Oceń naszą stronę
[Głosowano: 3 razy, Średnia ocena: 5]

W tym miejscu, prezentujemy Państwu nasz formularz kontaktowy, którym jest Kalkulator składki na ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do wypełnienia online. Dzięki temu narzędziu, w szybkim czasie, będziemy mogli przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia budynków we wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej, wraz z ubezpieczeniem OC Warta Ekstrabiznes.

Kalkulator składki na ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
Formularz składki na ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – wypełnij bez wychodzenia z biura formularz i czekaj na korzystną ofertę.

Wypełniając nasz Kalkulator składki, dostarczą nam Państwo niezbędnej wiedzy, potrzebnej do skonstruowania oferty. Po otrzymaniu formularza, z reguły, w ciągu 2-3 godzin, odsyłamy gotową ofertę na podany w formularzu adres e-mail. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia majątku przekracza 15 milionów złotych, wysyłamy Państwu dwa formularze do doprecyzowania warunków, zaś samą ofertę, przygotowuje za nas etatowy pracownik Warty.

Zachęcamy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, aby korzystały z narzędzia, którym jest nasze narzędzie.  Dzięki temu, bez konieczności wychodzenia z biura, otrzymają Państwo gotową ofertę na adres e-mail.

Biorąc pod uwagę, zarówno cenę jak i zakres naszych polis, stanowią one doskonałą ochronę dla majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zapraszamy do skorzystania z narzędzia.

Kalkulator składki na ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych


  Informacje podstawowe  Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej  UBEZPIECZENIE OC FIRMY


  Na przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
  Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
  Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


  Obowiązek informacyjny

  Narzędzie do wyliczenia składki ubezpieczenia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zostało stworzone tylko i wyłącznie po to, aby łatwo mogli Państwo złożyć zapytanie ofertowe. Od momentu otrzymania formularza, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin. Z reguły czas odpowiedzi w przypadku tego ubezpieczenia nie przekracza 2-3 godzin od momentu otrzymania zapotrzebowania. W przypadku sobót i niedziel oraz innych dni wolnych od pracy, czas ten może się nieco wydłużyć. Jeżeli formularz wpłynie do nas w piątek przed godziną 14, odpowiemy na niego najwcześniej w następny pierwszy roboczy dzień nowego tygodnia, czyli najprawdopodobniej w poniedziałek.

  Wszelkie informacje wysłane poprzez nasz formularz, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając ten formularz, nie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy.

  Kalkulator składki na ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska