastąpi wcześniej;
  • w odniesieniu do mienia używanego: z chwilą rozpoczęcia prób gorących;
   • w odniesieniu do sprzętu, wyposażenia, zaplecza budowy, maszyn budowlanych: z chwilą usunięcia ich z miejsca budowy/montażu;
  • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Jakie klauzule dodatkowe może zawierać ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie?

Elementem, który tak naprawdę świadczy o wysokiej jakości polisy CAR/EAR w Warcie, są dodatkowe klauzule. Klauzule pozwalają zamienić standardową ofertę, jaką ma wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w ofertę kompletną. Zazwyczaj klauzule są w cenie polisy, w indywidualnych przypadkach, mogą nieco podnieść ostateczny koszt takiej polisy.

Zakres ochrony dobierany jest na podstawie dołączonego do umowy harmonogramu oraz wypełnionego przez Klienta wniosku. W zależności od tego, jaka będzie suma ubezpieczenia oraz zakres dodatkowych klauzul, cena będzie stanowić wypadkową tych czynników. Firmy, otrzymujące za naszym pośrednictwem takie polisy, otrzymują ubezpieczenie optymalnie dobrane, zarówno pod względem zakresu ochrony jak i ceny.

Ile kosztuje ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR?

Koszt ubezpieczenia budowlano-montażowego CAR/EAR, to wypadkowa wielu czynników. Na cenę ma wpływ wysokość kontraktu oraz zakres ubezpieczenia. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, ile będzie kosztować konkretna polisa. Aby poznać cenę, najlepiej się skontaktować z naszą agencją.

Zazwyczaj cena, to ułamek promila wysokości opiewającej w kontrakcie. Cena zależy również od tego, czy podczas trwających już prac budowlanych, doszło do jakiejś szkody.

Jak zdobyć ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie?
Kalkulator składki na ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
Oblicz składkę na Twoje OC działalności gospodarczej – wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt zwrotny.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR, najłatwiej zdobyć za naszym pośrednictwem. W tym celu, należy skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie pod numerem +48 501 620 325 lub poprzez e-mail: tobiszewski.marcin@gmail.com.

Należy również pamiętać, że od momentu złożenia zapotrzebowania na ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie, do chwili otrzymania polisy, może minąć od kilku godzin (jeżeli są to niewielkie kontrakty), do kilkunastu dni. Stąd też apelujemy do Państwa, by zgłaszali się Państwo minimum tydzień wcześniej przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych.

Jakie dokumenty są potrzebne by otrzymać ofertę na Ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie?

Aby otrzymać ofertę na ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Potrzebne będą:

Wykonawca robót:

 1. Kopia kontraktu;
 2. Harmonogram robót (jeżeli jest w kontrakcie, nie jest wymagany);
 3. Wypełniony wniosek na otrzymanie oferty ubezpieczenia budowlano-montazowego CAR/EAR (wniosek jest dostępny u nas, prosimy o kontakt)
 4. Projekt umowy lub podpisana umowa – jeżeli kontrakt już się rozpoczął;
 5. Jeżeli prace budowlano-montażowe się rozpoczęły, potrzebny będzie wykaz zrealizowanych prac i ich szacunkowa wartość;
  • Jeżeli doszło do szkody na budowie – wykaz szkód i poniesione z tym koszty.

Inwestor, developer:

 1. Harmonogram robót;
 2. Informacja o zakresie robót;
 3. Wypełniony wniosek (wniosek jest dostępny u nas, prosimy o kontakt);
 4. Projekt umowy lub podpisana umowa – jeżeli kontrakt już się rozpoczął.

Mając komplet dokumentów, wysyłamy je do Warty w celu sprawdzenia i przygotowania oferty. Po skończonej weryfikacji, o ile firma spełnia przesłanki do otrzymania oferty, przesyłamy Państwu na adres e-mail propozycję na Ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie.

Zapraszamy do skorzystania. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 501 620 325 lub mailowy tobiszewski.marcin@gmail.com.

Ubezpieczenie robót budowlanych CAR / EAR w Warcie
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR
Ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR/EAR w Warcie jako zabezpieczenie budowy – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska