Oceń naszą stronę
[Głosowano: 2 razy, Średnia ocena: 5]

Kalkulator ubezpieczenia składki maszyn budowlanych w WarcieNa polecenie naszych Klientów, rozsianych po terenie całej Polski, stworzyliśmy formularz kontaktowy, którym jest nasz Kalkulator ubezpieczenia składki maszyn budowlanych w Warcie do wypełnienia online, który pozwoli na sprawny kontakt pomiędzy agencją Warty a Państwa firmą. Poświęcenie pięciu minut na wypełnienie tego wniosku pozwoli  na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy przy polisie potrzebnej do ubezpieczenia Państwa maszyn. Nasz Kalkulator, przydatny jest Klientom, posiadającym ubezpieczenie firmy Warta Ekstrabiznes Plus. Oczywiście, w głównej mierze, narzędzie jest przeznaczone dla tych firm, które prowadzą działalność budowlaną i używają do tego celu określonych maszyn budowlanych.

Oferty, które Państwu przesyłamy, dotyczą ubezpieczenia maszyn w zakresie od wszystkich ryzyk. Firmy, które chcą ubezpieczyć sprzęt od uszkodzeń w czasie transportu – wybierają odpowiednią klauzulę.

Wypełniony i odesłany do nas formularz, pozwoli na zdalne przygotowanie dla Państwa oferty ubezpieczenia, którą przyślemy na podany w formularzu adres e-mail. Czas odpowiedzi na ten formularz jest nieco dłuższy niż w przypadku pozostałych ubezpieczeń.

Jest to podyktowane tym, że za każdym razem wnioskujemy do Towarzystwa o dodatkowe zniżki, do tego ubezpieczenia.

Elementy pogrubione oraz oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki* są wymagane.

W przypadku, gdyby okazało się, że w Państwa firmach jest więcej maszyn do ubezpieczenia niż pól w tym formularzu, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie lub e-mailowo

Kalkulator ubezpieczenia składki maszyn budowlanych w Warcie

  Informacje Podstawowe
  Dane kontaktowe  Na przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
  Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
  Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


  Nasz formularz ubezpieczenia składki maszyn budowlanych został stworzony tylko i wyłącznie w celu ułatwienia Państwu złożenia zapytania ofertowego. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin. Z reguły czas odpowiedzi w przypadku tego ubezpieczenia nie przekracza 56 godzin od momentu otrzymania formularza. W przypadku sobót i niedziel, czas ten może się nieco wydłużyć.

  Wszelkie informacje wysłane poprzez Kalkulator ubezpieczenia składki maszyn budowlanych, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając Kalkulator ubezpieczenia składki maszyn, nie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy.

  Kalkulator ubezpieczenia składki maszyn budowlanych w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska