Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 3 razy, Średnia ocena: 5]

Gro naszych Klientów, stanowią firmy budowlane, wykupujące w naszej agencji ubezpieczenie OC dla firm budowlanych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Podczas przeprowadzanych rozmów, wielokrotnie pojawia się pytanie na temat możliwości ubezpieczenia maszyn, pracujących na budowach. Stąd też, ten spis poświęcimy zagadnieniu, którym jest Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. Co może objąć ochroną ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie?
 2. Zakres ubezpieczenia ubezpieczenia maszyn i urządzeń

 3. Jaki jest maksymalny wiek maszyn objętych ochroną ubezpieczeniową?

 4. Co wpływa na cenę polisy?


Co może objąć ochroną ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie?

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie
Szukasz ubezpieczenia swoich maszyn budowlanych? – Wypełnij formularz i czekaj na ofertę.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć maszyny i urządzenia budowlane, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie tytułu prawnego. Warunkiem jest tutaj użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Możemy objąć ochroną ubezpieczeniową następujące maszyny:

 1. Żurawie oraz pozostały sprzęt dźwigowy;
  1. Podnośniki widłowe, wózki widłowe, budowlane windy towarowo-osobowe, urządzenia służące do układania rur,
 2. Maszyny i urządzenia do wykonywania robót ziemnych, takich jak np. koparki, spychacze, ładowarki, równiarki, itp.;
  1. Maszyny i urządzenia do zagęszczania i utwardzania gruntu: ubijarki, płyty wibracyjne, zagęszczarki, walce, itp.;
  2. Maszyny i urządzenia do palowania i odwiertów poziomych i pionowych w gruncie (z wyłączeniem następujących: maszyny do odwiertów ropy naftowej, gazu, geotermalnych, narzędzi wiertniczych, rur oraz osłon/obudów);
 3. Maszyny i urządzenia do prowadzenia robót drogowych, takich jak np. betoniarki, układarki mas bitumicznych oraz betonu, zrywarki, frezarki, maszyny które przerabiają nawierzchnię asfaltową i betonową;
 4. Maszyny i urządzenia do transportowania, np. ciągniki, wywrotki, samochody ciężarowe, cysterny czy pompy do betonu;
 5. Sprzęt, zaplecze i wyposażenie budowlane, takie jak narzędzia, sprzęt przeciwpożarowy, przenośniki, betonownie, generatory, obiekty tymczasowe, rusztowania, ogrodzenie, instalację wodną i energetyczną;
 6. Inne niesklasyfikowane powyżej maszyny i urządzenia budowlane.

Wystawiając roczną polisę ubezpieczeniową na daną maszynę lub urządzenie budowlane, otrzymują Państwo dokument, potwierdzający ochronę Towarzystwa na na dwanaście miesięcy, na każdej dowolnej budowie.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych może być również wykupione przy polisie budowlano-montażowej CAR/EAR, jako dodatek. Jednak tutaj, ochrona będzie tylko i wyłącznie na terenie danej inwestycji dla danej maszyny. Odrębna roczna polisa, znosi to ograniczenie.

Zakres ubezpieczenia ubezpieczenia maszyn i urządzeń

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie
Potrzebne Ci Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie? Zgłoś się do nas, robimy takie polisy od ręki. Tel. 501 620 325

Zakres tego ubezpieczenia zawarty jest w samej nazwie tego produktu. Obejmujemy ochroną maszyny i urządzenia budowlane od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączeń zakresowych, wynikających z OWU.

Takie szkody jak np. rozbicie szyby w koparce, pożar dźwigu, zderzenie ładowarki z inną maszyną, czy kradzież koparki, są typowymi szkodami, za które Warta wypłaca odszkodowania. Nie bierzmy jedynie pod uwagę szkód, wynikających z działań umyślnych / rażącego niedbalstwa, spowodowanych wojną lub terroryzmem czy skażeniem radioaktywnym.

Wszelkie inne rodzaje szkód, których nie ma wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – wypłacamy odszkodowania. Nie warto ryzykować brakiem ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych, których często zakupu przekracza kilka milionów złotych. Za promil wartości ceny maszyny, otrzymują Państwo pełnoprawną ochronę na wypadek szkód.

Jaki jest maksymalny wiek maszyn objętych ochroną ubezpieczeniową?

Maksymalny wiek maszyn i urządzeń budowlanych, przystępujących do ubezpieczenia, wynosi 20 lat. Jeżeli dana maszyna jest starsza niż 20 lat, musi mieć z okresu ostatnich 5 lat przegląd / remont kapitalny lub modernizację, potwierdzającą sprawność techniczno-eksploatacyjną.

Co wpływa na cenę polisy?
Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie
Szukasz ubezpieczenia swoich maszyn budowlanych? – Wypełnij formularz i czekaj na ofertę.

Na ostateczną cenę polisy wpływa kilka czynników. Cena zależy od rodzaju maszyny i urządzenia budowlanego, wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia (dodatkowych klauzul) oraz szkodowości Klienta. Cena polisy stanowi wypadkową tych 4 czynników. Z reguły jednak staramy się tak robić, by te ubezpieczenia był dość przystępne cenowo dla szerokiej grupy Klientów.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i częstego korzystania z formularza ofertowego. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dla części z Państwa, informacje w tym artykule mogą być niewystarczające. Dlatego też, dla osób, które potrzebują szerszych informacji na temat tego produktu, zachęcamy do kontaktu, zarówno telefonicznego, dzwoniąc pod numer 501 620 325, jak i mailowego: tobiszewski.marcin@gmail.com.

Zapraszamy.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska