Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 7 razy, Średnia ocena: 4.9]

Od momentu wprowadzenia w naszej agencji oferty na gwarancje ubezpieczeniowe w Warcie, cieszą się one nie słabnącym powodzeniem. Odpowiadając na Państwa telefony i maile w zakresie gwarancji, często pojawia się pytanie, czy robimy gwarancję łączoną, którą jest Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie. Odpowiadając na Państwa pytanie, to tak, jak najbardziej, robimy takie gwarancje, i są one, po tradycyjnych gwarancjach wadialnych oraz gwarancjach elektronicznych, najczęściej robionymi w naszej agencji gwarancjami.

UWAGA UWAGA!!!jeżeli potrzebujesz “gwarancji należytego wykonania”, lub “należytego wykonania i usunięcia wad i usterek”, do sumy gwarancyjnej 50 tysięcy złotych, o ile prowadzisz nieprzerwanie działalność przez minimum 5 lat – zgłoś się do nas, robimy takie gwarancje bez badania dokumentów finansowych. Po szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Te gwarancje dotyczą głównie zamówień publicznych, gdzie proporcja między należytym wykonaniem a usunięciem wad wynosi 100 do 30 (czyli np. 10% na należyte wykonanie i 3% na usunięcie wad i usterek). O szczegóły prosimy dzwonić i pytać. Nr 501 620 325.

UWAGA: Firmy, które potrzebują gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad, z łącznym okresem odpowiedzialności dłuższym niż 8 lat, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem. Tel. 501-620-325 – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

    1. Czym jest Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie?

    2. Dla kogo jest przeznaczona gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie?

    3. Na jaki okres zawierana jest gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie?

    4. Czy można zamienić wpłaconą gotówkę na gwarancję?

    5. Czy można otrzymać gwarancję łączoną na wzorze Beneficjenta?
    6. Jakie są wymagane dokumenty do otrzymania gwarancji?

     1. Działalność gospodarcza, spółki cywilne
     2. Spółki z o.o., spółki akcyjne, jawne, stowarzyszenia, itp.
    7. Jakie są koszty gwarancji łączonej?

    8. W jakim czasie można otrzymać gwarancję?

    9. Gdzie łatwo i szybko można otrzymać taką gwarancję?


Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Czym jest Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie?

Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie, jak każda inna gwarancja, jest pisemnym zobowiązaniem się Towarzystwa Ubezpieczeniowego, do zapłaty określonej sumy gwarancyjnej, stanowiącej roszczenie Zamawiającego (Beneficjenta) gwarancji. Pieniądze są wypłacane w sytuacji, gdzie Wykonawca robót (czyli podmiot, za który ręczymy), nie wywiązał się należycie z wykonania określonej umowy, lub nie usunął usterek w okresie gwarancyjnym, po wykonaniu kontraktu w ramach udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

Oznacza to, że jedną gwarancją zabezpieczyć można i kontrakt oraz kilkuletni okres gwarancji jakości.

Jest to o tyle dobre, iż po wykonanej pracy i otrzymanym protokole odbioru, Beneficjent nie będzie nam blokować kaucji na gwarancję usunięcia wad, ani nie będzie nas obligować do dostarczenia zabezpieczenia na okres obowiązywania gwarancji jakości.

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie
Potrzebujesz zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad? Zgłoś się do nas, nie czekaj do ostatniej chwili. Tel. 501 620 325

Dla kogo jest przeznaczona gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie?

Co do tego, jakiej firmie jest potrzebna gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Większość naszych Klientów stanowią firmy z branży budowlanej. Jednak tak naprawdę, robimy gwarancje dla większości branż w Polsce. Dotyczy to zarówno budowlanki, usług związanych z zagospodarowaniem terenu, usług związanych z wdrożeniem oprogramowania, czy też dla firm, zajmujących się wykonywaniem prac dla nadleśnictw, itp.

gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Wszędzie tam, gdzie w zapisach SIWZ jest napisane, iż wykonawca musi złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz dodatkowo, udziela kilkuletniej gwarancji jakości, robimy gwarancje należytego wykonania i usunięcia wad.

Inną sprawą jest to, że nie każda firma otrzyma taką gwarancję, gdyż to jest zależne od jej wyników finansowych. Jednakże zachęcamy Państwa do spróbowania jej uzyskania.

Na jaki okres zawierana jest gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie?

Standardowa gwarancja należytego wykonania umowy jest udzielana na okres 3 lat. Z kolei pojedyncza gwarancja usunięcia wad i usterek, w wersji ustawowej, trwa 60 miesięcy, choć może być udzielona również na dłuższy okres, np. na 6 lat. W przypadku gwarancji łączonej, tj. należytego wykonania i usunięcia wad, okres udzielanej gwarancji wynosi 8 lat i dodatkowo dochodzi jeszcze 45 dni na zwolnienie gwarancji (30 na należyte wykonanie i 15 na usunięcie wad). Jeżeli okres gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek przekracza dopuszczalne 8 lat, prosimy o kontakt, sprawdzimy, czy będziemy mogli podejść do tematu.

Co to oznacza dla Wykonawcy? W przypadku, gdzie termin wykonania robót jest krótki, np. 6 miesięcy, wykonawca może dać dłuższy okres gwarancji, np. 7 lat. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli zapisy w SIWZ nie określają maksymalnego okresu gwarancji, Wykonawca, który da dłuższy okres gwarancji usunięcia wad, zwiększa swoje szanse na wygranie przetargu. Jeżeli SIWZ z góry określa maksymalny okres gwarancji na np. 5 lat, oferta Wykonawcy z reguły nie zawiera dłuższego okresu gwarancji usunięcia wad.

Jeżeli ktoś jest w sytuacji, gdzie wpłacił w gotówce należyte wykonanie lub jest przed podpisaniem umowy, a łączny okres gwarancji jest dłuższy niż 8 lat, prosimy o kontakt z nami.

Czy można zamienić wpłaconą gotówkę na gwarancję?

Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu wnosimy zawsze przed podpisaniem umowy. Firma, która przed podpisaniem umowy złożyła zabezpieczenie w formie gotówki, o ile Beneficjent dopuszcza jego zamianę na inną formę, może jak najbardziej zamienić gotówkę na gwarancję. z reguły jest tak, iż od otrzymania oryginału gwarancji, Beneficjent w ciągu 1 lub 2 tygodni, zwraca całą gotówkę na konto Wykonawcy.

Czasami jednak zamiana gotówki na gwarancję należytego wykonania nie jest możliwa. Dzieje się głównie dlatego tak, iż od podpisania umowy minęło zbyt wiele czasu i po prostu nie jest możliwe zrobienie takiego zabezpieczenia. W tym przypadku czekamy aż firma otrzyma protokół odbioru, po którym możemy robić gwarancję usunięcia wad i usterek.

Po informacje, kiedy zamiana gotówki na gwarancję nie jest możliwa, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!

Czy można otrzymać gwarancję łączoną na wzorze Beneficjenta?

Czasami się zdarza, iż w dokumentacji do konkretnego zadania, Beneficjent przewidział swój określony wzór gwarancji. Dla Wykonawcy może to stanowić duży problem, gdyż uzyskanie takiej gwarancji może być bardzo trudne. Często kończy się to po prostu, wniesieniem zabezpieczenia w formie gotówki.

Trafiający do nas ludzie pytają nas, czy zdarza się nam robić gwarancje na wzorze Beneficjenta. Odpowiadając na to pytanie, to tak, jesteśmy na tyle elastyczni, że robimy Gwarancje na wzorach należących do Beneficjenta.

Czasami jednak nie jest to możliwe, jednak zachęcamy Państwa do tego, aby się z nami kontaktować w sprawach wzorów gwarancji.

Jakie są wymagane dokumenty do otrzymania gwarancji?

W zależności od tego, jaka firma do nas trafia, prosimy o różne komplety dokumentów. Poniżej przedstawimy to, co jest potrzebne do weryfikacji finansowej firmy, która ubiega się o gwarancję.

Działalność gospodarcza, spółki cywilne

W przypadku, gdy prowadzona firma to działalność gospodarcza oraz spółka cywilna, będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 • Pit za ostatni rok obrachunkowy, w przypadku spółek – pity od każdego ze wspólników za ostatni rok obrachunkowy;
 • W przypadku, gdy firma zgłasza się do nas po gwarancję, jeżeli od początku roku minęło więcej niż 6 miesięcy – dodatkowo potrzebujemy zestawienie przychodów od początku roku;
 • Załącznik A (o prowadzonej działalności – dostępny w naszej agencji);
 • Załącznik B (oświadczenie majątkowe), w przypadku spółek cywilnych – załącznik B od każdego ze wspólników; druk dostępny w naszej agencji,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i US,
 • Aktualna opinia bankowa,
 • Referencje od firm z dotychczas zrealizowanych kontraktów.

Jeżeli firma jest w sytuacji, gdzie przychody są na tyle duże, że muszą być już robione bilanse, zamiast oświadczeń majątkowych, będą potrzebne bilanse za 2 ostatnie lata.

Spółki z o.o., spółki akcyjne, jawne, stowarzyszenia, itp.

Od firm, które prowadzą pełną księgowość, potrzebujemy następujących dokumentów:

 • Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy,
 • Jeżeli firma zgłasza się do nas, gdzie od początku roku minęło więcej niż 6 miesięcy – potrzebujemy ostatni F-01;
 • Załącznik A (informacja o prowadzonej działalności) – dostępny w naszej agencji,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i US,
 • Aktualna opinia bankowa,
 • Referencje od firm z dotychczas zrealizowanych kontraktów.

Otrzymane dokumenty przesyłamy do oceny do odpowiedzialnego za to pracownika Warty.

Jakie są koszty gwarancji łączonej?

Koszty takiego zabezpieczenia są większe, gdyż jedną gwarancją ręczymy za wykonanie kontraktu oraz za okres gwarancji po wykonaniu zadania.Cena zależy od sumy gwarancyjnej oraz okresu trwania zabezpieczenia.

Co do wyliczenia szacunkowej składki za gwarancję, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem dzwoniąc pod numer 501 620 325. Można również skorzystać z poniższego kalkulatora.

Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych
Potrzebujesz gwarancji ubezpieczeniowej? Skorzystaj z kalkulatora i sprawdź koszt zabezpieczenia oraz to, czy taką gwarancję otrzymaszNie czekaj z tym do podpisania umowy !!!
W jakim czasie można otrzymać gwarancję?

Czas oczekiwania na łączoną gwarancję należytego wykonania i usunięcia wad jest tak naprawdę taki sam, jak przy pojedynczym należytym wykonaniu czy usunięciu wad. Jeżeli firma ma aktywną umowę o limit, to taka gwarancja jest wydawana szybko, jeżeli robimy najpierw ocenę – niestety to trwa. Dlatego też uczulamy Państwa, jeżeli będziecie się Państwo ubiegać o gwarancje, prosimy z wyprzedzeniem przesyłać stosowne dokumenty do weryfikacji.

Jeżeli firma zgłasza się do nas na dzień – dwa przed terminem podpisania umowy, a nie ma limitu, nie jest możliwym zrobienie oceny. Dlatego też zachęcamy wszystkie firmy do tego, aby składając dokumenty do weryfikacji, ubiegały się o bezpłatną umowę o limit. Limit pozwoli na łatwiejsze zdobycie danej gwarancji, nawet na dzień czy dwa przed podpisaniem umowy.

Gdzie łatwo i szybko można otrzymać taką gwarancję?

Specjalizujemy się w tworzeniu takich gwarancji, także jeżeli komuś zależy na szybkim otrzymaniu dokumentu czy informacjach ogólnie na temat gwarancji, zachęcamy do kontaktu z nami. Prosimy o kontakt telefoniczny, dzwoniąc pod numer 501 620 325, mailowy: kontaktu w sprawie gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek, lub za pośrednictwem naszego kalkulatora, dostępnego pod tym linkiem: Kalkulator cen gwarancji ubezpieczeniowych. Nie pominiemy żadnego kontaktu.

Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska