Oceń naszą stronę
[Głosowano: 4 razy, Średnia ocena: 4.8]

Na tej stronie prezentujemy formularz kontaktowy, którym jest nasz Kalkulator składki na ubezpieczenie OC zawodu. Dzięki temu rozwiązaniu, bez wychodzenia z domu czy biura, otrzymają Państwo gotową ofertę, którą prześlemy na adres e-mail.

Produkt dedykowany wszystkim osobom i firmom, które muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC określonego zawodu. Sumy ubezpieczenia przy poszczególnych kategoriach, odpowiadają ministerialnym wymogom (polisy są w złotówkach). Jeżeli firma musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zawodu, a nie ma jej na poniższym wykazie, prosimy o wcześniejszy kontakt, zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.

Dla poszczególnych grup zawodowych, prezentują się następująco:

 • doradcy podatkowi – równowartość 10.000 €;
 • rzeczoznawcy – równowartość 25.000 €;
 • ksiąg rachunkowych – równowartość 10.000 €;
 • pośrednika nieruchomości – równowartość 25.000 €;
 • zarządcy nieruchomości – równowartość 50.000 €

Po wypełnieniu i odesłaniu do nas formularza, przyślemy Państwu na e-mail gotową ofertę.

Pola oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki – * są wymagane.

Kalkulator składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu
  Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

  Na przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
  Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
  Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


  Obowiązek informacyjny

  Nasz formularz składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu został stworzony tylko i wyłącznie w celu ułatwienia Państwu złożenia zapytania ofertowego. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin. Z reguły jest tak, iż jeżeli otrzymamy formularz do godz. 9 rano w danym dniu, przed godziną 16 wysyłamy ofertę. W przypadku sobót i niedziel, czas ten może się nieco wydłużyć.

  Jeżeli formularz wpłynie do nas w piątek przed godziną 14, odpowiemy na niego najwcześniej w następny pierwszy roboczy dzień nowego tygodnia, czyli najprawdopodobniej w poniedziałek.

  Wszelkie informacje wysłane poprzez Kalkulator składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając formularz online do policzenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodunie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy.

  Kalkulator składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu – Warta ubezpieczenia Biała Podlaska