Oceń naszą stronę
[Głosowano: 5 razy, Średnia ocena: 4.4]

Dla Państwa wygody, stworzyliśmy formularz kontaktowy, którym jest nasz kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus do wypełnienia online. Formularz ten pozwala na sprawny kontakt pomiędzy naszym biurem a Państwa firmą. Poświęcenie pięciu minut na wypełnienie tego wniosku pozwoli Państwu na znaczną oszczędność przy polisie ubezpieczeniowej dla firm.

Formularz ten, został przygotowany dla firm, które zamierzają kompleksowo ubezpieczyć firmę. Można wybrać samo ubezpieczenie majątku, OC prowadzonej działalności, lub ubezpieczenie np. sprzętu elektronicznego. Firmy, które chcą kompleksowo ubezpieczyć firmę, mają możliwość za jednym razem kompleksowo ubezpieczyć zarówno majątek firmy jak i OC działalności.

Uwaga – nasz produkt, ma z automatu dodaną odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia, za szkody, jakie mogą powstać na terytorium Polski, krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii – nie na potrzeby rozszerzania tego dodatkową klauzulą. Tak samo, z automatu jest dodana odpowiedzialność za szkody, jakie mogą być wyrządzone przez pojazdy nie posiadające obowiązku rejestracji – np. koparki.

Po wypełnieniu i odesłaniu do nas formularza, przyślemy Państwu na e-mail gotową ofertę. Czas odpowiedzi na ten formularz jest nieco dłuższy niż w przypadku pozostałych ubezpieczeń. Nie zawsze tak się dzieje, ale czasami, z uwagi na ograniczenia kompetencyjne, musimy wysyłać do akceptacji nasze oferty do akceptacji przez Towarzystwo. Ograniczenia wynikają z prowadzonych przez firmę prac związanych z określonymi kodami PKD jak i bardzo wysokimi sumami ubezpieczenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby oferta, którą Państwu przyślemy, spełniała Państwa oczekiwania, zarówno pod względem zakresu jak i ceny. W przypadku, gdyby okazało się, że przysłana oferta jest zbyt droga, zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem i informacjami na temat tego, co wpływa na cenę polis firmy.

Pola oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki* są wymagane.

Formularz ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus


  Informacje podstawowe


  Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej  UBEZPIECZENIE OC FIRMY


  Na przetwarzanie wskazanych w niniejszym formularzu moich danych osobowych dla celów analizy wysokości składki i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. (zwanymi dalej WARTA) w celu podjęcia jednorazowego kontaktu w kwestii przedstawienia oferty ubezpieczeniowej. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przez okres 1 miesiąca lub do czasu cofnięcia zgody.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
  Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia go z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.
  Powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.


  Obowiązek informacyjny

  Nasz Kalkulator został stworzony tylko i wyłącznie w celu ułatwienia Państwu złożenia zapytania ofertowego. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub poprzez e-mail w ciągu maksymalnie 24 godzin. Z reguły czas odpowiedzi w przypadku tego ubezpieczenia nie przekracza 6-8 godzin od momentu otrzymania formularza. W przypadku sobót i niedziel, czas ten może się nieco wydłużyć.

  Wszelkie informacje wysłane poprzez kalkulator ubezpieczenia firmy, są wyłącznie do wiadomości firmy Marcin Tobiszewski Agent Ubezpieczeniowy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wypełniając kalkulator ubezpieczenia firmy, nie są Państwo w jakikolwiek sposób zobligowani do wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

  Kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus – Ubezpieczenia Biała Podlaska