ELEKTRONICZNA GWARANCJA WADIALNA w zamówieniach publicznych w WARCIE

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 7 razy, Średnia ocena: 4.9]

Dostajemy od Państwa coraz więcej sygnałów na temat tego, iż mają Państwo problemy z przystępowaniem do przetargów z uwagi na to, iż nie mogą Państwo zdobyć gwarancji wadialnej z podpisem elektronicznym. Stąd też, niniejszy tekst będzie poświęcony zagadnieniu, którym będzie elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie.

UWAGA UWAGA!!!jeżeli potrzebujesz “gwarancji należytego wykonania”, lub “należytego wykonania i usunięcia wad i usterek”, do sumy gwarancyjnej 50 tysięcy złotych, o ile prowadzisz nieprzerwanie działalność przez minimum 5 lat – zgłoś się do nas, robimy takie gwarancje bez badania dokumentów finansowych. Po szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Te gwarancje dotyczą głównie zamówień publicznych, gdzie proporcja między należytym wykonaniem a usunięciem wad wynosi 100 do 30 (czyli np. 10% na należyte wykonanie i 3% na usunięcie wad i usterek). O szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Nr 501 620 325.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. Czym jest elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie?

 2. Jakich dokumentów potrzebujemy od Państwa do zrobienia gwarancji w formie elektronicznej?

  1. Elektroniczne gwarancje wadialne w wersji uproszczonej, dostępne dla firm, bez badania dokumentów

  2. Gwarancje dla firm, które będą przechodzić procedurę weryfikacji

 3. Gdzie otrzymać elektroniczną gwarancję wadialną?

 4. Wygrałem przetarg, gdzie dalej zdobyć zabezpieczenie w postaci należytego wykonania umowy?

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Czym jest elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie?

Elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie
Elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie – wygodne rozwiązanie dla firm, przystępujących do przetargów – tel. 501 620 325

Na chwilę obecną, gwarancje ubezpieczeniowe z podpisem elektronicznym, są potrzebne tym firmom, które biorą udziały w przetargach i mają obowiązek, wynikający z SIWZ, złożenia zabezpieczenia wadium w wersji elektronicznej. W pozostałych przypadkach, jeżeli nie zostało to wyraźnie określone w SIWZ, z reguły składamy wadia w postaci papierowego oryginału.

Wizualnie, gwarancja w formie elektronicznej, to taki sam dokument jak jej odpowiednik w wersji papierowej. Różnica polega tylko na tym, że jest podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Składamy ją w postaci pliku w formacie PDF, z naszym podpisem elektronicznym. Zgodnie z polskim prawem, taka gwarancja jest równa wersji papierowej, podpisanej w tradycyjny sposób, razem z pieczątką.

(Podstawa prawna ważności dokumentu podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym:

Na podstawie Art. 78 § 2 Kodeksu Cywilnego:

Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

Obowiązek organizowania przetargów w wersji elektronicznej, regulują odpowiednie przepisy UE. Przetargi elektroniczne miały prawnie obowiązywać od października 2018 roku, jednak data obowiązywania została przesunięta do 01.01.2020.

Oznacza to, że od pierwszego stycznia 2020 roku, firmy, które będą chciały brać udziały w przetargach, gdzie będzie wymagane wniesienie wadium, będą musiały złożyć zabezpieczenie przetargu w postaci gotówki, albo złożyć gwarancję (ubezpieczeniową lub bankową), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zrobionym przez wystawiającego.

W przypadku gotówki – sprawa jest prosta, w przypadku gwarancji – będzie trzeba znaleźć kogoś, kto będzie mógł takie wadium elektroniczne wystawić.

Nasze biuro wyszło naprzeciw tego problemu i aktualnie, wystawia gwarancje wadialne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taka forma gwarancji, to ułatwienie, zarówno dla nas, jak i dla naszych Klientów.

Ułatwienie polega na szybkości otrzymania gwarancji – odpada bowiem przewoźnik w postaci Kuriera, który czasami potrafił nie dowieźć gwarancji na przetarg. Wiadomość mailowa dochodzi po kilku-kilkunastu sekundach, więc ryzyko niedostarczenia gwarancji przez Kuriera – odpada!

Gwarancje elektroniczne do przetargów, czyli inaczej e-gwarancje będą stanowić standard w zamówieniach publicznych.Będą również doskonałą i tanią alternatywą dla wpłacanej gotówki. Jeżeli Beneficjent wymaga od Państwa wadium w formie elektronicznej – zapraszamy do kontaktu!

Jakich dokumentów potrzebujemy od Państwa aby mogła powstać gwarancja wadialna w formie elektronicznej?

 • Elektroniczne gwarancje wadialne w wersji uproszczonej, dostępne dla firm, bez badania dokumentów

Jeżeli chodzi o dokumenty, to są te same dokumenty, których zawsze od Państwa potrzebujemy w sprawach gwarancji. W przypadku elektronicznego wadium w wersji uproszczonej, tzn takiego, w którym suma gwarancyjna wynosi nie więcej niż 100 tysięcy, dla firm, które potrzebują gwarancji wadialnej z sumą do 100 tysięcy, bez weryfikacji dokumentów, to potrzebujemy tak naprawdę tylko wniosek, SIWZ oraz regon firmy.

Jeżeli dokumenty do przetargu składa firma, która opiera się na jednoosobowej działalności gospodarczej, spółce cywilnej – to są potrzebne jeszcze dane właściciela lub właścicieli firmy. Z kolei, jeżeli o wadium występuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie nam potrzebny, prócz SIWZ i Regon, aktualny KRS spółki.

 • Gwarancje dla firm, które będą przechodzić procedurę weryfikacji

Firmie, której jest potrzebna gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gdzie suma gwarancyjna jest wyższa niż 100 tysięcy złotych, przechodzą pełną procedurę weryfikacji. Do weryfikacji, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, potrzebujemy następujących dokumentów:

Działalność Gospodarcza, Spółki Cywilne:

 • Pit za ostatni rok obrachunkowy,
 • Oświadczenie majątkowe i informacje o prowadzonej działalności (załączniki A i B, dostępne w naszej agencji)
 • Zaświadczenia z ZUS i US,
 • Opinia Bankowa
 • Referencje;

Spółki:

 • Bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy;
 • Informacja o prowadzonej działalności (załącznik A – dostępny w naszej agencji),
 • Zaświadczenia z ZUS i US,
 • Opinia bankowa,
 • Referencje.
Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Gdzie można otrzymać szybko wadium elektroniczne?

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w przetargu, gdzie jest wymagana gwarancja wadialna w formie elektronicznejprosimy zgłosić się do nas. Prze-procesujemy sprawnie całą procedurę otrzymania gwarancji, wyślemy na maila podpisaną elektronicznie gwarancję, a Państwo będą mogli jedynie złożyć elektronicznie komplet wymaganych przez Beneficjenta dokumentów do przetargu. Tak samo łatwo otrzymają Państwo aneks do gwarancji, gdyby okazało się, że z różnych względów przetarg zostanie przesunięty lub gdy trzeba będzie przedłużyć okres obowiązywania gwarancji.

Wygrałem przetarg, gdzie dalej zdobyć zabezpieczenie w postaci należytego wykonania umowy?

Z reguły jest tak, że firma, która wygra przetarg zabezpieczony wadium, jest zobowiązana wnieść zabezpieczenie w postaci należytego wykonania umowy po to, by móc podpisać umowę z Beneficjentem. W przypadku gotówki, jeżeli firma wpłaciła w ten sposób wadium – wadium może być zaliczone w poczet należytego wykonania umowy. Jeżeli tak nie jest, to firma jest zobowiązana albo do wpłacenia określonej sumy w gotówce, lub musi złożyć zabezpieczenie, czy to w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.

Wiemy doskonale, że procedura uzyskania gwarancji dla firmy, która występuje o nią pierwszy raz, nie jest tak szybka, jak byśmy tego chcieli. Związane jest to z tym, że firma musi złożyć określone dokumenty i czekać na weryfikację finansową. Dla firm, które nie mają czasu na tego typu procedurę, mamy rozwiązanie w postaci gwarancji należytego wykonania umowy oraz należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek, do sumy ubezpieczenia wynoszącej 50 tysięcy złotych. Dla firm, które potrzebują większego zabezpieczenia – będzie weryfikacja dokumentów.

Warunkiem koniecznym, aby móc taką gwarancję należytego wykonania otrzymać, do sumy 50 tysięcy złotych, jest prowadzenie nieprzerwanie działalności przez okres 5 lat – zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Można dzwonić do biura pod numer 501 620 325 lub pisać maila w sprawie gwarancji: tobiszewski.marcin@gmail.com.

Mamy nadzieję, że teraz już nie będą Państwo mieli problemu z uzyskaniem gwarancji, którą jest wadium elektroniczne.

Wadium Elektroniczne
Gwarancja wadialna w formie elektronicznej
Elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska