ELEKTRONICZNA GWARANCJA WADIALNA w zamówieniach publicznych w WARCIE

Gwarancje ubezpieczeniowe
Oceń naszą stronę
[Głosowano: 7 razy, Średnia ocena: 4.9]

Dostajemy od Państwa coraz więcej sygnałów na temat tego, iż mają Państwo problemy z przystępowaniem do przetargów z uwagi na to, iż nie mogą Państwo zdobyć gwarancji wadialnej z podpisem elektronicznym. Stąd też, niniejszy tekst będzie poświęcony zagadnieniu, którym będzie elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. Czym jest elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie?

 2. Jakich dokumentów potrzebujemy od Państwa do zrobienia gwarancji w formie elektronicznej?

  1. Elektroniczne gwarancje wadialne w wersji uproszczonej, dostępne dla firm, bez badania dokumentów

  2. Gwarancje dla firm, które będą przechodzić procedurę weryfikacji

 3. Gdzie otrzymać elektroniczną gwarancję wadialną?


Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Czym jest elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie?

Elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie
Elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie – wygodne rozwiązanie dla firm, przystępujących do przetargów – tel. 501 620 325

Na chwilę obecną, gwarancje ubezpieczeniowe z podpisem elektronicznym, są potrzebne tym firmom, które biorą udziały w przetargach i mają obowiązek, wynikający z SIWZ, złożenia zabezpieczenia wadium w wersji elektronicznej. W pozostałych przypadkach, jeżeli nie zostało to wyraźnie określone w SIWZ, z reguły składamy wadia w postaci papierowego oryginału.

Wizualnie, gwarancja w formie elektronicznej, to taki sam dokument jak jej odpowiednik w wersji papierowej. Różnica polega tylko na tym, że jest podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Składamy ją w postaci pliku w formacie PDF, z naszym podpisem elektronicznym. Zgodnie z polskim prawem, taka gwarancja jest równa wersji papierowej, podpisanej w tradycyjny sposób, razem z pieczątką.

(Podstawa prawna ważności dokumentu podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym:

Na podstawie Art. 78 § 2 Kodeksu Cywilnego:

Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

Obowiązek organizowania przetargów w wersji elektronicznej, regulują odpowiednie przepisy UE. Przetargi elektroniczne miały prawnie obowiązywać od października 2018 roku, jednak data obowiązywania została przesunięta do 01.01.2020.

Oznacza to, że od pierwszego stycznia 2020 roku, firmy, które będą chciały brać udziały w przetargach, gdzie będzie wymagane wniesienie wadium, będą musiały złożyć zabezpieczenie przetargu w postaci gotówki, albo złożyć gwarancję (ubezpieczeniową lub bankową), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zrobionym przez wystawiającego.

W przypadku gotówki – sprawa jest prosta, w przypadku gwarancji – będzie trzeba znaleźć kogoś, kto będzie mógł takie wadium elektroniczne wystawić.

Nasze biuro wyszło naprzeciw tego problemu i aktualnie, wystawia gwarancje wadialne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taka forma gwarancji, to ułatwienie, zarówno dla nas, jak i dla naszych Klientów.

Ułatwienie polega na szybkości otrzymania gwarancji – odpada bowiem przewoźnik w postaci Kuriera, który czasami potrafił nie dowieźć gwarancji na przetarg. Wiadomość mailowa dochodzi po kilku-kilkunastu sekundach, więc ryzyko niedostarczenia gwarancji przez Kuriera – odpada!

Gwarancje elektroniczne do przetargów, czyli inaczej e-gwarancje będą stanowić standard w zamówieniach publicznych.Będą również doskonałą i tanią alternatywą dla wpłacanej gotówki. Jeżeli Beneficjent wymaga od Państwa wadium w formie elektronicznej – zapraszamy do kontaktu!

Jakich dokumentów potrzebujemy od Państwa aby mogła powstać gwarancja wadialna w formie elektronicznej?

 • Elektroniczne gwarancje wadialne w wersji uproszczonej, dostępne dla firm, bez badania dokumentów

Jeżeli chodzi o dokumenty, to są te same dokumenty, których zawsze od Państwa potrzebujemy w sprawach gwarancji. W przypadku elektronicznego wadium w wersji uproszczonej, tzn takiego, w którym suma gwarancyjna wynosi nie więcej niż 80 tysięcy, dla firm, które potrzebują gwarancji wadialnej z sumą do 80 tysięcy, bez weryfikacji dokumentów, to potrzebujemy tak naprawdę tylko wniosek, SIWZ oraz regon firmy.

Jeżeli dokumenty do przetargu składa firma, która opiera się na jednoosobowej działalności gospodarczej, spółce cywilnej – to są potrzebne jeszcze dane właściciela lub właścicieli firmy. Z kolei, jeżeli o wadium występuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie nam potrzebny, prócz SIWZ i Regon, aktualny KRS spółki.

 • Gwarancje dla firm, które będą przechodzić procedurę weryfikacji

Firmie, której jest potrzebna gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gdzie suma gwarancyjna jest wyższa niż 80 tysięcy, przechodzą pełną procedurę weryfikacji. Do weryfikacji, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, potrzebujemy następujących dokumentów:

Działalność Gospodarcza, Spółki Cywilne:

 • Pity za ostatnie 2 lata,
 • Oświadczenie majątkowe i informacje o prowadzonej działalności (załączniki A i B, dostępne w naszej agencji)
 • Zaświadczenia z ZUS i US,
 • Opinia Bankowa
 • Referencje;

Spółki:

 • Bilanse i rachunki zysków i strat za ostatnie 2 lata,
 • Informacja o prowadzonej działalności (załącznik A – dostępny w naszej agencji),
 • Zaświadczenia z ZUS i US,
 • Opinia bankowa,
 • Referencje.
Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Gdzie można otrzymać szybko wadium elektroniczne?

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w przetargu, gdzie jest wymagana gwarancja wadialna w formie elektronicznejprosimy zgłosić się do nas. Prze-procesujemy sprawnie całą procedurę otrzymania gwarancji, wyślemy na maila podpisaną elektronicznie gwarancję, a Państwo będą mogli jedynie złożyć elektronicznie komplet wymaganych przez Beneficjenta dokumentów do przetargu.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Można dzwonić do biura pod numer 501 620 325 lub pisać maila w sprawie gwarancji: tobiszewski.marcin@gmail.com.

Mamy nadzieję, że teraz już nie będą Państwo mieli problemu z uzyskaniem gwarancji, którą jest wadium elektroniczne.

Poniżej zamieszczamy OWU do Gwarancji ubezpieczeniowych w Warcie oraz wniosek do udzielenia gwarancji.

OWU

Wniosek o wydanie gwarancji

Wadium Elektroniczne
Gwarancja wadialna w formie elektronicznej
Elektroniczna gwarancja wadialna w zamówieniach publicznych w Warcie – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska