Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 5]

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia mienia i OC dla mniejszych firm, stworzyliśmy dla Państwa wygody formularz kontaktowy, którym jest kalkulator ubezpieczenia dla firmy Mikrobiznes Plus do wypełnienia online. Narzędzie będzie Państwu pomocne w przygotowaniu oferty ubezpieczenia Mikrobiznes Plus.

Jeżeli prowadzą Państwo jednoosobową działalność gospodarczą i do tej pory płacili Państwo w innych Towarzystwach duże składki za ubezpieczenie – zapraszamy do korzystania z narzędzia. Na podstawie przysłanych danych, przeliczymy składkę i zaproponujemy wariant optymalny dla Państwa, zarówno pod kątem ceny jak i zakresu.

Pytania, które zostały tam umieszczone, stanowią wierną kopię tych pytań, które zadajemy Państwu, gdy przychodzicie do naszej agencji. Mamy nadzieję, że dzięki temu, znacznie ułatwimy Państwu znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia dla firmy.

Gdyby zdarzyło się tak, że nie moglibyśmy obliczyć Państwu składki ubezpieczenia Mikrobiznes Plus, bo akurat PKD Państwa firmy nie podlega pod ten rodzaj ubezpieczenia, prosimy o zostawienie numeru PKD – policzymy wtedy składkę na ubezpieczeniu Ekstrabiznes Plus. Dodamy też, że niektóre firmy, prowadząc jednoosobową działalność, nie będą mogły skorzystać z tego ubezpieczenia, gdyż jego zakres będzie zbyt wąski. Na szczęście, mamy drugi produkt ubezpieczeniowy, w którym przygotujemy dla Państwa odpowiednią ofertę.

Po wypełnieniu i odesłaniu do nas kalkulatora, przyślemy Państwu na e-mail gotową ofertę.

Pola oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki* są wymagane.

Kalkulator ubezpieczenia dla firmy Mikrobiznes Plus

  Wybór rodzaju działalności
  Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej  Adres ubezpieczonej lokalizacji
  Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej OC  Pytania dotyczące oceny ryzyka - w przypadku wyboru ochrony mienia  Dane kontaktowe
  Na przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
  Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
  Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


   

  Obowiązek informacyjny

  Nasz formularz został stworzony tylko i wyłącznie w celu ułatwienia Państwu złożenia zapytania ofertowego. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin. Z reguły czas odpowiedzi nie przekracza jednej godziny od momentu otrzymania zapytania. W przypadku sobót i niedziel, czas ten może się nieco wydłużyć.

  Wszelkie informacje, które są wysłane poprzez nasz kalkulator ubezpieczenia dla firmy, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając kalkulator, nie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy.

  Kalkulator ubezpieczenia dla firmy Mikrobiznes Plus – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska