Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – czy warto i kto powinien je mieć

Ubezpieczenie OC działalności Gospodarczej
Oceń naszą stronę
[Głosowano: 5 razy, Średnia ocena: 4.8]

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej przez wiele firm jest traktowane jako dodatkowe zło konieczne. Wiąże się to z wydaniem dodatkowych pieniędzy, co powiększa i tak spore koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Plusem jest to, że takie ubezpieczenie wykupujemy na rok i tej skali, nie wychodzi ono już tak drogo. Jest ono podobne do ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, z tą różnicą, że jest to produkt dla firm. Powiemy również, od czego zależy cena tego ubezpieczenia.

Z uwagi na sytuację w kraju, ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej OC dla firm jak i pozostałe polisy, robimy całkowicie online, w sposób zdalny. Nie ma potrzebny, aby udawać się osobiście do Agenta, otrzymają Państwo polisę nie wychodząc z domu lub z biura. Dzięki temu, żadna ze stron, nie jest narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem. W formie papierowej, polisy dostarcza Państwu kurier lub poczta, w formie elektronicznej, jeżeli jest wymagana, dostają Państwo na maila gotowy produkt podpisany za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. Jakie firmy mogą mieć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

  2. Od czego zależy cena za ubezpieczenie OC firmy?

  3. Co powinno zawierać dobrze dobrane OC działalności gospodarczej?
  4. Gdzie zdobyć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej dla swojej firmy?


Odpowiedzialność cywilna firmy to inaczej odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem działalności. Możemy odpowiadać za szkody wyrządzone osobie trzeciej, polegające na zniszczeniu rzeczy, lub np. przez niewłaściwe wykonanie pracy.

Mamy możliwość zrobienia “od ręki” OC firmy do wysokości 5 milionów złotych. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej – zapraszamy do kontaktu.

Kalkulator składki na ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
Oblicz składkę na Twoje OC działalności gospodarczej

W branży ubezpieczeniowej, istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności gospodarczej: deliktowe i kontraktowe. Z odpowiedzialnością deliktową będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy popełnimy czyn prawnie niedozwolony. Konsekwencje tych czynów regulują przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Przy działalności ubezpieczeniowej, OC deliktowe wystąpi wtedy, firma wyrządzi komuś szkodę, choć sama firma jest niewinna. Trochę to taki paradoks, ale np. gdy pracownicy firmy, montujący okna w budynku, upuszczą takie okno na zaparkowany poniżej samochód – jego właściciel otrzyma stosowne odszkodowanie od ubezpieczyciela danej firmy. Jeżeli firma nie ma ubezpieczenia OC – pokrywa szkody z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – zapewnij firmie bezpieczeństwo

Z kolei przez odpowiedzialność kontraktową, będziemy rozumieć odpowiedzialność za szkody związane z niewykonaniem lub niewystarczającym wykonaniem zobowiązań na rzecz innego podmiotu, najczęściej związanych umową.

Propozycja ubezpieczenia OC działalności gospodarczej z Warty, obejmuje w zakresie te dwa typy OC, deliktowe i kontraktowe. W zależności od działalności, dodatkowo rozszerzamy ochronę o odpowiedzialność za produkt i usługę, także po jej wykonaniu – wariant ten proponujemy firmom budowlanym, prowadzącym warsztaty samochodowe, tym, które prowadzą działalność na mieniu Klienta.

Jakie firmy mogą mieć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

Przyjęło się uważać, że ubezpieczenie OC działalności gospodarczej powinny mieć głównie firmy wykonujące usługę na mieniu należącym do osób trzecich. Głównie firmy budowlane, wszelkiego rodzaju warsztaty, serwisy, itp. Jednak OC działalności może wykupić każda firma, także ta, która nie prowadzi działalności polegającej na obróbce mienia osób trzecich.

Mogą je wykupić wszelkiego rodzaju biura, kwiaciarnie, sklepy, itp. Dla niektórych firm, prowadzących działalność prawniczą, architektoniczną, ubezpieczeniową (multiagencje), itp. takie ubezpieczenie jest konieczne. Dodamy tutaj jeszcze jedno. Firmy, które muszą mieć obowiązkowe OC, tzn. takie, do którego posiadania obliguje je prawo, wykupując jakiekolwiek dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nie będą miały ochrony w takim zakresie, jakie daje OC obowiązkowe. Chodzi o to, że OC dobrowolne nie pokrywa szkód które pokrywa OC obowiązkowe zawodowe i odwrotnie. Przykładem tutaj są prawnicy i np. architekci. Obie grupy zawodowe mają swoje odrębne ubezpieczenie obowiązkowe.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, polecamy szczególnie dla firm, które startują w różnego rodzaju przetargach. Często posiadanie takiego ubezpieczenia jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w przetargu.

Ktoś mógłby zapytać, po co ubezpieczenie OC działalności gospodarczej dla firmy, zajmującej się tylko i wyłącznie działalnością biurową, gdzie ryzyko wystąpienia szkody jest minimalne lub nie ma go wcale. Można byłoby dyskutować nad sensem takiego rozwiązania, lecz w przypadku, gdy np. do naszego biura wejdzie ktoś i złamie niefortunnie nogę, ma prawo od nas, jako od właścicieli firmy, żądać odszkodowania.

Jeżeli nie mamy polisy – na drodze cywilno-prawnej, poszkodowana osoba w sądzie wywalczy odszkodowanie. Jeżeli byłaby polisa – poszkodowany dostanie stosowną wypłatę – o ile Towarzystwo uzna, że do szkody doszło z winy ubezpieczonej firmy.

Od czego zależy cena za ubezpieczenie OC firmy?

Cena ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, to wypadkowa tak naprawdę 5 składników.

W głównej mierze, za wysokość składki na ubezpieczenie OC firmy, odpowiada charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Kody PKD, wpisywane do programu, już z góry określają, jaka może być składka. Np. firma budowlana z OC na 100 tys. będzie miała inną składkę niż np. kwiaciarnia.

Kalkulator składki na ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
Oblicz składkę na ubezpieczenie OC firmy

Drugim czynnikiem jest wysokość przychodów. Im firma ma większe przychody – tym stawka jest wyższa. Przestrzegamy przed zaniżaniem przychodów – w momencie szkody, Towarzystwa mogą zechcieć okazania dokumentów firmowych – jeżeli będą rażące równice w przychodach (przyjmujemy że Klient oszukał Agenta), może dojść do sytuacji, gdzie nie będzie wypłaty odszkodowania, gdyż Towarzystwo zakwestionuje wysokość przychodów, lub Towarzystwo zleci dopłacenie brakującej składki, wynikającej z wyższych przychodów.

Suma ubezpieczenia też ma wpływ na cenę. Im wyższa suma, tym większa składka.

Kolejnym elementem jest szkodowość Klienta. Zazwyczaj Towarzystwa pytają, czy w okresie 3 lat wstecz od składania wniosku wystąpiły szkody, z jakiego powodu i w jakiej wysokości były wypłacane odszkodowania. W tym przypadku jest podobnie jak z przychodami – lepiej się przyznać do szkód, dobrze jest wszystko do czasu, jak nie ma szkody – w momencie wystąpienia, Towarzystwa mogą poprosić o zaświadczenia od poprzednich ubezpieczycieli. To nie ma oczywiście racji bytu, jeżeli Klient nie miał wcześniej ubezpieczenia OC działalności gospodarczej.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na cenę na ubezpieczenie OC firmy, są dodatkowe Klauzule do OC działalności. W zależności od tego, co wybierze Klient dodatkowo, wzrost składki przez dodanie dodatkowych klauzul, bywa od kilkunastu do kilkuset złotych wyższy. Dla branży budowlanej, prócz samego OC, z automatu jest dołączana klauzula budowlano-montażowa.

Wiadomo, że najlepiej byłoby, gdyby te ubezpieczenia były tanie i dobre. Ale tutaj jest niestety tak, że albo są one tanie, albo dobre. Nie ma od tej reguły odstępstwa. Przeważnie jest tak, że tanie polisy zawierają szereg wyłączeń i ochrona, którą mamy, jest tak naprawdę pozorna. Wielokrotnie dostawaliśmy informacje od Klientów, iż Towarzystwa nie wypłacały odszkodowań, pomimo wybranego zakresu ubezpieczenia. Z uwagi na zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, nie dochodziło do wypłat odszkodowań. Sugerujemy, aby przed wykupieniem polisy, porównać zakres i cenę z różnych Towarzystw ubezpieczeniowych.

Co powinno zawierać dobrze dobrane OC działalności gospodarczej?

Dobrze zrobiona polisa ubezpieczeniowa, chroni interesy jej właściciela. W przypadku OC – nie mówimy tutaj już o ubezpieczeniu majątku, gdyż to jest temat na osobny artykuł, kluczowym czynnikiem jest dobranie odpowiednich kodów PKD wykonywanych przez firmę. Z reguły kody są podane w GUS lub CEIDG. Z reguły, ale nie zawsze są to wszystkie kody, które firma wykonuje. Mamy czasami sytuację, gdzie jest wpisany jakiś jeden-dwa kody, a Klient mówi, że robi coś zupełnie innego. PKD to podstawa – czasami gdy jest robiony jeden kod, powinniśmy dodać drugi, by rozszerzyć odpowiedzialność.

Tak jest np. w przypadku firm, wykonujących usługi elektryczne lub hydrauliczne – odpowiednio kody 4321z i 4322z. Rozszerzeniem bardzo istotnym dla tych kodów jest PKD 4312z – przygotowanie terenu pod budowę. Ten kod jest po to, by była odpowiedzialność w sytuacji, gdzie elektryk lub hydraulik będzie wykonywał jakieś prace w ziemi.

Drugim czynnikiem są klauzule, włączające odpowiedzialność za dane ryzyko, które z reguły jest wyłączone w podstawie ubezpieczenia. Klauzule są potrzebne zwłaszcza tym firmom, które wykonują usługi na mieniu osób trzecich, czyli firmy budowlane, warsztaty samochodowe, firmy sprzątające, itp.

Trzecim czynnikiem jest suma ubezpieczenia. Zbyt niska sprawi, że w razie szkody, może nie wystarczyć odszkodowania i trzeba będzie dołożyć z własnej kieszeni, zbyt wysoka (choć tak naprawę nie ma zbyt wysokim sum ubezpieczenia) – może sprawić, że składka za polisę znacznie przekroczy nasz budżet.

Gdzie zdobyć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej dla swojej firmy?

Firmy, które potrzebuję ubezpieczenia OC dla swojej firmy, tak naprawdę, dostaną je w każdej agencji ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak zależy Państwu na tym, aby dobrze dopasować polisę do rodzaju prowadzonej działalności i swoich potrzeb, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Dopasujemy zakres, podpowiemy, co można dodatkowo wziąć do takiej polisy. Gotową ofertę lub polisę prześlemy Państwu na adres e-mail, a w przypadku polisy, dodatkowo prześlemy ją Państwu pocztą.

Mamy nadzieję, że teraz już Państwo wiedzą wszystko, z czym wiąże się ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Jeżeli z Państwa strony będą jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Można dzwonić do nas pod numer 501 620 325 lub pisać na adres e-mail: tobiszewski.marcin@gmail.com. Nie pozostawiamy osób bez odpowiedzi.

Jeżeli ktoś zechce sprawdzić cenę na ubezpieczenie OC firmy, zachęcamy do skorzystania z formularza składki na ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, zawartego na naszej stronie.

Zapraszamy do skorzystania.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – czy warto i kto powinien je mieć – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska