Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 5]

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna OC za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy  utracenie przychodu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu, ten wpis jest dla Ciebie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu – kto jest zobligowany do posiadania takiego ubezpieczenia?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu
Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu – zapraszamy do kontaktu

Zawody, dla których ubezpieczenie zawodowe jest obligatoryjne, to:

 • Adwokat
 • Agencja Reklamy
 • Architekt
 • Broker
 • Detektyw
 • Doradca podatkowy
 • Firma audytorska
 • Firma informatyczna
 • Firma konsultingowa
 • Geodeta
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 • Inżynier budownictwa
 • Łowiectwo
 • Multiagent
 • Notariusz
 • Organizator imprezy masowej
 • Podmiot eksploatujący urządzenia jądrowe
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Radca prawny
 • Rzecznik Patentowy
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
 • Tłumacz
 • Usługi ochrony osób i mienia
 • Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Zarządca nieruchomości

Dla zawodów wymienionych poniżej, jesteśmy w stanie zrobić ofertę po zadaniu tylko kilku pytań. Są to następujące grupy zawodowe:

 • Adwokaci
 • Detektywi
 • Doradcy podatkowi
 • Inżynierowie budownictwa
 • Przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (biura rachunkowe)
 • Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • Notariusze
 • Radcy prawni
 • Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (AOOiM)
 • Organizatorzy imprez masowych
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • Rzecznicy patentowi
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Zarządcy nieruchomości

Robimy również OC obowiązkowe dla innych zawodów, nie wymienionych tutaj, na podstawie wypełnionego wniosku oraz ankiety APK. Wysyłamy wtedy takie oferty do etatowych pracowników Warty i czekamy na odpowiedź zwrotną. Dla wymienionych wyżej zawodów, jesteśmy w stanie zrobić ofertę samodzielnie.

Zakres odpowiedzialności, wysokość sumy ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej regulują odpowiednie przepisy prawa, które są właściwe dla danego zawodu. Osoby, dla których zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodu jest niewystarczający, możemy rozszerzyć poprzez tzw. doubezpieczenie. W naszej agencji, tego typu ubezpieczenia oferujemy w przystępnej cenie.

Dla Państwa wygody, stworzyliśmy formularz do obliczenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zawodu. Pozwoli to na sprawne przygotowywanie ofert i szybkie zawieranie polis. Zapraszamy do skorzystania z narzędzia.

Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych zawodów są sztywne, wynikają z ustaw i odpowiednich rozporządzeń, nie mamy możliwości ich edycji. Można jedynie dodatkowo wykupić rozszerzenie w postaci doubezpieczenia.

Dla pozostałych grup zawodowych, nie wymienionych na tej stronie, także jesteśmy w stanie przygotować ofertę. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów. Musimy tutaj też dodać, że warto rozszerzyć obowiązkowe ubezpieczenie OC o dobrowolne ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Tam, gdzie jest szkoda dotycząca OC zawodowego, nie zadziała ubezpieczenie dobrowolne, z kolei, tam, gdzie jest szkoda dotycząca ubezpieczenia dobrowolnego – nie zadziała OC obowiązkowe.

Zapraszam Państwa do kontaktu w zakresie obowiązkowego OC dla wyżej wymienionych zawodów, zarówno poprzez formularz kontaktowy, jak też pod numerem telefonu 501-620-325.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska