Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 5]

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna OC za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy  utracenie przychodu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i musisz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu, ten wpis jest dla Ciebie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu – kto jest zobligowany do posiadania takiego ubezpieczenia?

TUiR Warta SA, na podstawie rozporządzenia Ministerstwa, które obliguje niektóre grupy zawodowe do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, posiada w swojej ofercie następujące obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu dla:

  • Doradca podatkowy;
  • Rzeczoznawca
  • Księgowy;
  • Pośrednik nieruchomości;
  • Zarządca nieruchomości.

Zakres odpowiedzialności, wysokość sumy ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej regulują odpowiednie przepisy prawa, które są właściwe dla danego zawodu. Osoby, dla których zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodu jest niewystarczający, możemy rozszerzyć poprzez tzw. doubezpieczenie. W naszej agencji, tego typu ubezpieczenia oferujemy w niskiej cenie, a dodatkowo udzielamy zniżek, które wynikają z wyłączności.

Dla Państwa wygody, stworzyliśmy kalkulator do obliczenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zawodu. Pozwoli to na sprawne przygotowywanie ofert i szybkie zawieranie polis. Zapraszamy do skorzystania z narzędzia.

Sumy ubezpieczenia przy poszczególnych zawodach, prezentują się następująco:

  • doradcy podatkowi – kwota w zł. odpowiadająca sumie 10.000 €;
  • rzeczoznawcy – kwota w z. odpowiadająca sumie 25.000 €;
  • ksiąg rachunkowych – kw. odpowiadająca sumie 10.000 €;
  • pośrednika nieruchomości – kwota w zł. odpowiadająca sumie 25.000 €;
  • zarządcy nieruchomości – kwota w zł. odpowiadająca sumie 50.000 €

Dla pozostałych grup zawodowych, nie wymienionych na tej stronie, także jesteśmy w stanie przygotować ofertę. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszam Państwa do kontaktu w zakresie obowiązkowego OC, zarówno poprzez formularz kontaktowy, jak też pod numerem telefonu 501-620-325, dla swoich klientów posiadamy dodatkowe zniżki, które wynikają z wyłączności.

Poniżej zamieszczamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

WARTA OWU OC obowiazkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska