Oceń naszą stronę
[Głosowano: 2 razy, Średnia ocena: 4.5]

Wypełnij poniższy kalkulator ubezpieczenia domu Warta Dom Komfort, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej, przedstawiając Ci najlepszą ofertę, która jest dostępna na rynku. W przypadku tego formularza, ryzyka kradzieżowe zostały ujęte w standardzie. Gwarantuje to formuła “All Risks”.

Oferta skierowana jest dla osób, które deklarują min. 200 tys. złotych na ubezpieczenie domu lub mieszkania. Z racji zmian programowych, dla osób, które przyślą formularz na ubezpieczenie domu lub mieszkania z formułą “allrisks” wysyłamy równolegle, do porównania, ofertę standardowego ubezpieczenia domu lub mieszkania. Pokazujemy wtedy wszystkie różnice i objaśniamy, z czego one wynikają. Mają Państwo wtedy doskonały przykład, czemu ubezpieczenia majątkowe w szerszym zakresie są po prostu lepsze.

Pola oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki* są wymagane. W przypadku wyboru opcji “Mieszkanie”, prosimy o zaznaczenie ilości i numeru piętra w bloku.

Kalkulator ubezpieczenia domu Warta Dom KomfortNa przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


Obowiązek informacyjny

Kalkulator ubezpieczenia domu został stworzony tylko i wyłącznie w celu ułatwienia Państwu złożenia zapytania ofertowego. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin. Z reguły czas odpowiedzi nie przekracza jednej godziny od momentu otrzymania formularza. W przypadku sobót i niedziel, czas ten może się nieco wydłużyć.

Jeżeli formularz wpłynie do nas w piątek przed godziną 14, odpowiemy na niego najwcześniej w następny pierwszy roboczy dzień nowego tygodnia, czyli najprawdopodobniej w poniedziałek. Staramy się jednak takie oferty robić na bieżąco, po to, by nie było zaległości, a także po to, by nie czekali Państwo zbyt długo na ofertę.

Wszelkie informacje, które są wysłane poprzez nasz Kalkulator ubezpieczenia domu, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając kalkulator ubezpieczenia domu w formule “allrisks” nie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy.

Zachęcamy Państwa do skorzystania, przeliczenie składki nic nie kosztuje, a może przynieść wymierne efekty.

Kalkulator ubezpieczenia domu Warta Dom Komfort – Ubezpieczenia Biała Podlaska