Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek w Warcie

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek
Oceń naszą stronę
[Głosowano: 3 razy, Średnia ocena: 5]

Czasami pytają nas Państwo, czy mogą zrobić pojedynczą polisę, którą jest Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek. Problem dotyczy najczęściej przypadków, gdzie Beneficjent, na rzecz którego wykonują Państwo prace, wypłacając wynagrodzenie za wykonaną pracę. Część wynagrodzenia jest zamrażana na rzecz gwarancji usunięcia wad i usterek na kilka lat. W tym wpisie przyjrzymy się właśnie tej gwarancji. Odpowiadając na pytanie w nagłówku, tak, robimy tego typu zabezpieczenia.

UWAGA UWAGA!!!jeżeli potrzebujesz “gwarancji należytego wykonania”, lub “należytego wykonania i usunięcia wad i usterek”, do sumy gwarancyjnej 50 tysięcy złotych, o ile prowadzisz nieprzerwanie działalność przez minimum 5 lat – zgłoś się do nas, robimy takie gwarancje bez badania dokumentów finansowych. Po szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Te gwarancje dotyczą głównie zamówień publicznych, gdzie proporcja między należytym wykonaniem a usunięciem wad wynosi 100 do 30 (czyli np. 10% na należyte wykonanie i 3% na usunięcie wad i usterek). O szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Nr 501 620 325.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek?

 2. Na jaki okres i kiedy zawierana jest taka gwarancja?

 3. Czy można zamienić gotówkę na gwarancję i kiedy to można zrobić?

 4. Jakie dokumenty przedłożyć, by otrzymać gwarancję ubezpieczeniową usunięcia wad i usterek?

 5. Gdzie uzyskać potrzebne informacje w sprawie ceny oraz otrzymania gwarancji?


Ta gwarancja jest polecana tym firmom, które otrzymały już protokół odbioru robót i mają wstrzymaną część wypłaty na poczet zabezpieczenia usunięcia wad. Jeżeli od podpisania protokołu nie minęło więcej niż 24 miesiące – możesz zamienić wpłaconą gotówkę na gwarancję. Firma, która przedłoży gwarancję usunięcia wad i usterek, otrzymuje całą wypłatę zaległego świadczenia od Beneficjenta. Zadzwoń po informacje w sprawie gwarancji usunięcia wad pod numer 501-620-325. Dotyczy to tych przypadków, gdzie udzielone gwarancje jakości lub rękojmi za wady, mają przynajmniej 4 lata. Jeżeli ktoś udzielił gwarancji na wady na 3 lata – okres dwóch lat od protokołu się nie wlicza.

Firma, który za naszym pośrednictwem otrzyma gwarancję usunięcia wad, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za obsługę czy zmianę zapisów w gwarancji, jedyna cena to ta, za gwarancję!!!

Jeżeli Beneficjent żąda gwarancji, która będzie podpisana elektronicznie – zgłoś się do nas. Mamy możliwość wystawiania gwarancji z podpisem elektronicznym!!! Więcej przeczytasz w tym miejscu.

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek?

Gwarancja usunięcia wad i usterek, jest niczym innym, jak zobowiązaniem Gwaranta, czyli w tym przypadku Towarzystwa Ubezpieczeniowego, do zapłacenia określonej kwoty dla Beneficjenta.  Beneficjentem jest podmiot, na rzecz którego wykonywaliśmy daną pracę z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Jeżeli firma, która wykonywała prace, nie usunie lub nie naprawi ich w wyznaczonym terminie, będzie wypłata z gwarancji stosownego odszkodowania.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Do takiej wypłaty dojdzie np. wtedy, gdy firma budowlana remontując drogę / kładąc nowy odcinek, zadeklaruje się, że wypłaci odszkodowanie, gdy po zakończonych pracach, dojdzie do zniszczenia drogi ze względu na niewłaściwe materiały użyte do budowy. Albo wtedy, gdy firma remontująca węzły ciepłownicze, użyje niewłaściwych zaworów, które dwa lata po skończeniu prac, ulegną zniszczeniu – a okres gwarancji trwa 5 lat.

Gwarancja ta zabezpiecza interesy Beneficjentów, bowiem dzięki temu, w przypadku, gdy firma wykonująca prace, nie jest w stanie naprawić uszkodzeń lub już nie istnieje, otrzymać stosowne zadośćuczynienie.

Z reguły, gwarancja usunięcia wad i usterek, stanowi 30% kwoty wpłaconej na należyte wykonanie umowy. Czasami jednak, zdarzają się sytuacje, że Beneficjent żąda zabezpieczenia na 50% w postaci usunięcia wad. Takie gwarancje również robimy w naszej agencji.

Na jaki okres i kiedy zawierana jest taka gwarancja?

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek zawierana jest na taki okres, jaki Beneficjent określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Standardowy, ustawowy termin, jaki jest przewidziany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, z dnia 11 września 2019 r., trwa 60 miesięcy plus dodatkowe 15 dni na zwolnienie gwarancji. W przypadku gwarancji łączonych, tj. należyte wykonanie umowy i usunięcie wad i usterek, może trwać 8 lat.

W większości gwarancji, które wystawialiśmy, zachowany był termin 5 lat i 15 dni, ale zdarzają się również oczywiście krótsze. To już określa sam Beneficjent podczas projektowania SIWZ. Zdarzają się również przypadki, gdy w zapisach SIWZ odnajdziemy ustęp mówiący o tym, że firma, która wygra przetarg i podpisze umowę, zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek po wykonanych pracach, aż przez 10 lat.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

W przypadku kontraktów, wartych kilka-kilkanaście milionów złotych, firmom opłaca się przedłożyć Beneficjentowi gwarancję rękojmi na 10 lat, ale Towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i również Banki, niechętnie takie dokumenty wystawiają. Ma to związek z umowami Reasekuracyjnymi z firmami wypłacającymi odszkodowania. Niechęć również wynika z tego, iż po tak długim okresie, nie wiadomo, czy firma wykonująca prace, jeszcze będzie istnieć. Jeżeli nie będzie jej na rynku i nie będzie komu naprawić uszkodzeń, Beneficjent bez problemu, gdy zwróci się do Towarzystwa lub Banku, z którego jest gwarancja, otrzyma pieniądze.

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek zaczyna najczęściej swój bieg w pierwszym dniu po tym, gdzie kończy się gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy. Czasami, choć niezwykle rzadko się to zdarza, Beneficjenci chcą, by gwarancja usunięcia wad, zaczęła swój bieg na 30 dni przed końcem gwarancji należytego wykonania umowy.

Czy można zamienić gotówkę na gwarancję i kiedy to można zrobić?

Firma, która ma wpłaconą gotówkę, lub Beneficjent potrąca jej z faktury wynagrodzenie na okres gwarancji usunięcia wad, może ją zamienić na gwarancję rękojmi. Można to zrobić wtedy, gdy od końcowego protokołu odbioru nie minęło więcej niż 24 miesiące. Jeżeli nie minęło – można się starać o uzyskanie takiej gwarancji. Chodzi tutaj o takie gwarancje, gdzie minimalny udzielony okres na zabezpieczenie wynosi 48 miesięcy. Jeżeli ten okres jest krótszy niż 4 lata, to warunkiem ubiegania się o taką gwarancję jest to, że od protokołu odbioru nie może minąć połowa okresu trwania zabezpieczenia. Np. zabezpieczenie na 3 lata – od protokołu nie może minąć więcej niż 18 miesięcy.

W przypadku, gdy już minęło 24 miesiące od protokołu odbioru, niestety, nie będziemy w stanie zrobić gwarancji, aby móc zwolnić gotówkę. Jeżeli potrzebne jest szersze wyjaśnienie tego problemu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 501-620-325.

Jakie dokumenty przedłożyć, by otrzymać gwarancję ubezpieczeniową usunięcia wad i usterek?

Jeżeli firma ma podpisaną aktywną umowę o limit gwarancyjny w Warcie, do otrzymania gwarancji usunięcia wad potrzebuje jedynie wniosek, protokół odbioru końcowego, kopię umowy. W przypadku, gdy protokół został podpisany z datą o miesiąc wcześniej niż Klient przyszedł po gwarancję, potrzebne będzie jeszcze oświadczenie od Beneficjenta. Beneficjent musi potwierdzić w oświadczeniu, iż od podpisania protokołu nie pojawiły się szkody.

Jeżeli nie ma podpisanego limitu, firma która chce otrzymać taką gwarancję, musi przedłożyć do analizy finansowej następujące dokumenty:

 • Działalność gospodarcza, spółka cywilna:
  1. Pit za ostatni rok obrachunkowy (lub bilans i rachunek zysków i strat, jeżeli firma robi bilans),
   1. Jeżeli firma składa dokumenty do gwarancji i limitu w okresie od lipca do grudnia – będzie potrzebne jeszcze zestawienie przychodów z datą od stycznia do ostatniego miesiąca.
  2. Wypełnione załączniki A o prowadzonej działalności oraz załącznik B – oświadczenie majątkowe (w przypadku spółek, załącznik B wypełnia każdy wspólnik),
  3. Nip i Regon,
  4. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US,
  5. Opinia bankowa
  6. Wniosek o wydanie gwarancji
  7. Referencje
 • Spółki z o.o., spółki akcyjne, jawne.
  1. Bilans oraz rachunek zyskow i strat za ostatni rok obrachunkowy,
   1. Jeżeli firma składa dokumenty do gwarancji i limitu w okresie od lipca do grudnia – będzie potrzebny dodatkowo kwartalny ostatni bilans – tzw. F-01 za ostatni kwartał bieżącego roku.
  2. Wypełniony załącznik A,
  3. Nip i Regon,
  4. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US,
  5. Opinia bankowa.
  6. Wniosek o wydanie gwarancji
  7. Referencje

Czas rozpatrywania dokumentów, załatwienie wszelkich pozostałych formalności, takich jak zebranie podpisów i zabezpieczeń, trwa od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku sezonu na prace budowlane, czyli w okresie wiosna-lato-jesień, należy brać poprawkę na to, iż otrzymanie umowy oraz samej gwarancji, może się nieco wydłużyć. Jest to podyktowane tym, że do nas spływa więcej zapytań ofertowych na gwarancje.

Staramy się w miarę naszych możliwości, aby trwało to oczywiście krócej. Sugerujemy, by Państwo jednak robili umowy o limit, gdyż dokumenty, które są potrzebne do gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek, są te same. Gdy firma podpisze umowę o limit i zabezpieczenia, procedura i czas na otrzymanie gwarancji, będą dużo szybsze.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymasz – Nie czekaj z tym do podpisania umowy !!!
Gdzie uzyskać potrzebne informacje w sprawie ceny oraz otrzymania gwarancji?

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w sprawie gwarancji, na pewno będziemy w stanie zapewnić atrakcyjną cenowo stawkę. Można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 501-620-325, lub poprzez zakładkę kontakt – korzystając z formularza kontaktowego lub napisać do nas maila pod ten adres: tobiszewski.marcin@gmail.com.

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek w Warcie – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska