Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej na przewóz towarów

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 8 razy, Średnia ocena: 4.1]

Przygotowując Państwu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników drogowych OCP, niejednokrotnie pytali nas Państwo, czy mamy ubezpieczenie potrzebne do uzyskania licencji transportowej związanej z przewozem towarów. Nasza odpowiedź była niestety za każdym razem negatywna, nie mieliśmy odpowiedniego produktu w sprzedaży. Odpowiedzią Warty na rosnące zapotrzebowanie na rynku ubezpieczeń transportowym jest właśnie ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej, na przewóz towarów. Stąd też, niniejszy wpis, poświęcimy w całości zagadnieniu, którym będzie ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej na przewóz towarów w Warcie. Zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Z uwagi na sytuację w kraju, ubezpieczenia dla przewoźników i spedytorów jak i pozostałe polisy, robimy całkowicie online, w sposób zdalny. Nie ma potrzebny, aby udawać się osobiście do Agenta, otrzymają Państwo polisę nie wychodząc z domu lub z biura. Dzięki temu, żadna ze stron, nie jest narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem. W formie papierowej, polisy dostarcza Państwu kurier lub poczta, w formie elektronicznej, jeżeli jest wymagana, dostają Państwo na maila gotowy produkt podpisany za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

    1. Dla kogo może być potrzebne Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej
    2. Czym jest Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej
    3. Na jaki okres zawierane jest takie ubezpieczenie
    4. Ile kosztuje takie ubezpieczenie?
    5. Gdzie zdobyć dla przewoźnika do licencji transportowej
    6. Co warto wykupić dodatkowo, wykonując zawód przewoźnika drogowego?
    7. Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej – podsumowanie tekstu

Dla kogo może być potrzebne Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej na przewóz towarów

Kalkulator OC przewoźnika do licencji transportowej
Potrzebujesz licencji transportowej na przewóz towarów? Wypełnij formularz i oblicz, ile będzie kosztować ubezpieczenie do licencji transportowej na Twoje pojazdy

Firmy, które prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na zarobkowym przewozie osób lub rzeczy, muszą posiadać tak zwaną licencję transportową. Bez większego znaczenia jest tutaj fakt, czy przewozi on towary czy też ludzi. Jeżeli firma zarabia na przewozie, musi posiadać licencję transportową.

My robimy takie zabezpieczenia dla przewoźników, trudniących się zarobkowym przewozem towarów – mającym w GUS lub CEIDG wpisane PKD 4941Z – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW. Prosimy mieć to na uwadze. Ubezpieczenie do licencji na przewóz towarów to nie to samo, co ubezpieczenie do licencji na przewóz osób. Nasza polisa zabezpiecza roszczenia tylko i wyłącznie związane z zarobkowym przewozem towarów! Na polisach drukuje się zapis, że dotyczy ona przewozu tylko i wyłącznie towarów.

Wyjątkiem od reguły, zwalniającym przewoźników z posiadania licencji transportowej, są przypadki, gdzie transport jest wykonywany samochodami ciężarowymi o DMC poniżej 3,5 tony na terenie kraju. Taki przewoźnik, wykonujący transport busem na terenie Polski obowiązku posiadania licencji , gdy przewozy są wykonywane na terenie Unii Europejskiej. Wyjątkiem od reguły są w tym przypadku sytuacje, gdzie towary, przewożone takim busem, ważą więcej niż dopuszczalna ładowność pojazdu oraz wtedy, gdy przewoźnik zleca przewóz towaru jakiemuś podwykonawcy. Nie będziemy się tutaj jedna skupiać na takich niuansach, nas interesują sytuacje, gdzie firmy muszą posiadać licencję transportową.

W przypadku przewoźników, którzy wykonują transport międzynarodowy pojazdami od 2,5 do 3,5 tony, istnieje obowiązek posiadania licencji. Każda firma, która świadczy usługi transportowe pojazdami we wcześniej wymienionym zakresie, musi mieć licencję transportową. Jednym z warunków, aby ją dostać, jest posiadanie zabezpieczenia w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na każdy kolejny.

W Polsce, taką licencję można uzyskać, składając stosowny wniosek w właściwym dla zamieszkania, Starostwie Powiatowym. O tym, jakie dokumenty, które są wymagane do uzyskania licencji na transport, mogą Państwo przeczytać na stronie GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Oczywiście, nie da się jej uzyskać od ręki, tylko poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Jednym z tych dokumentów jest coś takiego, jak:

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokość:
  • 9000 euro – na pierwszy pojazd, (pojazdy powyżej 3,5 tony)
  • 5000 euro na każdy następny pojazd, (pojazdy powyżej 3,5 tony)
  • 1800 euro – na pierwszy pojazd dla pojazdów od 2,5 do 3,5 tony,
  • 900 euro – na każdy następny pojazd dla pojazdów od 2,5 do 3,5 tony

Co to oznacza? W skrócie to, że każdy przedsiębiorca ubiegający się o licencję / pozwolenie na przewóz rzeczy lub osób, musi się legitymować określoną zdolnością finansową, pozwalającą na pokrycie ewentualnych roszczeń. Mamy tutaj na myśli zobowiązania finansowe wobec osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego – stosownie do postanowień art. 7 Rozporządzenia, których to zobowiązań Ubezpieczający nie jest w stanie zrealizować w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w wyniku czego utracił zdolność finansową, wymaganą od podmiotu wykonującego zawód przewoźnika drogowego zgodnie z art. 3 Rozporządzenia.

Taką zdolność można udokumentować na kilka sposobów. Tymi sposobami są bilanse i rachunki zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta (w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe takiemu badaniu podlega), gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe. Z racji naszej profesji, nas interesują jedynie ubezpieczenia.

Czym jest Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej w naszej agencji?

Można byłoby powiedzieć, że polisa ubezpieczeniowa, którą jest ubezpieczenie OC zawodowe do licencji transportowej na przewóz towarów, to inaczej równowartość tych 9 tysięcy euro na kartce formatu A4. Jest to polisa, honorowana podczas składania wniosku o przyznanie lub odnowienie licencji transportowej w GITD, przeznaczona dla wszystkich przewoźników, trudniących się zarobkowym przewozem towarów (związane z PKD 4941Z – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW), którzy muszą wylegitymować się określoną zdolnością finansową na wymaganą liczbę posiadanych pojazdów.

Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia ustalana jest w oparciu o liczbę pojazdów wykorzystywanych przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności przewozowej. Sumy ubezpieczenia wynoszą odpowiednio:

 • 9 000 EUR na pierwszy pojazd;
 • 5 000 EUR na każdy następny pojazd.
 • 1800 EUR – na pierwszy pojazd o DMC od 2,5 do 3,5 tony,
 • 900 EUR – na każdy następny pojazd o DMC od 2,5 do 3,5 tony.

Łączna wartość sum ubezpieczenia przypadających na poszczególne pojazdy stanowi łączną sumę ubezpieczenia z umowy i jest górną granicą odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy trudniącego się przewozem towarów? Oznacza to, że w chwili obecnej, może on do uzyskania lub odnowienia licencji na transport towarów, przedstawić polisę ubezpieczeniową z Warty, która będzie honorowana przez Urząd. Dokument ten spełnia wymagania finansowe, zawarte w Rozporządzeniu, jakimi musi wylegitymować się przedsiębiorca ubiegający się o licencję transportową.

Na jaki okres zawierane jest takie ubezpieczenie

Licencja, potrzebna do wykonywania zawodu przewoźnika trudniącego się zawodowym przewozem towarów, udzielana jest na czas określony, od 2 do 50 lat. Na taki okres, na jaki zostanie udzielona licencja transportowa, przedsiębiorca musi mieć przez cały czas zdolność finansową do pokrycia roszczeń związanych z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie do licencji, zawierane jest na okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca wykupujący taką polisę, musi w kolejnym roku ją odnowić lub zawrzeć nowe ubezpieczenie w innym Towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeżeli tego nie zrobi, w razie szkody, będzie musiał ją pokryć z własnych środków.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie?

Kalkulator OC przewoźnika do licencji transportowej do przewozu towarów
Potrzebujesz licencji transportowej na przewóz towarów? Wypełnij formularz i oblicz, ile będzie kosztować ubezpieczenie do licencji transportowej na Twoje pojazdy

Koszt takiego zabezpieczenia, jest bardzo niski. Stawka na pierwszy pojazd, wynosi 250 złotych. Każdy następny pojazd, to opłata w wysokości 220 złotych. Każda sprawa traktowana jest w indywidualny sposób.

W przypadku przewoźników świadczących usługi transportu lekkiego, czyli wykonującego transport pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 tony, stawka na pierwszy pojazd wynosi 150 złotych. Każdy dodatkowy pojazd o DMC od 2,5 do 3,5, to dodatkowa kwota wysokości 100 złotych za pojazd.

W przypadku, gdy firma ma pojazdy mieszane, tzn. pojazdy powyżej oraz do 3,5 tony, z reguły jest tak, że pierwszy pojazd powyżej 3,5 tony kosztuje 250 zł, kolejny 220, a dla pojazdów od 2,5 do 3,5 tony, koszt wynosi 100 zł.

Gdzie zdobyć ubezpieczenie dla przewoźnika do licencji transportowej

Ubezpieczenie potrzebne do uzyskania licencji transportowej na zawodowy przewóz towarów, bez problemu uzyskają Państwo w naszej agencji. Robimy polisy szybko i sprawnie. Z uwagi na sytuację w kraju, robimy te polisy całkowicie online. Oznacza to dla Państwa to, że nie ma potrzeby aby udawać się do agenta do biura – wszystko załatwimy zdalnie. Wszelkie dane, jakich potrzebujemy, mogą Państwo przesłać nam w formularzu, który jest dostępny na tej stronie. Wszelkie wymagane przez nas dane, prześlą nam Państwo klikając w link: Formularz do obliczenia składki na ubezpieczenie zawodowe pod licencję na przewóz towarów.

Otrzymując formularz, z poprawnym nr nip lub regon, z wpisanym numerem lub numerami rejestracyjnymi, sprawnie przygotujemy Państwu ofertę na ubezpieczenie do licencji na transport towarów oraz wyślemy ją Państwu na podany w formularzu adres e-mail. Można do nas dzwonić pod numer 501620325 lub pisać maila na adres: tobiszewski.marcin@gmail.com  w sprawie ubezpieczenia zawodowego do uzyskania licencji transportowej. Żadne z Państwa zapytań nie zostanie pominięte.

Samo przygotowanie polisy w obecnej chwili, to tylko kilka minut. Wystawiamy te polisy w sposób zdalny, to znaczy, że po spolisowaniu, dostają Państwo na maila z Warty wiadomość z linkiem do polisy, taki sam mail z linkiem wysyłamy Państwu od siebie, gdyby zadziało się coś nie tak z tym pierwszym. Po tym, jak Państwo sprawdzą ofertę, muszą ją Państwo jedynie zaakceptować. Wtedy na pocztę wpływa już sama polisa, gotowa do pobrania i wydrukowania. Sam proces akceptacji, to kilka minut, nie więcej.

Co warto wykupić dodatkowo, wykonując zawód przewoźnika drogowego?

Wykonując zawód przewoźnika drogowego, warto zastanowić się nad wykupieniem jeszcze jednej polisy. Nie mamy tutaj na myśli ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej OCP, gdzie mamy odpowiedzialność za przewożony towar, nie. Mamy tutaj na myśli ubezpieczenie na życie, które pozwoli na spłatę zobowiązań, w sytuacji, gdzie firma ma zaciągnięty kredyt na prowadzenie działalności, a właściciel firmy umiera.

Żyjemy w czasach, gdzie wszystko jest relatywnie drogie, często, by móc prowadzić działalność, bierzemy kredyt po to, by móc funkcjonować na rynku. Nie sposób często wyłożyć wystarczającą ilość gotówki, po to, by móc kupić odpowiedni pojazd do wykonywania zawodu, maszynę, itp. Bierzemy kredyt, o ile mamy odpowiednią zdolność finansową, pracujemy i spłacamy go. Tak to w dużym uproszczeniu z reguły wygląda. Sytuacja się komplikuje, gdy właściciel firmy, często jednoosobowej działalności, umiera, czy to na wskutek wypadku, choroby czy z przyczyn naturalnych. Kredyt dalej zostaje do spłaty – banki nie są instytucjami charytatywnymi, nie umorzą długi, kredyt musi być spłacony. Ile razy wszyscy słyszeliśmy, że zginął kierowca – osierocił dzieci, zostawił żonę. To są realne przypadki, nie wymyślone.

Jeżeli zabezpieczeniem kredytu było ubezpieczenie na życie – to ok, kredyt z tego jest spłacany, z reguły, o ile nie ma długiego okresu karencji w takim ubezpieczeniu; jeżeli jednak zabezpieczeniem było poręczenie współmałżonka, hipoteka, itp, ale nie ubezpieczenie, jest kłopot, gdyż dług przechodzi na rodzinę. Z tego tytułu, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia na życie – po to, by móc chronić rodzinę przed poważnymi konsekwencjami, które mogą, choć nie muszą, nastąpić.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych – ubezpieczeniem na życie mogą być objęci wspólnicy takich spółek. Firma wtedy może takie ubezpieczenie wrzucać w koszty prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej – podsumowanie tekstu

W tym krótkim wpisie, pokazaliśmy Państwu, czy jest ubezpieczenie OC zawodowe do licencji transportowej na przewóz towarów w Warcie. Pokazaliśmy, kto powinien je mieć, a kto nie potrzebuje takiego rozwiązania. Pokazaliśmy również, na jaki okres zawiera się takie ubezpieczenie i ile ono kosztuje.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszego kalkulatora – oszczędzą Państwo swój czas i pieniądze w poszukiwaniu tego typu ofert.

Zapraszamy – zespół Warta Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej – Warta Ubezpieczenia