Ubezpieczenie OC rolnika i budynków
4.4 (Wynik: 88%) Oddano 10 Głosów

Ubezpieczenie OC rolnika i budynków skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC rolnika i budynków jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres ochrony  określa ustawa. Taka sama dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC rolnika i budynków
Ubezpieczenie OC rolnika i budynków w TUiR Warta SA

Pomimo tego, że zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolnych określa ustawa, to jednak w każdym towarzystwie, do jakiego się udamy, zapłacimy inaczej za to samo. W Warcie, na Państwa korzyść dodatkowo działa fakt, iż przy wycenie budynków nie zaniżamy ich wartości.

Klienci, zawierając u nas nowe ubezpieczenie rolne, oszczędzali od 80 do nawet 700 złotych na polisie rolnej! Wypełnij ten kalkulator a przekonasz się, o ile Twoje ubezpieczenie będzie tańsze.

Kalkulator OC rolnika i budynków Warta
Szukasz tańszego ubezpieczenia OC rolnika i budynków? Dobrze trafiłeś, wypełnij ten kalkulator, a przyślemy Ci gotową ofertę ubezpieczenia OC rolnika i budynków z Warty!!!

To znaczy, że podając nam rok budowy danego budynku, oraz użyte do jego budowy materiały, liczymy składkę od faktycznej wartości danej nieruchomości. Nie zaniżamy wartości budynków, sumy ubezpieczenia stanowią realną wartość nieruchomości! I nawet wtedy ceny wychodzą dużo niższe niż w przypadku innych ubezpieczycieli.

Cena nowego ubezpieczenia OC rolnika i budynków w Warcie, jest istotnym elementem, który rzutuje na składkę wznowienia w przyszłym roku. Staramy się jak najniżej zejść z ceną polisy po to, by wznowienie w następnym roku było równie atrakcyjne cenowo. Składka na wznowienia dla naszych Klientów nie odbiega od tej z ubiegłego roku, stąd też zachęcamy Państwa do kontaktu z nami lub do wysyłania formularza ofertowego.

Przykład z lutego 2016 roku. Liczyliśmy pewnej Pani składkę, która miała takie ubezpieczenie w innej dużej firmie ubezpieczeniowej, gdzie składka wynosiła ponad 670 złotych. W skład tego ubezpieczenia wchodziło OC rolnika, 3 budynki, NNW i ubezpieczenie mienia. Po przeliczeniu na takich samych parametrach jak w tamtym ubezpieczeniu, opłata za polisę w Warcie wyniosła na cały rok – UWAGA – 290 złotych. Dzięki takiej oszczędności, Pani została u nas na dobre. I takie przykłady możemy mnożyć.

Kalkulator OC rolnika i budynków Warta
Szukasz tańszego ubezpieczenia OC rolnika i budynków? Dobrze trafiłeś, wypełnij ten kalkulator, a przyślemy Ci gotową ofertę ubezpieczenia OC rolnika i budynków z Warty!!!

Dla Państwa wygody, stworzyliśmy i zamieściliśmy na stronie kalkulator online potrzebny do obliczenia składki na OC rolnika i budynków w Warcie. Warto z tego skorzystać, gdyż ceny polis między Wartą a innymi ubezpieczycielami w Polsce, potrafią być dużo niższe niż wznowienia w innych Towarzystwach. O ile – to już zależy od konkretnego przypadku. Wiemy doskonale jak to brzmi i to nie jest żart – warto się przekonać, czy nasza nowa polisa rolna nie będzie tańsza niż wznowienie w innym Towarzystwie.

Ubezpieczenie budynków w Warcie obejmuje ochroną budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z postanowieniami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (ubezpieczenie obowiązkowe).

Jakie dodatkowe atuty posiada Ubezpieczenie OC rolnika i budynków w Warcie?

Kalkulator OC rolnika i budynków Warta
Szukasz tańszego ubezpieczenia OC rolnika i budynków? Dobrze trafiłeś, wypełnij ten kalkulator, a przyślemy Ci gotową ofertę ubezpieczenia OC rolnika i budynków z Warty!!!

W standardowych pakietach rolnych, ubezpieczenia obowiązkowe mogą nie chronić w wystarczającym zakresie. Dlatego w naszej agencji oferujemy Państwu pakiet, w którym można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Jego główne atuty to:

 • Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego na jednej polisie;
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych w wartości odtworzeniowej;
 • Duża elastyczność w dopasowaniu ochrony do potrzeb;
 • Opcja rozszerzenia ustawowego zakresu ubezpieczenia budynków o dodatkowe ryzyka m.in. zalanie, stłuczenie, przepięcie, dewastacja, koszty poszukiwania przyczyny szkody, dewastacja, dym i sadza, huragan, napór śniegu, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów, zniszczenie w związku z akcją ratowniczą związaną z tymi zdarzeniami;
 • Możliwość kompleksowego ubezpieczenia mienia charakterystycznego dla branży rolnej – od specyficznych budowli i urządzeń, przez plony po zwierzęta gospodarskie;
 • OC w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego za granicę oraz z licznymi klauzulami dodatkowymi dla prowadzących działalność agroturystyczną, posiadających konie rekreacyjne oraz dla najemców;
 • NNW w 2 wariantach do wyboru – na rzecz domowników i pracowników wskazanych w dokumencie ubezpieczenia,  z zakresem ubezpieczenia obejmującym dzienne świadczenie szpitalne, zawał serca i udar mózgu (NNW Rolnik Plus);
 • Możliwość ubezpieczenia rzeczy osobistych poza gospodarstwem rolnym oraz objęcie ochroną nagrobków;
 • Szeroki zakres usług Assistance (katastroficzny, domowy, medyczny a także infolinia dla rolników);
 • Możliwość wykupienia konsumpcji sumy ubezpieczenia w AgroCasco (dla maszyn nie starszych niż 5 lat)

Dodatkowe rozszerzenia ubezpieczenia OC rolnika i budynków

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ryzyka kradzieży z włamaniem dla:

 • ruchomości domowe i stałe elementy;
 • urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych).

Ubezpieczenie Warta AgroCasco

Na polisie OC rolnika i budynków, można włączyć ochronę ubezpieczeniową, w ramach której dodatkowo mogą być chronione maszyny rolnicze. Jest to oferta skierowana do tych rolników, którzy posiadają pojazdy, nie podlegające obowiązku rejestracyjnego i dotyczy to tak zwanych pojazdów wolnobieżnych. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte maszyny służące do:

Ubezpieczenie Warta AgroCasco - chroń swoje pojazdy
Ubezpieczenie Warta AgroCasco – chroń swoje pojazdy
 1. Uprawy gleby – np. pługi, glebogryzarki, brony, agregaty, itp.;
 2. Nawożenia – rozsiewacze nawozów, roztrząsacze obornika, itp.;
 3. Siewu i sadzenia – siewniki i sadzarki, itp.;
 4. Pielęgnacji roślin uprawnych – opryskiwacze, wozy asenizacyjne, itp.;
 5. Zbioru –  sieczkarnie, przyczepy zbierające, kombajny, żniwiarki, itp.;
 6. Sortowania, omłotu i przetwórstwa – prasy, suszarnie, młockarnie, itp.;
 7. Ładowacze wykorzystywane w rolnictwie – czołowe, przyczepiane, zawieszane.

Ochrona pojazdów może zostać ujęta w wymiarze podstawowym lub pełnym. W zależności od wybranego wariantu, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zniszczenia maszyn, które mogły powstać na wskutek:

 • zdarzeń losowych – np. na wskutek pożaru, zalania, gradu, akcji ratowniczej związanej z wystąpieniem zdarzenia losowego, itp.;
 • kradzieży z włamaniem lub rozboju;
 • zderzenia z innym pojazdem.

Podstawowy zakres ochrony obejmuje zdarzenia losowe, pełny z kolei dotyczy zdarzeń losowych oraz ryzyka kradzieży i zderzenia się z osobami, przedmiotami i zwierzętami, znajdującymi się na zewnątrz maszyny.

Ubezpieczenie Warta AgroCasco może zostać zawarte na okres krótszy niż jeden rok.

Kalkulator OC rolnika i budynków Warta
Szukasz tańszego ubezpieczenia OC rolnika i budynków? Dobrze trafiłeś, wypełnij ten kalkulator, a przyślemy Ci gotową ofertę ubezpieczenia OC rolnika i budynków z Warty!!!

Chcąc posiadać dobre ubezpieczenie rolne, nie trzeba przepłacać u innych ubezpieczycieli, wystarczy zadzwonić do nas pod numer 501-620-325 lub wysłać do nas ten kalkulator, a wtedy sami skontaktujemy się z Państwem. Uważamy, że dobre ubezpieczenia nie muszą być drogie, a przepłacanie za ubezpieczenia rolne, poprzez wzgląd na sentyment do określonej marki, wcale nie jest potrzebne.

Poniżej zamieściliśmy ogólne warunki ubezpieczeń rolnych w Warcie oraz karty produktu.

Karta Produktu Warta OC rolnika

Karta Produktu HDI OC rolnika

Karta Produktu Warta Obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Karta Produktu HDI Obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Karta Produktu Warta ubezpieczenia dobrowolne

Karta Produktu HDI ubezpieczenia dobrowolne

Ogólne warunki ubezpieczenia gospodarstw rolnych w Warcie

Ogólne warunki ubezpieczenia gospodarstw rolnych w HDI

Ubezpieczenie OC rolnika i budynków – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska