Decyzja odmowy wypłaty odszkodowania czyli jak wybrnąć z trudnego problemu

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 2 razy, Średnia ocena: 4]

Czasami zdarzają się sytuacje w życiu, w których jesteśmy zmuszeni skorzystać z ubezpieczenia. Zalało nam dom, ktoś nam uszkodził samochód, czy umarł ktoś bliski. Liczymy wtedy na wypłatę odszkodowania w określonej wysokości. Jednak zamiast pieniędzy na konto, przychodzi do nas list, w którym jest decyzja odmowy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Co zrobić, by ubezpieczyciel wypłacił nam należne pieniądze?

Co zrobić, gdy zamiast pieniędzy na konto, przyjdzie decyzja odmowy wypłaty odszkodowania?

Decyzja odmowy wypłaty odszkodowania to zjawisko dość częste w przypadkach, gdy nie do końca jest wszystko jasne dla Towarzystwa. Właściwie, sprawy oczywiste, takie jak wypłata odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, czy całkowite zniszczenie samochodu poszkodowanego, też czasami są odrzucane. Zdarza się, że poszkodowani lub ich rodziny, nie dostają wymaganego odszkodowania, lub dostają niższe kwoty, niż się spodziewali.

Więc co należy zrobić, gdy przyjdzie do nas decyzja odmowy wypłaty odszkodowania?

Decyzja odmowy wypłaty odszkodowania
Odmowa wypłaty odszkodowania – co robić, aby otrzymać w końcu należne odszkodowanie

Przede wszystkim należy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Musi być to zrobione w formie pisemnej, dzwonienie na infolinie ze skargą, mija się z celem. Co prawda, Towarzystwa informują dzwoniących do nich Klientów o fakcie nagrywania rozmowy, jednak by odwołanie się od decyzji miało charakter prawny, musi być sporządzone na piśmie.

Warto w tym momencie również sprawdzić powody, dla których Towarzystwo odmówiło wypłaty. Przyczyna odmowy wypłaty odszkodowania jest zawsze podana w decyzji odmowy. Warto przestudiować Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby sprawdzić, czy decyzja odmowy wypłaty odszkodowania była wydana słusznie. Czasami się zdarza, iż ktoś próbuje wyłudzić od Towarzystwa nienależne pieniądze.

Nas jednak będą interesować przypadki, w których ludziom należą się odszkodowania, a Towarzystwa ich nie wypłacają.

Jak ma wyglądać pismo zwrotne w odpowiedzi na decyzję odmowy przyznania odszkodowania?

Choć to wydaje się być oczywiste, od strony formalno-prawnej, takie pismo musi zawierać dane osoby, która zgłasza roszczenie, dane Towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy oraz znak sprawy.Musi również zawierać podstawę prawną w postaci odniesienia się do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Co do samej treści, samo napisanie, że się odwołujemy, bo dostaliśmy za mało lub wcale, niewiele nam da. Musimy wskazać powody, dla których się odwołujemy. Często wystarczy wskazać odpowiedni ustęp z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Trzeba również wskazać powody, dla których się odwołujemy od decyzji odmowy wypłaty odszkodowania.

Mogą tutaj być np. informacje na temat operacji i inne dokumenty medyczne, do sprawy, której Towarzystwo nie chce uwzględnić, informacje o wycenie u rzeczoznawcy samochodu, faktura za naprawę,  itp. Dobrze jest takie rzeczy dołączyć do wysyłanej korespondencji, oczywiście w formie kopii.

Jak już pismo zostanie przygotowane, najlepiej wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Towarzystwa. Dzięki temu, będą mieli Państwo świadomość, że przesyłka dotarła do adresata i nie zaginęła gdzieś po drodze.

.Jaki mamy czas na to, by odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Gdy do naszej skrzynki pocztowej przyjdzie od Ubezpieczyciela decyzja odmowy wypłaty odszkodowania, radzimy nie zwlekać zbyt długo z przesłaniem odpowiedzi. O ile zgłoszenie szkody musimy wykonać w terminie do 7 dni, to na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, z reguły ten czas jest odpowiednio dłuższy i wynosi nawet 3 lata.

Na korzyść poszkodowanego w tym przypadku działa fakt, iż decyzja Ubezpieczyciela, to tylko tak naprawdę stanowisko firmy działającej jako Towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie jest ona stricte decyzją administracyjną. Oznacza to dla poszkodowanego, że termin na odwołanie, jaki Klient otrzymał na decyzji, np. 30 dni, nie ma mocy prawnej.

Termin w tym przypadku wyznaczają przepisy ustawy, które pozwalają nam skutecznie wysyłać pisma w sprawie przedawnienia roszczenia o odszkodowanie. Dzięki temu, w przypadku nieuznania roszczenia przez Towarzystwa naszego roszczenia, możemy odwoływać się przed sądem odwoławczym od decyzji Towarzystwa.

Towarzystwa mają obowiązek, aby na nasze pismo odpowiedzieć w terminie do 30 dni od daty otrzymania. W wyjątkowo trudnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do 60 dni, ale Towarzystwa informują o tym poszkodowanych.

Co zrobić, gdy nasze starania zawiodą?

Gdy na każde nasze pismo odwoławcze dostajemy kolejną decyzję odmowy wypłaty odszkodowania, możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który złoży skargę do Towarzystwa w imieniu poszkodowanej osoby.

Na stronie Rzecznika można pobrać przykładowe wzory pism, w sprawach odwołania się od decyzji ubezpieczycieli. Dostępne są one pod tym linkiem.

Z kolei, gdy działania Rzecznika okażą się niewystarczające i Towarzystwo dalej będzie odmawiało wypłaty odszkodowania, jedyną opcją ratunku, będzie skierowanie sprawy do Sądu. Sąd właściwej instancji rozstrzygnie, kto ma rację i przyzna (lub nie) wypłatę odszkodowania dla poszkodowanej osoby.

Mamy nadzieję, że teraz już Państwo będą wiedzieć, co zrobić, gdy do naszej skrzynki pocztowej, przyjdzie decyzja odmowy wypłaty odszkodowania od Ubezpieczyciela.

W razie, gdyby wyjaśnienia zawarte w niniejszym wpisie okazały się dla Państwa niewystarczające, zachęcamy do kontaktu z naszą agencją. Można dzwonić do nas pod numer 501 620 325 lub pisać na adres e-mail: tobiszewski.marcin@gmail.com. Nie pozostawiamy osób bez odpowiedzi.

Decyzja odmowy wypłaty odszkodowania czyli jak wybrnąć z trudnego problemu – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska