Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 5]

Każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym jest zapewnienie bezpieczeństwa swojemu dziecku. Od momentu urodzenia, rodzice zaczynają dbać o bezpieczeństwo dziecka. Wychowując dziecko, częstym elementem, pojawiającym się w świadomości rodziców, są rozterki, które dotyczą myśli na tema przyszłości dziecka. Jak to będzie, gdy dziecko dorośnie, zacznie studia czy też założy rodzinę? Czy wtedy będzie mieć pieniądze na swój start w dorosłe życie? I czy my, jako rodzice, będziemy mieć środki, aby pomóc dzieciom? Albo co się stanie, gdy na skutek okoliczności życiowych, zabraknie któregoś z rodziców? Aby te rozterki ograniczyć do minimum, chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycję, którym jest ubezpieczenie posagowe Warta Posag.

Ubezpieczenie Posagowe Warta Posag – pewna i bezpieczna przyszłość dla dziecka

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie posagowe Warta posag?

Ubezpieczenie Posagowe Warta Posag to oferta, skierowana do rodziców, dziadków oraz wszelkich pozostałych osób, którzy chcieliby zadbać o przyszłość i bezpieczeństwo swoich dzieci. Głównym celem polisy posagowej jest zgromadzenie kapitału, który zostanie wypłacony na rzecz dziecka – z chwilą gdy te osiągnie stosowny wiek. Głównym ubezpieczonym jest rodzic, wujek, prawny opiekun, itp. i jego życie oraz dożycie przez dziecko określonego wieku – ukończenie odpowiednio 18 lub 25 lat.

Ubezpieczenie ma charakter terminowy i pozwala zapewnić dzieciom bezpieczeństwo finansowe w przyszłości: studia, łatwiejszy start w dorosłe życie. Ubezpieczenie pozwala również na zabezpieczenie finansowe wtedy, gdy zabraknie rodzica – dziecko otrzymuje od Warty tzw. Rentę Posagową (wypłacaną w razie śmierci osoby Ubezpieczonej co miesiąc do końca okresu ubezpieczenia).

Na jaki okres możemy zawrzeć polisę posagową?

Ubezpieczenie posagowe Warta Posag zawierane jest na minimum 5 lat i może trwać nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) nie mogą na koniec planowanego okresu ubezpieczenia mieć więcej niż 70 lat.

Wysokość sumy ubezpieczenia można indywidualnie ustalić, np. wysokość 2-3 letnich poborów. Składki mogą być płatne miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. W razie wyboru składki rocznej, zostaje udzielona dodatkowa zniżka.

W przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego, Warta gwarantuje, że dziecko dostanie ustaloną przy zwieraniu umowy kwotę po osiągnięciu określonego w umowie wieku – nawet wtedy, gdy ubezpieczony nie będzie w stanie sam opłacać składek. Taka umowa daje pewność utrzymania polisy nawet wtedy, gdy rodzic nie może opłacać składek, ze względu na zły stan zdrowia czy śmierć.

Brak opcji przejęcia opłacania składek przez Wartę w przypadku całkowitego inwalidztwa sprawiłby, że polisa zostałaby zamknięta. A to oznaczałoby utratę części wpłaconych składek, które zostały przeznaczone na pokrycie ryzyka. A najgorszym zdarzeniem, które mogłoby się wydarzyć w tym przypadku, byłoby to, że osoba, dla której te środki były gromadzone – czyli dziecko – nie dostałaby ich.

Co jest lepsze, polisa posagowa czy lokata w banku?

Zapewne część z Państwa zastanawia się nad tym, czy przypadkiem założenie lokaty w banku i systematyczne wkładanie oszczędności nie byłoby lepszym rozwiązaniem dla dziecka. Proszę zdawać sobie sprawę z tego, że takie porównanie dotyczy dwóch odrębnych produktów. Przewagę polisy posagowej nad lokatą przedstawimy w poniższych punktach:

 • Niezależnie od tego, co się stanie z rodzicem w okresie opłacalności składek – dziecko otrzyma całą kwotę, na którą opiewa polisa posagowa. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić co się stanie, gdy rodzic, który jest jednocześnie osobą ubezpieczoną umiera – ile wtedy otrzyma dziecko z lokaty, a ile z polisy posagowej? Rachunek jest prosty – z lokaty otrzyma tyle, ile było wpłacone plus odsetki, z polisy posagowej otrzyma całą kwotę, która była zadeklarowana na umowie. Będzie tak dlatego, że to Warta będzie opłacać do końca okresu ubezpieczenia wszystkie składki.
 •  Możemy wykupić opcję wypłaty, dotyczącą zgody rodzica w skutek NNW – koszt ok. 3 zł. miesięcznie. Wtedy w razie śmierci rodzica, dziecko otrzymuje dodatkową określoną kwotę.
 • Renta Posagowa – dopłata w zależności od tego, czy chcemy, aby w przypadku naszej śmierci dziecko otrzymywało co miesiąc rentę w wysokości 2 lub 4 % sumy ubezpieczenia. Koszt takiego rozszerzenia to kwoty od kilku do kilkunastu złotych, w zależności od tego, jaką przyjmiemy ogólną sumę ubezpieczenia.
 • Fakt opłacania składek przez Wartę po śmierci osoby ubezpieczonej. W przypadku tradycyjnej lokaty, coś takiego nie ma miejsca.

W zależności od sumy ubezpieczenia, dziecko na koniec okresu ubezpieczenia może otrzymać, oprócz ustalonej na polisie posagowej kwoty, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy dodatkowych pieniędzy. I co najważniejsze – nie ma tu żadnego ryzyka, że coś stracimy.

Ubezpieczenie posagowe Warta Posag, to gwarancja wypłaty, ustalonej przy podpisywaniu polisy, całej kwoty ubezpieczenia! 

Korzyści płynące z ubezpieczenia posagowego

 • Czas ochrony ubezpieczeniowej – ubezpieczenie działa przez całą dobę, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy;
 • Osoba zawierająca umowę ubezpieczenia (ubezpieczający) to jednocześnie osoba ubezpieczona;
 • Osobą współubezpieczoną jest wskazane dziecko, uprawnione do wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia;
 • W przypadku zgonu dziecka ubezpieczonego – Ubezpieczający ma możliwość wskazania innego dziecka jako osoby współubezpieczonej, bez konieczności rozwiązania dotychczasowej umowy i zawierania nowej;
 • Wybór częstotliwości opłacania składek – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie;
 • Możliwość skorzystania w dowolnym momencie ze środków zgromadzonych w funduszu;
 • Możliwość skrócenia okresu ubezpieczenia przez współubezpieczonego, który skończył 18 lat oraz:
  • Zawarł związek małżeński;
  • Został rodzicem;
  • Rozpoczął naukę w szkole wyższej
 • Możliwość podniesienia składki i zwiększenia sumy ubezpieczenia w rocznicę polisy w celu zapewnienia realnej wysokości świadczenia.

Ubezpieczenie posagowe Warta Posag jest produktem, nad którym warto się zastanowić rozważając przyszłość finansową dziecka. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza teraz, gdy rodzice otrzymali zastrzyk dodatkowej gotówki z rządowego programu 500 Plus. Warto, aby część z tych pieniędzy zainwestować w przyszłość naszych dzieci.

Ubezpieczenie Warta Posag, to przede wszystkim udany start w dorosłość dziecka, bezpieczna przyszłość oraz świadomość, że w przypadku utraty rodzica – nie pozostanie bez środków do życia. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 501-620-325 lub poprzez nasz formularz kontaktowy.

Ubezpieczenie Posagowe Warta Posag – Ubezpieczenia Biała Podlaska