Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej na przewóz towarów

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 6 razy, Średnia ocena: 4.5]

Przygotowując Państwu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników drogowych OCP, niejednokrotnie pytali nas Państwo, czy mamy ubezpieczenie potrzebne do uzyskania licencji transportowej związanej z przewozem towarów. Nasza odpowiedź była niestety za każdym razem negatywna, nie mieliśmy odpowiedniego produktu w sprzedaży. Odpowiedzią Warty na rosnące zapotrzebowanie na rynku ubezpieczeń transportowym jest właśnie ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej, na przewóz towarów. Stąd też, niniejszy wpis, poświęcimy w całości zagadnieniu, którym będzie ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej na przewóz towarów w Warcie. Zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Z uwagi na sytuację w kraju, ubezpieczenia dla przewoźników i spedytorów jak i pozostałe polisy, robimy całkowicie online, w sposób zdalny. Nie ma potrzebny, aby udawać się osobiście do Agenta, otrzymają Państwo polisę nie wychodząc z domu lub z biura. Dzięki temu, żadna ze stron, nie jest narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem. W formie papierowej, polisy dostarcza Państwu kurier lub poczta, w formie elektronicznej, jeżeli jest wymagana, dostają Państwo na maila gotowy produkt podpisany za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

    1. Dla kogo może być potrzebne Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej
    2. Czym jest Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej
    3. Na jaki okres zawierane jest takie ubezpieczenie
    4. Ile kosztuje takie ubezpieczenie?
    5. Gdzie zdobyć dla przewoźnika do licencji transportowej
    6. Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej – podsumowanie tekstu

Dla kogo może być potrzebne Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej na przewóz towarów

Kalkulator OC przewoźnika do licencji transportowej
Potrzebujesz licencji transportowej na przewóz towarów? Wypełnij formularz i oblicz, ile będzie kosztować ubezpieczenie do licencji transportowej na Twoje pojazdy

Firmy, które prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na zarobkowym przewozie osób lub rzeczy, muszą posiadać tak zwaną licencję transportową. Bez większego znaczenia jest tutaj fakt, czy przewozi on towary czy też ludzi. Jeżeli firma zarabia na przewozie, musi posiadać licencję transportową.

My robimy takie zabezpieczenia dla przewoźników, trudniących się zarobkowym przewozem towarów – mającym w GUS lub CEIDG wpisane PKD 4941Z – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW. Prosimy mieć to na uwadze. Ubezpieczenie do licencji na przewóz towarów to nie to samo, co ubezpieczenie do licencji na przewóz osób. Nasza polisa zabezpiecza roszczenia tylko i wyłącznie związane z zarobkowym przewozem towarów! Na polisach drukuje się zapis, że dotyczy ona przewozu tylko i wyłącznie towarów.

Wyjątkiem od reguły, zwalniającym przewoźników z posiadania licencji transportowej, są przypadki, gdzie transport jest wykonywany samochodami ciężarowymi o DMC poniżej 3,5 tony. Taki przewoźnik, wykonujący transport busem na terenie Polski. Nie ma tu również obowiązku posiadania licencji wspólnotowej, gdy przewozy są wykonywane na terenie Unii Europejskiej. Wyjątkiem od reguły są w tym przypadku sytuacje, gdzie towary, przewożone takim busem, ważą więcej niż dopuszczalna ładowność pojazdu oraz wtedy, gdy przewoźnik zleca przewóz towaru jakiemuś podwykonawcy. Nie będziemy się tutaj jedna skupiać na takich niuansach, nas interesują sytuacje, gdzie firmy muszą posiadać licencję transportową.

W Polsce, taką licencję można uzyskać, składając stosowny wniosek w właściwym dla zamieszkania, Starostwie Powiatowym. O tym, jakie dokumenty, które są wymagane do uzyskania licencji na transport, mogą Państwo przeczytać na stronie GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Oczywiście, nie da się jej uzyskać od ręki, tylko poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Jednym z tych dokumentów jest coś takiego, jak:

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokość:
  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Co to oznacza? W skrócie to, że każdy przedsiębiorca ubiegający się o licencję / pozwolenie na przewóz rzeczy lub osób, musi się legitymować określoną zdolnością finansową, pozwalającą na pokrycie ewentualnych roszczeń. Mamy tutaj na myśli zobowiązania finansowe wobec osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego – stosownie do postanowień art. 7 Rozporządzenia, których to zobowiązań Ubezpieczający nie jest w stanie zrealizować w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w wyniku czego utracił zdolność finansową, wymaganą od podmiotu wykonującego zawód przewoźnika drogowego zgodnie z art. 3 Rozporządzenia.

Innymi słowy, taki przedsiębiorca, musi dysponować określoną ilością gotówki, pozwalający mu na pokrycie tych roszczeń (Zabezpieczenie finansowe 9000 euro na pierwszy pojazd, w zależności od kursu euro, suma ta wynosi ok. 50 tys. złotych. na pierwszy pojazd; na każdy następny pojazd, jest to równowartość w złotówkach sumy 5 tys. euro) lub przedstawić inny dokument, który będzie honorowany w Urzędzie.

Czym jest Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej w naszej agencji?

Można byłoby powiedzieć, że polisa ubezpieczeniowa, którą jest ubezpieczenie OC zawodowe do licencji transportowej na przewóz towarów, to inaczej równowartość tych 9 tysięcy euro na kartce formatu A4. Jest to polisa, honorowana podczas składania wniosku o przyznanie lub odnowienie licencji transportowej w GITD, przeznaczona dla wszystkich przewoźników, trudniących się zarobkowym przewozem towarów (związane z PKD 4941Z – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW), którzy muszą wylegitymować się określoną zdolnością finansową na wymaganą liczbę posiadanych pojazdów.

Suma ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia ustalana jest w oparciu o liczbę pojazdów wykorzystywanych przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności przewozowej. Sumy ubezpieczenia wynoszą odpowiednio:

 • 9 000 EUR na pierwszy pojazd;
 • 5 000 EUR na każdy następny pojazd.

Łączna wartość sum ubezpieczenia przypadających na poszczególne pojazdy stanowi łączną sumę ubezpieczenia z umowy i jest górną granicą odpowiedzialności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy trudniącego się przewozem towarów? Oznacza to, że w chwili obecnej, może on do uzyskania lub odnowienia licencji na transport towarów, przedstawić polisę ubezpieczeniową z Warty, która będzie honorowana przez Urząd. Dokument ten spełnia wymagania finansowe, zawarte w Rozporządzeniu, jakimi musi wylegitymować się przedsiębiorca ubiegający się o licencję transportową.

Na jaki okres zawierane jest takie ubezpieczenie

Licencja, potrzebna do wykonywania zawodu przewoźnika trudniącego się zawodowym przewozem towarów, udzielana jest na czas określony, od 2 do 50 lat. Na taki okres, na jaki zostanie udzielona licencja transportowa, przedsiębiorca musi mieć przez cały czas zdolność finansową do pokrycia roszczeń związanych z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego.

Ubezpieczenie do licencji, zawierane jest na okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca wykupujący taką polisę, musi w kolejnym roku ją odnowić lub zawrzeć nowe ubezpieczenie w innym Towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeżeli tego nie zrobi, w razie szkody, będzie musiał ją pokryć z własnych środków.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie?

Kalkulator OC przewoźnika do licencji transportowej do przewozu towarów
Potrzebujesz licencji transportowej na przewóz towarów? Wypełnij formularz i oblicz, ile będzie kosztować ubezpieczenie do licencji transportowej na Twoje pojazdy

Koszt takiego zabezpieczenia, jest bardzo niski. Stawka na pierwszy pojazd, wynosi 250 złotych. Każdy następny pojazd, to opłata w wysokości 220 złotych. Każda sprawa traktowana jest w indywidualny sposób.

Gdzie zdobyć ubezpieczenie dla przewoźnika do licencji transportowej

Ubezpieczenie potrzebne do uzyskania licencji transportowej na zawodowy przewóz towarów, bez problemu uzyskają Państwo w naszej agencji. Robimy polisy szybko i sprawnie. Z uwagi na sytuację w kraju, robimy te polisy całkowicie online. Oznacza to dla Państwa to, że nie ma potrzeby aby udawać się do agenta do biura – wszystko załatwimy zdalnie. Wszelkie dane, jakich potrzebujemy, mogą Państwo przesłać nam w formularzu, który jest dostępny na tej stronie.

Otrzymując formularz, z poprawnym nr nip lub regon, z wpisanym numerem lub numerami rejestracyjnymi, sprawnie przygotujemy Państwu ofertę na ubezpieczenie do licencji na transport towarów oraz wyślemy ją Państwu na podany w formularzu adres e-mail. Można do nas dzwonić pod numer 501620325 lub pisać maila na adres: tobiszewski.marcin@gmail.com  w sprawie ubezpieczenia zawodowego do uzyskania licencji transportowej. Żadne z Państwa zapytań nie zostanie pominięte.

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej – podsumowanie tekstu

W tym krótkim wpisie, pokazaliśmy Państwu, czy jest ubezpieczenie OC zawodowe do licencji transportowej na przewóz towarów w Warcie. Pokazaliśmy, kto powinien je mieć, a kto nie potrzebuje takiego rozwiązania. Pokazaliśmy również, na jaki okres zawiera się takie ubezpieczenie i ile ono kosztuje.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszego kalkulatora – oszczędzą Państwo swój czas i pieniądze w poszukiwaniu tego typu ofert.

Zapraszamy – zespół Warta Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej – Warta Ubezpieczenia