Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach – czyli kiedy nie dostaniesz odszkodowania

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 5]

Wykupiłeś polisę i sądzisz, że możesz spać spokojnie, bo w każdej sytuacji, w której będziesz poszkodowany, dostaniesz odszkodowanie? Nic bardziej mylnego, polisy ubezpieczeniowe chronią klientów, owszem, ale nie w każdej sytuacji. Jesteś poszkodowany, zgłaszasz szkodę do danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i w ciągu 30 dni przychodzi do domu decyzja odmowy wypłaty odszkodowania. W tym wpisie pokażemy Państwu, jakie są najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach. Zachęcamy do lektury naszego wpisu.

Czym są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach?

Każda polisa, w mniejszym lub większym stopniu, chroni osobę lub ubezpieczoną firmę. W każdej polisie spotyka się również wyłączenia, czyli te wszystkie przypadki, za które Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w razie wystąpienia szkody. nie wypłaci odszkodowania. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, regulowanych odpowiednią ustawą, między innymi OC komunikacyjne i OC rolnika, zakres i wyłączenia są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku wszystkich pozostałych polis, dobrowolnych, katalog wyłączeń nie jest zamknięty i tak naprawdę, zależy od tego, co dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe uzna wpisać do OWU.

Z reguły, zakres wyłączeń, widoczny w Ogólnych warunkach ubezpieczenia, jest podobny w większości Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce. Uczulamy Państwa na to, aby przed wykupieniem polisy, dokładnie przestudiować OWU. Może się bowiem okazać, że atrakcyjna cenowo polisa, odbiega zakresem ochrony od tego, co chcemy mieć. Wszystko jest wtedy dobrze, dopóki nie zdarzy się szkoda. Z reguły potem Klient ma pretensję do Agenta że nie powiedział o wyłączeniach i Towarzystwa Ubezpieczeniowego za to, że nie wypłaciło odszkodowania.

Poniżej postaramy się pokrótce napisać, jakie są wyłączenia odpowiedzialności w polisach mieszkaniowych, komunikacyjnych, firmowych oraz na życie.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach domów i mieszkań

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach domów i mieszkań – sprawdź w OWU, za co nie dostaniesz odszkodowania

Za jakie szkody nie odpowiadają ubezpieczyciele w przypadku polis mieszkaniowych? Wyłączenia dotyczą głównie kilku najczęściej spotykanych przypadków. Nie dostaną Państwo odszkodowania, gdy:

 1. Uszkodzenie zostanie spowodowane przez osobę, znajdującą się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, ubezpieczyciel także nie pokryje strat wtedy, gdy celowo coś zostanie uszkodzone.
 2. Szkody umyślne – trudno jest nam jednak sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś celowo niszczy swoją własność, niemniej jednak, jest to możliwe. Wizja otrzymania łatwych pieniędzy może sprawić, że ktoś zechce spróbować coś takiego zrobić. Na pewno też ubezpieczyciel nie wypłaci środków, gdy na wskutek niedomkniętego okna, po opadach deszczu, doszło do zawilgocenia czy zalania fragmentu domu lub mieszkania. Tego typu wyłączenia są dość dobrze opisane w większości OWU do polis majątkowych dostępnych na rynku polskim.
 3. Nie dostaniesz odszkodowania za uszkodzenie czegoś, czego nie ma ujętego na polisie ubezpieczeniowej. Mamy przypadki, gdy przychodzą do nas Klienci z zapytaniem o to, czy dostaną odszkodowanie za zniszczone mienie. Jak sprawdzamy zakres polisy, okazuje się, że są ubezpieczone tylko mury. Oczywiście, roszczenie skierowane do Towarzystwa jest wtedy bezzasadne i każdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w takim przypadku.
 4. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy wartość szkody będzie niska. Czyli jak będziemy mieli sytuację, gdzie wartość szkody może wynosić 100 – 200 zł, możemy dostać odmowę wypłaty odszkodowania.

W przypadku polis majątkowych, najczęstszą przyczyną braku odpowiedzialności Towarzystw, są szkody zrobione umyślnie czy pod wpływem środków odurzających. Dodamy również, że nie bez znaczenia są tutaj warianty polisy. Jeżeli ktoś wykupuje polisę od ryzyk nazwanych, zakres odpowiedzialności Towarzystwa ogranicza się jedynie do ryzyk nazwanych (ogień, deszcz, grad, itp). Z kolei, zakres wyłączeń – jest tu szeroki.

Przy ubezpieczeniach domów i mieszkań, z reguły sugerujemy Państwu wykupowanie polis z jak najszerszym zakresem ubezpieczenia, czyli wariant od wszelkich ryzyk, z klauzulą “Allrisks”. Cena za polisę będzie wtedy oczywiście wyższa, ale równocześnie zakres ochrony będzie odpowiednio wyższy, a z kolei katalog wyłączeń w OWU – będzie mniejszy.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych

W przypadku polis komunikacyjnych OC, zakres ubezpieczenia określa USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa określa również wyłączenia, jakie są przy OC komunikacyjnym w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

W artykule 38 wspomnianej powyżej ustawy, możemy dostrzec, że nie otrzymamy odszkodowania z OC za szkody:

 1. Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
 2. Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 3. Polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 4. Polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.
Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych – sprawdź przed zakupem zapisy w OWU

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne Auto Casco, to jego zakres, każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe, określa po swojemu. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, a więc zakres wyłączeń może być odpowiednio szeroki. Najczęstsze wyłączenia, spójne między Towarzystwami Ubezpieczeniowymi dotyczą przypadków gdy:

 1. Nasz pojazd uszkodził ktoś, kto pozostaje z nami w naszym gospodarstwie domowym – czyli chodzi o przypadki, gdy np. nasze dziecko stłucze nam podczas zabawy lusterko,
 2. Szkoda powstała przez tzw. “rażące niedbalstwo” lub została zrobiona umyślnie – np. przypadek, gdzie na wskutek niezamknięcia okien, przez opady deszczu, zostanie zniszczona tapicerka;
 3. Pojazd został niezabezpieczony lub zostały w środku pojazdu zostawione kluczyki – w przypadku kradzieży auta, ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania;
 4. Do szkody doszło wtedy, gdy kierowaliśmy pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających – w przypadku ubezpieczeń AC, ubezpieczyciele mają pełne prawo odmówić wypłaty odszkodowania;
 5. Jeździliśmy pojazdem wtedy, gdy  nie mieliśmy ważnych badań technicznych
 6. Pojazd był użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 7. Szkoda powstała na wskutek normalnego zużywania się pojazdu;
 8. Szkody powstałe na wskutek działań wojennych, strajków czy też rozruchów – ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania;

Wyłączeń dotyczących ubezpieczenia komunikacyjnego jest dużo więcej. Zdecydowanie polecamy Państwu lekturę ogólnych warunków ubezpieczenia do AC. Lektura OWU, a zwłaszcza dokładne zapoznanie się z punktami dotyczącymi przypadków, za których wystąpienie Ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności, pozwoli Państwu na dokonanie trafnego wyboru przy zakupie dobrej polisy AC. OC może być najtańsze, AC – tutaj zachęcamy kupować mądrze. Przecież chodzi o ubezpieczenie naszej własności.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach dla firm

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach dotyczą także polis firmowych. Staramy się, aby nasze polisy, które robimy, były jak najbardziej adekwatne do Państwa potrzeb. Niemniej jednak, zawsze będzie tak, że każde ubezpieczenie firmowe, będzie mieć wyłączenia. Katalog wyłączeń w każdym Towarzystwie jest inny. Najczęstszym wyłączeniami dotyczącymi polis firmowych, zwłaszcza dotyczącymi sfery odpowiedzialności cywilnej OC, są:

 1. Brak odpowiedzialności za szkody w ubezpieczeniu mienia i OC, które powinny być objęte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego – chodzi o sytuacje z ubezpieczeniem np. architektów, prawników, itp.;
 2. Brak odpowiedzialności za szkody powstałe na wskutek rażącego niedbalstwa,
 3. Brak odpowiedzialności za szkody, które powstaną z winy Ubezpieczającego lub jego pracowników, znajdujących się pod wpływem substancji odurzających,
 4. Brak odpowiednich klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia: np. brak rozszerzenia przy ubezpieczeniu mienia poza miejscem ubezpieczenia, albo np. przy wykonywaniu pracy za granicą, przy ubezpieczeniu OC brak rozszerzenia o właściwą klauzulę – brak odpowiedzialności Towarzystwa,
 5. Niewłaściwe PKD na polisie – każda polisa chroni w zakresie wykonywanego PKD. Brak odpowiedniego kodu będzie skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Tutaj nie ma niestety żadnych taryf ulgowych. Łatwy przykład, firma budowlana wykonuje prace wykończeniowe i elektryczne, ma w CEIDG jedynie kody dotyczące wykończenia wnętrz, bez elektryki – jest szkoda związana z szeroko rozumianą elektryką – dla firmy ubezpieczeniowej to sygnał, że nie będzie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu takich prac,
 6. Brak odpowiedzialności za przedmiot wykonywanej usługi – np. w warsztacie samochodowym naprawiany, modernizowany jest silnik – jeżeli zostanie on błędnie naprawiony – nie ma tutaj odpowiedzialności, to jest wyłączone w większości Towarzystw ubezpieczeniowych, inne szkody, powstałe pośrednio na wskutek prac, które nie musiałyby być naprawiane, są chronione.
 7. Szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na wskutek  wojny, zbrojnej inwazji, stanu wyjątkowego i innych działań wojennych, itp.

Katalog powyższych wyłączeń pokazuje, co prawda dość ogólnikowo, najczęściej spotykane wyłączenia w ubezpieczeniach dla firm. Wyłączenia takie podlegają modyfikacjom, w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz wariantu umowy ubezpieczenia. Stąd uczulamy Państwa na to, by dokładnie zapoznać się z zapisami w ogólnych warunkach umowy do danego ubezpieczenia firmy.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach na życie

O tym, do czego mogą się nam przydać ubezpieczenia na życie, dyskutować nie trzeba. Każdy wie, że kiedyś wcześniej czy później z takiego produktu skorzysta, jeżeli nie sam ubezpieczony, to osoba przez niego wskazana na polisie.

Wyłączenia w polisach życiowych, w większości Towarzystw, są dość spójne. Nie dostaniemy odszkodowania za zdarzenia powstałe na wskutek:

 1. Samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego, popełnienia lub usiłowania popełnienia, samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od
  daty zawarcia umowy ubezpieczenia,
 2. Działań wojennych, stanu wojennego,
 3. Powstałe na wskutek zamieszek,
 4. Powstałe na wskutek skażenia jądrowego, chemicznego, itp,
 5. Wykonywania określonego zawodu lub czynności (tutaj katalog zawodów określa dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Najczęściej ochroną nie są objęci górnicy, konwojenci, zawodowi żołnierze, strażacy, policjanci, marynarze, itp. – zalecamy lekturę OWU w danym Towarzystwie)
 6. Nie dostaniemy odszkodowania za zdarzenia, które były objęte karencją po wykupieniu polisy. Np. w większości polis na życie, mamy karencję na urodzenie dziecka. Wynosi ona średnio 10 miesięcy po rozpoczęciu polisy.

Ubezpieczenia na życie to dość specyficzna grupa polis. Osoby, które są zainteresowane wykupieniem, prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dotyczącymi danego produktu. Z reguły różnice w cenach polis związane są z zakresem i katalogiem wyłączeń danego produktu. Może poza obowiązkowym OC, gdyż te jest wszędzie takie same, ale wszystkie pozostałe dobrowolne polisy, choć pozornie mogą się wydawać w każdym Towarzystwie, takie same, to jednak się różnią.

Osoby, które wykupują określone ubezpieczenie, często myślą, iż ono będzie ich chronić zawsze i w każdym przypadku. Niestety, jest to błędne myślenie, gdyż każde ubezpieczenie, nawet te najdroższe, zawiera określony katalog wyłączeń, opisany i szczegółowo określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dołączanych do każdej polisy. Mamy nadzieję, że przekonamy Państwa do mądrych wyborów przy zakupach polis ubezpieczeniowych, a zwłaszcza do tego, by dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zawarciem dowolnego ubezpieczenia, zapraszamy do kontaktu. Można do nas dzwonić pod numer 501 620 325 lub pisać maila na adres: marcin.tobiszewski@o2.pl. Żadnego zapytania nie pominiemy.

Pozdrawiamy, zespół Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach – czyli kiedy nie dostaniesz odszkodowania