Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 5]

Ubezpieczenie OC rolnika i budynków skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC rolnika i budynków jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres ochrony  określa ustawa. Taka sama dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Nie mniej jednak, taka polisa może zostać dodatkowo rozszerzona o ubezpieczenia dobrowolne mienia.

Ubezpieczenie OC rolnika i budynków
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika i budynków – skontaktuj się z nami, jeżeli Twoja dotychczasowa polisa u innego Ubezpieczyciela jest zbyt kosztowna.

Kto musi posiadać obowiązkowe Ubezpieczenie OC rolnika i budynków?

Ubezpieczenie OC rolnika i budynków jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres określa nam  USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia jest narzucony tym podmiotom, które posiadają przynajmniej 1 hektar ziemi, traktowanej jako rolnej. Jeżeli na tej ziemi są dodatkowo budynki, one również muszą być objęte tym ubezpieczeniem.

Pomimo tego, że zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolnych określa ustawa, to jednak w każdym towarzystwie, do jakiego się udamy, zapłacimy inaczej za to samo. W Warcie, na Państwa korzyść dodatkowo działa fakt, iż przy wycenie budynków nie zaniżamy ich wartości.

Klienci, zawierając u nas nowe ubezpieczenie rolne, oszczędzali od 80 do nawet 700 złotych na polisie rolnej! Wypełnij ten kalkulator a przekonasz się, o ile Twoje ubezpieczenie będzie tańsze.

Kalkulator OC rolnika i budynków
Szukasz tańszego ubezpieczenia OC rolnika i budynków? Dobrze trafiłeś, wypełnij ten kalkulator, a przyślemy Ci gotową ofertę ubezpieczenia OC rolnika i budynków z Warty!!!

To znaczy, że podając nam rok budowy danego budynku, oraz użyte do jego budowy materiały, liczymy składkę od faktycznej wartości danej nieruchomości. Nie zaniżamy wartości budynków, sumy ubezpieczenia stanowią realną wartość nieruchomości! I nawet wtedy ceny wychodzą dużo niższe niż w przypadku innych ubezpieczycieli.

Cena nowego ubezpieczenia OC rolnika i budynków w Warcie, jest istotnym elementem, który rzutuje na składkę wznowienia w przyszłym roku. Staramy się jak najniżej zejść z ceną polisy po to, by wznowienie w następnym roku było równie atrakcyjne cenowo. Składka na wznowienia dla naszych Klientów nie odbiega od tej z ubiegłego roku, stąd też zachęcamy Państwa do kontaktu z nami lub do wysyłania kalkulatora składki na ubezpieczenie OC rolnika i budynków z Warty.

Przykład z lutego 2016 roku. Liczyliśmy pewnej Pani składkę, która miała takie ubezpieczenie w innej dużej firmie ubezpieczeniowej, gdzie składka wynosiła ponad 670 złotych. W skład tego ubezpieczenia wchodziło OC rolnika, 3 budynki, NNW i ubezpieczenie mienia. Po przeliczeniu na takich samych parametrach jak w tamtym ubezpieczeniu, opłata za polisę w Warcie wyniosła na cały rok – UWAGA – 290 złotych. Dzięki takiej oszczędności, Pani została u nas na dobre. I takie przykłady możemy mnożyć.

Kalkulator OC rolnika i budynków
Szukasz tańszego ubezpieczenia OC rolnika i budynków? Dobrze trafiłeś, wypełnij ten kalkulator, a przyślemy Ci gotową ofertę ubezpieczenia OC rolnika i budynków z Warty!!!

Dla Państwa wygody, stworzyliśmy i zamieściliśmy na stronie kalkulator online potrzebny do obliczenia składki na OC rolnika i budynków w Warcie. Warto z tego skorzystać, gdyż ceny polis między Wartą a innymi ubezpieczycielami w Polsce, potrafią być dużo niższe niż wznowienia w innych Towarzystwach. O ile – to już zależy od konkretnego przypadku. Wiemy doskonale jak to brzmi i to nie jest żart – warto się przekonać, czy nasza nowa polisa rolna nie będzie tańsza niż wznowienie w innym Towarzystwie.

Ubezpieczenie budynków w Warcie obejmuje ochroną budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z postanowieniami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (ubezpieczenie obowiązkowe).

Jakie dodatkowe atuty posiada Ubezpieczenie OC rolnika i budynków zawierane w naszym biurze?

W standardowych pakietach rolnych, ubezpieczenia obowiązkowe mogą nie chronić w wystarczającym zakresie. Dlatego w naszej agencji oferujemy Państwu pakiet, w którym można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Jego główne atuty to:

 • Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego na jednej polisie;
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych w wartości odtworzeniowej;
 • Duża elastyczność w dopasowaniu ochrony do potrzeb;
 • Opcja rozszerzenia ustawowego zakresu ubezpieczenia budynków o dodatkowe ryzyka m.in. zalanie, stłuczenie, przepięcie, dewastacja, koszty poszukiwania przyczyny szkody, dewastacja, dym i sadza, huragan, napór śniegu, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów, zniszczenie w związku z akcją ratowniczą związaną z tymi zdarzeniami;
 • Możliwość kompleksowego ubezpieczenia mienia charakterystycznego dla branży rolnej – od specyficznych budowli i urządzeń, przez plony po zwierzęta gospodarskie;
 • OC w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego za granicę oraz z licznymi klauzulami dodatkowymi dla prowadzących działalność agroturystyczną, posiadających konie rekreacyjne oraz dla najemców;
 • NNW w 2 wariantach do wyboru – na rzecz domowników i pracowników wskazanych w dokumencie ubezpieczenia,  z zakresem ubezpieczenia obejmującym dzienne świadczenie szpitalne, zawał serca i udar mózgu (NNW Rolnik Plus);
 • Możliwość ubezpieczenia rzeczy osobistych poza gospodarstwem rolnym oraz objęcie ochroną nagrobków;
 • Szeroki zakres usług Assistance (katastroficzny, domowy, medyczny a także infolinia dla rolników);
 • Możliwość wykupienia konsumpcji sumy ubezpieczenia w AgroCasco (dla maszyn nie starszych niż 5 lat)

O co dodatkowo możemy rozszerzyć ubezpieczenie OC rolnika i budynków?

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ryzyka kradzieży z włamaniem dla:

  • ruchomości domowe i stałe elementy;
  • urządzenia (wyposażenie budynków gospodarczych).

Ubezpieczenie Warta AgroCasco

Na polisie OC rolnika i budynków, można włączyć ochronę ubezpieczeniową, w ramach której dodatkowo mogą być chronione maszyny rolnicze. Jest to oferta skierowana do tych rolników, którzy posiadają pojazdy, nie podlegające obowiązku rejestracyjnego i dotyczy to tak zwanych pojazdów wolnobieżnych. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte maszyny służące do:

Ubezpieczenie AgroCasco - chroń swoje pojazdy
Ubezpieczenie Warta AgroCasco – chroń swoje pojazdy
  1. Uprawy gleby – np. pługi, glebogryzarki, brony, agregaty, itp.;
  2. Nawożenia – rozsiewacze nawozów, roztrząsacze obornika, itp.;
  3. Siewu i sadzenia – siewniki i sadzarki, itp.;
  4. Pielęgnacji roślin uprawnych – opryskiwacze, wozy asenizacyjne, itp.;
  5. Zbioru –  sieczkarnie, przyczepy zbierające, kombajny, żniwiarki, itp.;
  6. Sortowania, omłotu i przetwórstwa – prasy, suszarnie, młockarnie, itp.;
  7. Ładowacze wykorzystywane w rolnictwie – czołowe, przyczepiane, zawieszane.

Ochrona pojazdów może zostać ujęta w wymiarze podstawowym lub pełnym. W zależności od wybranego wariantu, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zniszczenia maszyn, które mogły powstać na wskutek:

  • zdarzeń losowych – np. na wskutek pożaru, zalania, gradu, akcji ratowniczej związanej z wystąpieniem zdarzenia losowego, itp.;
  • kradzieży z włamaniem lub rozboju;
  • zderzenia z innym pojazdem.

Podstawowy zakres ochrony obejmuje zdarzenia losowe, pełny z kolei dotyczy zdarzeń losowych oraz ryzyka kradzieży i zderzenia się z osobami, przedmiotami i zwierzętami, znajdującymi się na zewnątrz maszyny.

Ubezpieczenie AgroCasco może zostać zawarte na okres krótszy niż jeden rok.

Kalkulator OC rolnika
Szukasz tańszego ubezpieczenia OC rolnika i budynków? Dobrze trafiłeś, wypełnij ten kalkulator, a przyślemy Ci gotową ofertę ubezpieczenia OC rolnika i budynków z Warty!!!

Chcąc posiadać dobre ubezpieczenie rolne, nie trzeba przepłacać u innych ubezpieczycieli, wystarczy zadzwonić do nas pod numer 501-620-325 lub wysłać do nas ten kalkulator, a wtedy sami skontaktujemy się z Państwem. Uważamy, że dobre ubezpieczenia nie muszą być drogie, a przepłacanie za ubezpieczenia rolne, poprzez wzgląd na sentyment do określonej marki, wcale nie jest potrzebne.

Poniżej zamieszczamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

OWU WARTA ROLNE

Ubezpieczenie OC rolnika i budynków – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska