Gwarancje środowiskowe w Warcie

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 6 razy, Średnia ocena: 4.8]

Jednym z naszych ostatnich, opublikowanych na stronie artykułów, było zagadnienie: Jak powinno wyglądać kompleksowe ubezpieczenie apteki w Warcie. W tym wpisie skupimy się na temacie gwarancji ubezpieczeniowych, a konkretniej, skupimy się na temacie, którym będą Gwarancje środowiskowe w Warcie. Pokażemy również, jakie dokumenty należy przedłożyć do weryfikacji firmy na gwarancję środowiskową oraz gdzie się zgłosić po taką gwarancję. Jeżeli prowadzisz działalność, w której zbierasz, gromadzisz lub przetwarzasz odpady – informacje z tego wpisu są przeznaczone dla Ciebie.

UWAGA UWAGA!!!mamy możliwość zrobienia niejako “od ręki” gwarancji należytego wykonania oraz należytego wykonania i usunięcia wad w procedurze uproszczonej do wysokości sumy gwarancyjnej 50 tysięcy, bez badania dokumentów finansowych. O szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Nr 501 620 325.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:


Gwarancje środowiskowe w Warcie – komu i po co może być to potrzebne?

Na wskutek zmian w ustawie Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019 poz. 701 z późniejszymi zmianami), przedsiębiorcy prowadzący działalność, gdzie zbierają, przetwarzają i utylizują różnego rodzaju odpady,  muszą przedstawić zabezpieczenie roszczeń z tytułu prowadzenia tego typu działalności. Wynikający z tejże Ustawy obowiązek przedstawienia tego typu zabezpieczenia, firmy mają do 05.03.2020 roku. Będzie to potrzebne do uzyskania lub przedłużenia określonej koncesji do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Gwarancje środowiskowe w Warcie
Gwarancje środowiskowe w Warcie – tel. 501 620 325

Firma, która będzie się starać o koncesję, będzie musiała indywidualnie ustalić wysokość zabezpieczenia roszczeń oraz formę takiego zabezpieczenia. Wybór będzie pomiędzy wpłaceniem gotówki, przedłożeniem gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej lub ewentualnie, przedstawienie stosownej polisy ubezpieczeniowej. O formie takiego zabezpieczenia stanowi artykuł 125 wspominanej wcześniej Ustawy (Obowiązek zabezpieczenia przez zarządzającego składowiskiem roszczeń z tytułu negatywnych skutków lub szkód w środowisku).

Do 5 marca 2020 roku, wszystkie firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, muszą przedstawić stosowne zabezpieczenie, by móc prowadzić swoją działalność. Jeżeli tego nie zrobią, nie otrzymają przedłużenia lub nowej koncesji na prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem odpadów.

Jakie firmy muszą posiadać koncesję na prowadzenie działalności związane z przetwarzaniem odpadów? Według art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14/12/2012, branże, które powinny posiadać stosowne zabezpieczenie, to:

 • producenci paliwa ekologicznego (brykiety kompostowe);
 • stacje demontażu pojazdów- zbieranie i przetwarzanie złomu;
 • zbieranie opon;
 • skup pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazywanie do stacji demontażu;
 •  wydobycie surowców;
 • zagospodarowywanie nadwyżek produktów – firmy recyklingowe;
 • zakłady chemiczne;
 • zakłady usług komunalnych;
 • podmioty gospodarcze posiadające komorę lakierniczą np. warsztaty samochodowe;
 • podmioty gospodarcze posiadające urządzenia do odsysania olejów lub innych płynów;
 • podmioty gospodarcze posiadające  linie produkcyjne, które w trakcie procesu produkcji wytwarzają odpady (mogą to być odpady niebezpieczne a także inne niż niebezpieczne);
 • sortownie odpadów;
 • zakłady produkcji konstrukcji metalowych;
 • zakłady zajmujące się zbieraniem metali kolorowych;
 • producenci opakowań z folii;
 • producenci napojów w butelkach plastikowych;
 • producenci opakowań plastikowych;
 • podmioty gospodarcze posiadające instalacje do wytwarzania energii i paliw;
 • podmioty gospodarcze posiadające instalacje do produkcji i obróbki metali;
 • podmioty gospodarcze posiadające instalacje do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzy sztucznych, barwników;
 • podmioty gospodarcze posiadające instalacje w gospodarce odpadami – odzysk, unieszkodliwianie, magazynowanie odpadów;
 • podmioty gospodarcze posiadające instalacje w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach;
 • podmioty gospodarcze posiadające instalacje do chowu lub hodowli drobiu lub lub trzody chlewnej, itp.

Z racji naszej działalności, skupimy się na zaletach rozwiązania, którym są Gwarancje środowiskowe w Warcie. Ten rodzaj zabezpieczenia, które muszą przedstawić firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, oraz wszelkie pozostałe, które muszą mieć stosowną koncesję, jest dopuszczony w Ustawie.

Przedmiotem Gwarancji jest zabezpieczenie przez TUiR „WARTA” S.A. zobowiązań  Wnioskodawcy wynikających z art. 48a wspominanej wcześniej Ustawy (Obowiązek zabezpieczenia roszczeń). Innymi słowy, z Gwarancji wypłacane są roszczenia za szkody powstałe na środowisku, wynikłe ze specyfiki prowadzonej działalności (np. zanieczyszczenie paliwem na wskutek wycieku do rzeki). Niektórzy mogą stwierdzić, że podobnym produktem będzie gwarancja bankowa, jednak dla chcących poznać różnice, zachęcamy do przeczytania naszego wcześniejszego artykułu na temat różnic pomiędzy gwarancjami ubezpieczeniowymi a bankowymi.

Jakie dokumenty są wymagane do sprawdzenia, czy firma będzie mogła otrzymać gwarancję środowiskową?

Z racji tego, iż robimy dużo gwarancji kontraktowych dla rożnych firm, wiemy jakie dokumenty firma powinna przedstawić do oceny. Firmy, które złożą w Warcie komplet dokumentów, do weryfikacji, czy uzyskają Gwarancję środowiskową w Warcie, będą przechodziły ocenę ryzyka. W przypadku oceny pozytywnej, będziemy mogli próbować zrobić gwarancję środowiskową.

Kluczowym aspektem jest tutaj okres prowadzenia działalności. Robimy gwarancje dla firm, które są przynajmniej jeden rok obrachunkowy na rynku.

W zależności od tego, jaką firma prowadzi formę działalności, będą wymagane następujące dokumenty:

 • Działalność gospodarcza, spółki cywilne:

  • Pit za ostatni rok obrachunkowy; (w przypadku spółek cywilnych – od każdego ze wspólników);
  • Zestawienie przychodów za okres od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca;
  • Wypełnione załączniki o prowadzonej działalności i oświadczenie majątkowe (obligatoryjnie potrzebne, w przypadku spółek cywilnych – oświadczenie majątkowe od każdego ze wspólników); Załączniki dostępne w naszym biurze;
  • Ewidencja  Środków Trwałych
  • NIP, Regon;Aktualne zaświadczenia z ZUS i US
  • Aktualna opinia bankowa;
  • Wypełniona ankieta z załącznika (dostępna w naszym biurze);
  • Wypełniony wniosek do gwarancji środowiskowej (dostępny w naszym biurze);
 • Spółki z o.o., spółki akcyjne, jawne:

  • Bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy;
  • Aktualny F-01 (bilans i rachunek zysków i strat kwartalny, z bieżącego roku działalności)
  • Wypełniony załącznik o prowadzonej działalności, w przypadku spółek jawnych – dodatkowo będzie potrzebne oświadczenie majątkowe od każdego ze wspólników spółki (dostępne w naszym biurze);
  • NIP, Regon,
  • Aktualne zaświadczenia z ZUS i US
  • Aktualna opinia bankowa;
  • Wypełniona ankieta z załącznika (dostępna w naszym biurze);
  • Wypełniony wniosek do gwarancji środowiskowej (dostępny w naszym biurze);

Gdzie uzyskać stosowną pomoc w sprawie uzyskania gwarancji środowiskowych?

Z racji tego, iż Gwarancje środowiskowe są nowym produktem, niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie mogą Państwo zasięgnąć jakichś informacji  na ich temat. Nasze biuro robi bardzo dużo gwarancji, więc jeżeli ktoś będzie potrzebować takiego produktu, bo nie chce zamrażać swojej gotówki lub przedstawiać zabezpieczenia w formie gwaranci bankowej – zapraszamy do kontaktu.

Prześlemy wszelkie informacje na temat wymaganej dokumentacji, poprowadzimy firmę krok po kroku, by mogła takie zabezpieczenie otrzymać. Prosimy o kontakt telefoniczny, dzwoniąc pod numer 501-620-325 lub adres mailowy: tobiszewski.marcin@gmail.com. Żadnego zapytania nie pozostawimy bez odpowiedzi.

Gwarancje środowiskowe w Warcie – podsumowanie

W naszym wpisie pokazaliśmy, z czego wynika konieczność przedstawienia zabezpieczenia roszczeń dla firm zarządzających odpadami. Pokazaliśmy również, dlaczego warto sięgnąć po gwarancję środowiskową z Warty, pokazaliśmy również, jakie dokumenty musi przedłożyć firma, która będzie się o taką gwarancję ubiegać.

Jeżeli ktoś chce poznać szacunkową cenę za gwarancję środowiskową, zapraszamy do kontaktu. Żaden kontakt nie zostanie pominięty. Jeżeli ktoś jest w potrzebie – zapraszamy do kontaktu.

Gwarancje środowiskowe w Warcie – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska