Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie – czyli jak mieć tanie ubezpieczenie potrzebne do przetargu

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 10 razy, Średnia ocena: 4.8]

Wielu naszych Klientów, zawierających w naszym biurze ubezpieczenia dla firm, to osoby potrzebujące zabezpieczenia finansowego potrzebnego do brania udziału w różnego rodzaju przetargach. Stąd też nasz wpis będzie dotyczył zagadnienia, którym są gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie. Przełom roku, stanowi moment, w którym zawiera się najwięcej tego typu ubezpieczeń. Poniżej zaprezentujemy naszą wiedzę na temat tego produktu. Dla naszych Klientów, robimy gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie, często bardzo szybko i sprawnie, czasami nawet od ręki. Jeżeli będą Państwo szukać oferty ubezpieczenia firmy, prosimy zapytać na o gwarancje ubezpieczeniowe!

UWAGA: Firmy, które potrzebują gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad, z łącznym okresem odpowiedzialności dłuższym niż 8 lat, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem. Tel. 501 620 325 – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

UWAGA UWAGA!!!mamy możliwość zrobienia niejako “od ręki” gwarancji należytego wykonania oraz należytego wykonania i usunięcia wad w procedurze uproszczonej do wysokości sumy gwarancyjnej 50 tysięcy, bez badania dokumentów finansowych. O szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Nr 501 620 325.

Dodamy również, że w przypadku gwarancji wadialnych, robimy je całkowicie online! Oznacza to, że gwarancję otrzymają Państwo bez wychodzenia z domu czy biura. Oryginał przywiezie kurier lub wyślemy ją Państwu na maila z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skorzystaj z tego rozwiązania i wyślij nam zapytanie odnośnie wadiów lub SIWZ!!! Wyślij maila na adres tobiszewski.marcin@gmail.com lub zadzwoń: 501 620 325.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:


Jaki rodzaj zabezpieczenia stanowią gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie?

Gwarancje ubezpieczeniowe w WarcieJeżeli Beneficjent żąda gwarancji, która będzie podpisana elektronicznie – zgłoś się do nas. Mamy możliwość wystawiania gwarancji z podpisem elektronicznym!!! Więcej przeczytasz w tym miejscu.

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie, stanowią pisemne zobowiązanie Towarzystwa, tzw. gwaranta, do wypłaty na rzecz podmiotu (firmy, na rzecz której została wystawiona polisa) określonej sumy pieniężnej. Kwotę taką wypłaca się na żądanie i oświadczenie Klienta w sytuacji, w której dochodzi do niezrealizowania swoich zobowiązań przez dłużnika wobec firmy na rzecz której zostały wystawione gwarancje. Gwarancje stanowią zabezpieczenie finansowe inwestora przed wystąpieniem określonego w umowie ubezpieczeniowej zdarzenia losowego.

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią alternatywę dla dotychczasowych zabezpieczeń, głównie tych w formie pieniądza. Dzięki niewielkiej cenie pozwalają firmom na obniżenie kosztów transakcji. Są również lepszą alternatywą niż gwarancje bankowe, gdyż nie obciążają przyznanego firmie, limitu kredytowego.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymasz Nie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Jeżeli chcesz wziąć udział przetargu i potrzebujesz gwarancji wadialnej do sumy 100.000 złotych, na szybko, bez zbędnego dostarczania i wypełniania dokumentów, skontaktuj się z nami i przekonaj się, co możemy Tobie zaoferować. Nasze biuro ma możliwość wystawiania takich polis bez zbędnych formalności – potrzebujemy jedynie SIWZ. Zadzwoń – tel. 501-620-325 (wystawiamy polisy dla Klientów z całej Polski).

Z kolei, jeżeli potrzebujesz gwarancji należytego wykonania, lub należytego wykonania i usunięcia wad i usterek, do sumy gwarancyjnej 50 tysięcy złotych, o ile prowadzisz nieprzerwanie działalność przez minimum 5 lat – zgłoś się do nas, robimy takie gwarancje bez badania dokumentów finansowych. Po szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Te gwarancje dotyczą głównie zamówień publicznych, gdzie proporcja między należytym wykonaniem a usunięciem wad wynosi 100 do 30 (czyli np. 10% na należyte wykonanie i 3% na usunięcie wad i usterek).

Firmy, które mają w tej chwili wpłaconą gotówkę, mogą ją zamienić na gwarancję należytego wykonania lub usunięcia wad i usterek. Jest to możliwe wtedy, gdy od podpisania umowy nie minęło więcej niż połowa czasu trwania kontraktu (w przypadku gwarancji należytego wykonania) lub nie minęło więcej niż 12 miesięcy od podpisania protokołu końcowego robót. Nie pozwól, by Twoje pieniądze leżały przez kilka lat bezczynnie u Beneficjenta!

Prosimy również zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli jakaś gwarancja jest potrzebna “na już”, bo firma ma do podpisania kontrakt, a jeszcze nie została zweryfikowana pod kątem możliwości otrzymania gwarancji, to im później firma przyjdzie po gwarancję, tym późnej ją otrzyma. Zachęcamy do odpowiednio wcześniejszego kontaktu z nami w sprawach gwarancji. Najlepiej przygotować odpowiednio wcześniej umowę o limit, wtedy będzie możliwość szybkiego otrzymania gwarancji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 501-620-325.

Jakim firmom są potrzebne gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie dedykowane są następującym podmiotom:

 • osobom prawnym;
 • osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą;
 • jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą – np. spółkom cywilnym.

Najczęstsze branże, w których firmy stają do przetargów i potrzebują różnych gwarancji, związane są z działalnością, gdzie dominują:

 • usługi: takie jak sprzątanie ulic, sprzątanie obiektów, odśnieżanie, wycinka zadrzewienia pod liniami elektroenergetycznymi, prace leśne, utrzymanie zieleni, projektowe, szkoleniowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów, catering np. dla szpitali, szkół, przedszkoli, firm, usługi pralnicze np. dla szpitali, branża IT – utrzymanie i zarządzanie siecią, ochrona obiektów z wyłączeniem konwojów itd.
 • dostawy: maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, środków transportu (np. karetki dla pogotowia ratunkowego), leków, sprzętu medycznego, środków opatrunkowych (np. dla szpitali), artykułów spożywczych (np. dla wojska, przedszkoli, ośrodków sanatoryjnych), artykułów tekstylnych/odzieży (np. dla wojska, policji, poczty, fabryk), węgla, materiałów budowlanych itp.
 • prace remontowe i budowlane
 • montaż/wykonanie instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp.

Jakie oferujemy gwarancje ubezpieczeniowe?

Nasi Klienci, w zależności od aktualnych potrzeb, za naszym pośrednictwem mogą otrzymać następujące gwarancje:

 • Gwarancje wadialne (przetargowe) – są one potrzebne wtedy, gdy firma organizująca przetarg (Przetargi mogą być organizowane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych jak i w przetargu niepublicznym, organizowanym według wewnętrznego regulaminu Beneficjenta), wymaga zabezpieczenia w postaci wadium od firm które biorą w nim udział;
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu – przedmiotem gwarancji jest w tym przypadku zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do zapłacenia określonej w umowie kwoty wtedy, gdy podmiot, za który Towarzystwo poręcza, nie wykonał lub wykonał w sposób niewłaściwy zobowiązania zapisane w kontrakcie;
 • Gwarancje usunięcia wad i usterek – w tym przypadku Towarzystwo ubezpieczeniowe, udzielające takiej gwarancji, zobowiązuje się do zapłaty określonej w kontrakcie kwoty, w przypadku gdy firma, która taką gwarancję otrzymała, nie wykonała lub niewłaściwie wykonała zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub gwarancji jakości;
 • Gwarancje łączone należytego wykonania oraz usunięcia wad;
 • Gwarancje kaucyjne (gwarancje zwrotu zaliczki) (prosimy wcześniej dzwonić i pytać o dostępność) – gwarancje kaucyjne w Warcie stanowią zabezpieczenie, które jest wymagane przez wynajmującego lokal, powierzchnię użytkową, na podstawie umowy najmu. Gwarancja jest udzielana na podstawie kaucji, która stanowi zabezpieczenie roszczeń wynajmującego, w związku ze szkodami mogącymi powstać na wskutek działań najemcy w wynajmowanym lokalu. Dzięki tej gwarancji, wynajmujący ma zapewniony zwrot kosztów w przypadku nieopłacania czynszu przez wynajmującego, zwrócenia wynajmowanego lokalu czy powierzchni użytkowej do stanu wyjściowego. Gwarancja ta pozwala również na pokrycie kosztów napraw i remontów, powstałych na wskutek szkód spowodowanych przez najemcę;
 • Gwarancje środowiskowe (NOWOŚĆ)- produkt dla firm, których działalność wiąże się ze zbieraniem, przetwarzaniem odpadów, które do prowadzenia określonej działalności potrzebują stosownego pozwolenia na prowadzenie / koncesji.

Jak uzyskać niższą cenę za poszczególne Gwarancje?

Polisy gwarancyjne można zawierać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dotyczy sytuacji, w której firma zgłasza zapotrzebowanie na gwarancję, dostarcza wszystkie dokumenty i otrzymuje gotowy produkt. To rozwiązanie dedykowane jest firmom, które będą potrzebować maksymalnie kilku gwarancji w ciągu roku.

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Od razu dodamy, że to rozwiązanie dotyczy dużych gwarancji wadialnych (suma gwarancyjna powyżej 100 tysięcy) oraz gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad). W przypadku gwarancji wadialnych do 100 tysięcy złotych, żadne dokumenty finansowe nie są wymagane.

Zdecydowanie lepszą opcją dla firm jest drugi sposób. Firmy podpisują bezpłatną umowę o limit gwarancyjny i w zakresie limitu otrzymują gwarancje na podstawie wniosku. Dla firm, które potrzebują gwarancji innych niż wadia do sumy gwarancyjnej 100 tysięcy lub potrzebują innych gwarancji, np. należytego wykonania kontraktu, proponujemy bezpłatną umowę o limit. Wysyłamy wtedy informację do Klienta z prośbą o dokumenty, na podstawie których pracownik Warty może ocenić kondycję finansową firmy.

Podpisując umowę, firma dostaje dostęp do szybkiego otrzymania określonych gwarancji. Bez umowy o limit, we wszystkich przypadkach innych niż wadia do sumy 100 tysięcy, należy przejść za każdym razem etap weryfikacji dokumentów, wliczając w to bilans, ZUS, US, opinie bankowe i inne. Przy umowie o limit taka weryfikacja też jest, ale wszystko odbywa się jeden raz – jeżeli jest potrzebna gwarancja, to Klient wypełnia jedynie stosowny wniosek.

Dodatkową korzyścią umowy o limit są niższe stawki procentowe za konkretną gwarancję. O ile – to już zależy od indywidualnej propozycji dla konkretnej firmy, ale z doświadczenia wiemy, że różnice bywają dość duże.

Jakie gwarancje możemy robić?

Samodzielnie, możemy robić w naszej agencji następujące gwarancje:

 • do 100 tys. zł dla gwarancji wadialnych bez umowy o limit, bez weksla i sprawdzania dokumentów, dostępne od ręki!,
 • do 50 tysięcy dla gwarancji “należytego wykonania”, oraz “należytego wykonania i usunięcia wad i usterek”, do sumy gwarancyjnej 50 tysięcy zł – bez badania dokumentów finansowych, w procedurze uproszczonej – warunek konieczny do spełnienia to prowadzenie nieprzerwanie działalności przez minimum 5 lat!!!
 • do 300 tys. zł dla gwarancji kontraktowych w ramach umów o limit,
 • gwarancje powyżej 300 tysięcy, robi za naszym pośrednictwem etatowy pracownik Warty, najczęściej w ramach umowy o limit. Jeżeli firma ma przyznany i aktywny limit, przez 12 miesięcy od podpisania umowy, firma może otrzymywać różne gwarancje. Dodamy również, że limit ma charakter odnawialny, tzn. wykupując gwarancję, np. przetargową, przez okres trwania wadium, limit się zmniejsza o określoną wysokość. Gdy kończy się okres ważności – o tę kwotę limit wzrasta.

Firmy, które potrzebują gwarancji wadialnych do 100 tysięcy złotych, bez umowy o limit i bez weksla, mogą skorzystać z uproszczonej procedury:

 • oferujemy gwarancję przetargową dla Klientów bez umowy o limit;
 • prowadzona działalność na rynku musi być minimum dwa lata;
 • nie potrzebujemy badać sytuacji ekonomiczno-finansowej – Klient otrzymuje gwarancję “Od ręki” – przy założeniu, że beneficjent nie jest na liście zakazów i firma spełnia wszystkie przesłanki do otrzymania gwarancji;
 • wydajemy decyzję na podstawie wypełnionego wniosku;
 • bez weksla;
 • w przypadku gdy jest kilka zadań w jednym przetargu – łączymy je w całość, nie wystawiamy wadium do każdego zadania oddzielnie – przez co nasi Klienci oszczędzają pieniądze!
 • Klienci otrzymują standardowy wzór gwarancji, czy to do gwarancji według ustawy o zamówieniach publicznych (PZP), czy według określonego przez Beneficjenta gwarancji Regulaminu.

W przypadku firm, które potrzebują innych kwot gwarancji, będziemy się kontaktować osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, w celu otrzymania stosownych dokumentów, stwierdzających sytuację finansową firmy.

W przypadku Konsorcjum – czyli kilku podmiotów zrzeszonych w jednym celu  na określony czas, dokumenty stwierdzające sytuację finansową, są potrzebne od każdego podmiotu. Ze zgromadzeniem potrzebnych dokumentów od wspólników bywa trochę zamieszania, ale niska cena gwarancji rekompensuje poświęcony czas na przesłanie wszystkich dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne, abyśmy mogli robić dla Państwa gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie?

Aby móc otrzymać inne niż wadia, gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie, należy przedłożyć szereg dokumentów do weryfikacji. W zależności od tego, jaką księgowość prowadzi firma, potrzebujemy:

 • Spółki z o.o., spółki akcyjne, jawne,
  1. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy – jeżeli jest pełna księgowość;
  2. Ostatni f-01 za bieżący rok kalendarzowy;
  3. Załącznik A (dostępny w naszej agencji);
  4. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US;
  5. Aktualna opinia bankowa;
  6. Referencje z dotychczas zrealizowanych kontraktów.
 • Działalność gospodarcza, spółki cywilne
  1. Pit za ostatni rok obrachunkowy, w przypadku spółek – od każdego ze wspólników;
  2. Zestawienie przychodów z KPIR za bieżący rok;
  3. Załącznik A (dane o prowadzonej działalności, dostępny w naszej agencji);
  4. Załącznik B – oświadczenie majątkowe, w przypadku spółek od każdego ze wspólników, dostępny w naszej agencji;
  5. Zaświadczenia z ZUS i US;
  6. Opinia Bankowa;
  7. Referencje z dotychczas zrealizowanych kontraktów.
Ile wynosi koszt gwarancji ubezpieczeniowej?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, ile będzie wynosić wysokość składki. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, stąd i składki dla każdego będą inne. Dużo zależy od sytuacji finansowej w jakiej znajduje się firma, z doświadczenia wiemy, że firmy, które otrzymają u nas limit gwarancyjny, mogą otrzymać niższe stawki na poszczególne gwarancje.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora, policz składkę i sprawdź, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Do wstępnego zobrazowania ceny, posłużymy się przykładem gwarancji należytego wykonania umowy, którą przygotowaliśmy dla Klienta w miesiącu styczniu. Klient potrzebował gwarancji na usług leśne, na rok. Kontrakt opiewał na kwotę 4 milionów złotych, zabezpieczenie umowy wynosiło 3% całej kwoty. Ostateczna cena gwarancji wynosiła 1500 złotych. Do tej pory, Klient korzystał z usług innej firmy ubezpieczeniowej, gdzie płacił dwu-krotność tej kwoty. Jak widać, różnice są spore.

Klient z przykładu dla branży budowlanej, do tej pory zawierał gwarancje u innych ubezpieczycieli – po zaproponowaniu mu składek – od razu zdecydował się na podpisanie umowy, gdyż ceny były znacznie niższe niż te, które dotąd opłacał. Trudno jest podać wysokość stawek. Zdaniem naszych Klientów, gwarancje robione za naszym pośrednictwem, wychodzą bardzo konkurencyjnie na tle innych Towarzystw Ubezpieczeniowych i Banków. O ile taniej – to już zależy od konkretnej specyfiki i charakteru działalności firmy.

Koszty gwarancji jednak tak naprawdę bywają różne. Ze względu na dużą ilość zapytań odnośnie ceny, skonstruowaliśmy nasze własne narzędzie pozwalające obliczyć szacunkową wysokość składki. W celu otrzymania odpowiedzi, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego 501-620-325 lub mailowego. Podając nam wysokość sumy gwarancyjnej oraz okres, na jaki ma być zawarta gwarancja, od ręki przedstawimy orientacyjną cenę takiej polisy. 

Można również skorzystać z naszego kalkulatora cen gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie, w ciągu pół godziny otrzymają Państwo na adres e-mail, wysokość składki.

Gdzie uzyskać potrzebne informacje w sprawie gwarancji?

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w sprawie gwarancji, na pewno będziemy w stanie zapewnić atrakcyjną cenowo stawkę. Można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 501-620-325, lub poprzez zakładkę kontakt – korzystając z formularza kontaktowego.

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie, to bardzo atrakcyjna forma zabezpieczenia kontraktów. Firmy, które przystępują do większej ilości kontraktów – powinny skontaktować się z naszą agencją w sprawach uzyskania limitu na gwarancje.

Przy wstępnym określeniu wysokości umowy o limit w Warcie, proponujemy kontakt telefoniczny – usprawni to dalsze procedowanie sprawy na każdym z poszczególnych etapów. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501-620-325 lub mailowy (kliknij): kontakt w sprawie gwarancji.

Gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie – sposoby na tanie ubezpieczenie potrzebne do przetargu