Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 3]

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW w TUiR Warta S.A., to ubezpieczenie dodatkowe, wykupywane przy ubezpieczeniu komunikacyjnym OC. Ochroną są objęci wszyscy pasażerowie przewożeni ubezpieczonym pojazdem w momencie wypadku.

Jego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u ubezpieczonych osób w związku z ruchem objętego ochroną ubezpieczeniową pojazdu.

Ubezpieczenie komunikacyjne Warta OC Komfort
Ubezpieczenie komunikacyjne Warta OC Komfort – pewność i gwarancja ochrony w każdym przypadku

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas:

  • ruchu pojazdu,
  • wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego,
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
  • pożaru lub wybuchu pojazdu,
  • zatrzymania i postoju wynikających z decyzji kierowcy pojazdu lub pasażerów,
  • naprawy pojazdu przez Ubezpieczonego na trasie jazdy.

Robiąc polisy komunikacyjne OC i AC, ubezpieczenie NNW polecamy każdemu kierowcy, który ma na uwadze dobro swoje i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwego wypadku. Sumy ubezpieczenia komunikacyjnego rozpoczynają się od 5 tys. złotych a kończą na 100 tys. złotych. Mówimy tutaj o sumie ubezpieczenia na każego pasażera – można wybrać wariant, gdzie będzie 5 tysięcy na każdego pasażera, jak też można wybrać opcję, gdzie na każdego z pasażerów, w ramach NNW, suma ubezpieczenia będzie wynosić 100 tys. złotych.

Jakie świadczenia przysługują kierowcy i pasażerom?

W momencie wystąpienia szkody, której następstwem będzie nieszczęśliwy wypadek kierowcy bądź pasażera/pasażerów, oraz wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu, np.: dojdzie do skomplikowanego złamania, pogorszenia wzroku, utraty narządu lub innych nieodwracalnych uszkodzeń ciała i wynikających z nich powikłań, wypłacimy odszkodowanie:

  • 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu – (np. sytuacja taka, gdzie po dachowaniu dojdzie do skomplikowanego złamania żeber i pogorszenia wzroku)
  • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • nastąpi śmierć kierowcy lub pasażerów, wypłacamy 100% sumy ubezpieczenia.

Co otrzymuje ubezpieczony kierowca, który wykupi rozszerzone ubezpieczenie komunikacyjne NNW?

Wybierając dodatkowy pakiet, chroniący rodzinę kierowcy, można rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia NNW dla ubezpieczonego kierowcy auta o kwotę od  100 tys. złotych do 300 tys. złotych. Warunkiem objęcia ochroną rozszerzoną NNW, jest wykupienie pakietu podstawowego.Czyli chcąc wykupić rozszerzenie należy wykupić podstawowe NNW, choćby na sumę 5 tys. zł.

Dodatkowy pakiet NNW chroni ubezpieczonego kierowcę auta – w przypadku zdarzenia drogowego, w którym dojdzie do śmierci kierowcy, jego rodzina otrzyma wysokie odszkodowanie. Polecamy to zwłaszcza osobom, podróżującym z małymi dziećmi.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela (szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia).

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska