Oceń naszą stronę
[Głosowano: 7 razy, Średnia ocena: 4.7]

Dla Państwa wygody, stworzyliśmy formularz kontaktowy, którym jest nasz Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie do wypełnienia online. Narzędzie pozwala na sprawne przygotowywanie ofert i swobodny kontakt pomiędzy naszą agencją a Państwa firmą. Poświęcając 2 minuty na wypełnienie tego formularza, dostarczą nam Państwo niezbędnych informacji do sprawdzenia, ile wyniesie przypuszczalny koszt Państwa gwarancji.

Jeżeli składasz dokumenty do przetargu, gdzie Beneficjent wymaga ich złożenia w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem – zgłoś się do nas po gwarancję. Wystawiamy gwarancje z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Szukasz gwarancji ubezpieczeniowych? Zadzwoń do nas – 501 620 325

Po wypełnieniu i odesłaniu do nas formularza, przyślemy Państwu na e-mail gotową ofertę. Od momentu otrzymania zapytania, do momentu przesłania odpowiedzi, nie jest dłuższy z reguły niż 30 minut. W przypadku sobót i niedziel, czas ten może się nieco wydłużyć.

Kalkulator składki na ubezpieczenie OC działalności gospodarczejCena, którą Państwu przekażemy, będzie ceną średnią i nie będzie ona stanowić oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Cena końcowa za gwarancję, może się lekko różnić od przedstawianej, zazwyczaj jest nieco tańsza. Firmy, które ubiegają się o gwarancję, muszą prowadzić działalność przynajmniej przez dwa pełne lata.

W przypadku gwarancji wadialnych, dla Klientów bez aktywnej umowy o limit, bez weryfikacji dokumentów, z sumą gwarancyjną do 100 tysięcy złotych – koszt jest stały, ceny za wadium kształtują się odpowiednio: do 50 tys. – 500 zł, powyżej 50 do 80 tysięcy – 700 złotych, powyżej 80 do 100 tys. – 900 zł.

Firmy, które zawrą umowę o limit, otrzymają niższe stawki za gwarancje. Stąd też, firmy, które przyślą nam dokumenty, są weryfikowane pod kątem możliwości otrzymania bezpłatnej umowy o limit.

Podając nam właściwe daty obowiązywania gwarancji, jesteśmy w stanie podać Państwu dokładną cenę polisy. Podając nam błędną datę, np. na poziomie miesiąca (w jedną lub drugą stronę), w odniesieniu do sumy gwarancyjnej. końcowa cena gwarancji potrafi być niższa lub wyższa o kilkadziesiąt do kilkuset złotych.

W przypadku gwarancji łączonych, tj. należytego wykonania i usunięcia wad i usterek, data początkowa gwarancji usunięcia wad i usterek zaczyna się jeden dzień po dacie kończącej gwarancję należytego wykonania.

Pola oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki – * są wymagane.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie



  Na przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
  Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
  Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


  Obowiązek informacyjny

  Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie został stworzony tylko i wyłącznie w celu ułatwienia Państwu złożenia zapytania ofertowego. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin. Z reguły czas odpowiedzi w przypadku tego ubezpieczenia nie przekracza 30 minut od momentu otrzymania formularza (w godzinach pracy biura). W przypadku sobót i niedziel, czas ten może się nieco wydłużyć.

  Wszelkie informacje wysłane poprzez Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych, nie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy.

  Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska