Oceń naszą stronę
[Głosowano: 2 razy, Średnia ocena: 5]

Dla ułatwienia kontaktu i możliwości szybkiego tworzenia ofert grupowych w oparciu o ubezpieczenie grupowe Warta Ekstrabiznes, stworzyliśmy specjalny formularz kontaktowy, który jest nasz Kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe w Warcie. Zawarte w nim pytania stanowią odwzorowanie tego, o co pytamy Państwa osobiście przy tworzeniu oferty.

Czas sporządzenia oferty ubezpieczenia grupowego, odbiega nieco od standardowego i w tym przypadku, może wynosić do 48 godzin. Otrzymując ofertę ubezpieczenia grupowego w Warcie, tego samego dnia przysyłamy ją na Państwa adres e-mail.

Jeżeli przesłana oferta nie zaspokaja należycie potrzeb firmy, dostosowujemy się do wymagań Klienta zmieniając ją odpowiednio. Firmy, którym przygotowaliśmy oferty na podstawie tego formularza i które podpisały umowę ubezpieczenia grupowego, nie mają powodów do narzekań. Sprawdź naszą ofertę wypełniając niżej zamieszczony formularz.

Zachęcamy do częstego korzystania z narzędzia, w chwili obecnej, tworząc oferty ubezpieczenia grupowego, dodajemy 10% więcej sumy ubezpieczenia do każdego ryzyka, przy zachowaniu aktualnie obowiązującej stawki. Możemy się również poszczycić tym, że Warta, jako jedyna firma ubezpieczeniowa w Polsce, wypłaca odszkodowania za zwichnięcia.

Odpowiedzi na zadane w formularzu pytania, stanowią optymalną bazę na podstawie której przygotowujemy Państwu ofertę. W przypadku, gdyby okazało się, że będziemy potrzebować dodatkowych danych do oferty, będziemy się z Państwem kontaktować. Do sporządzenia oferty ubezpieczenia dla 50 osób, wystarczą dane w formularzu, gdyby okazało się, że w firmie pracuje więcej niż 50 osób, potrzebne będzie wypełnienie arkusza z danymi dotyczącymi struktury wiekowej pracowników.

Kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe w Warcie  Wybierz zdarzenie ubezpieczeniowe


  Zgon


  Urodzenie się dziecka


  Utrata zdrowia


  Leczenie szpitalne


  Usługi Assistance - pomoc w nagłej potrzebie
  Na przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
  Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
  Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


  Obowiązek informacyjny

  Nasz kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe został stworzony tylko i wyłącznie w celu ułatwienia Państwu złożenia zapytania ofertowego. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 48 godzin.

  Wszelkie informacje wysłane poprzez Kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając Kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe nie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy.

  Kalkulator składki na ubezpieczenie grupowe w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska