Ubezpieczenie ładunków w transporcie Cargo w Warcie

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 5 razy, Średnia ocena: 4]

Jakiś czas temu pisaliśmy na temat odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego OCP. Zdarzają się sytuacje, że dzwonią Państwo do nas i pytają, czy mogą dodatkowo ubezpieczyć przewożony ładunek. Dlatego też, w tym wpisie, zechcemy wspomnieć o produkcie, którym jest ubezpieczenie ładunków w transporcie Cargo w Warcie. (Robimy takie polisy w naszej agencji, prawie od ręki)

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  1. Czym jest Ubezpieczenie ładunków w transporcie Cargo w Warcie?

  2. Jaki jest zakres ubezpieczenia Cargo?

  3. Jakie są rodzaje ubezpieczenia Cargo?

  4. Ile kosztuje ubezpieczenie Cargo?

  5. Gdzie zdobyć ubezpieczenie Cargo?


Czym jest ubezpieczenie ładunków w transporcie Cargo w Warcie?

Ubezpieczenie Cargo w Warcie
Ubezpieczenie Cargo w Warcie – tel. 501 620 325

Ubezpieczenie CARGO w Warcie, to ubezpieczenie mienia w czasie transportu, także również podczas załadunku jak i rozładunku towarów. Chronimy przewożone towary zarówno przy przewozach krajowych jak i zagranicznych.

Ochrona może dotyczyć towarów, które są przewożone drogą lądową, kolejową, lotniczą, morską czy śródlądową. Polisę może wykupić spedytor, przewoźnik oraz właściciel towarów. Najczęściej jednak polisy Cargo wykupują właściciele towarów, chroniąc w ten sposób swoje interesy.

Ubezpieczenie Cargo warto mieć zarówno w sytuacji w której przewozimy towary własnym transportem, jak i wtedy gdy powierzamy je zawodowemu przewoźnikowi, posiadającemu licencję i ubezpieczenie OCP. Musimy wiedzieć, że pomimo, iż przewoźnik, który przewozi nasz towar, powinien mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OCP, to jednak taka polisa, jest zakresowo dość ograniczona.

Odszkodowanie z tej polisy dostaniemy w przypadku, gdy do uszkodzenia towaru podczas transportu, dojdzie wtedy, gdy zostanie on uszkodzony z winy przewoźnika. OCP chroni interesy przewoźnika i pozwala na uwolnienie się od odpowiedzialności cywilnej za przewożony towar.

Jeżeli jednak dojdzie do szkody, takiej jak np. na zaparkowany samochód, na wskutek burzy, przewróci się drzewo – odszkodowania z OCP nie będzie. Po to właśnie jest polisa Cargo. Można czasami zastanawiać się, czy warto wydawać kolejny raz pieniądze, jednak w przypadku towarów o znacznej wartości, powinien zwyciężyć rozsądek. Promil wartości przewożonego towaru nie jest wydatkiem a koniecznością jego ochrony. Dlatego też, taka polisa, chroni zarówno towar, jak i interesy jego właścicieli.

Jaki jest zakres ubezpieczenia Cargo?

Ubezpieczenie ładunków Cargo, oferujemy w 3 wariantach. W zależności od wybranego wariantu, cena jak i zakres ochrony będą inne.

  1. Zakres podstawowy – obejmuje szkody powstałe na wskutek zdarzeń losowych, takich jak: deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna,  upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi;
  2. Zakres rozszerzony -obejmuje szkody takie jak w wariancie podstawowym, rozszerzone dodatkowo  o wypadek środka transportu, rozbój, kradzież z włamaniem oraz uderzenia załadowcze i wyładowcze;
  3. Zakres pełny – odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, z wyjątkiem szkód wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia Cargo dobierany jest do konkretnego przewozu. Oczywiście, nie ma problemu, żeby zrobić podstawowy zakres dla np. elektroniki, ale biorąc pod uwagę wartość i rodzaj przewożonego ładunku, zazwyczaj doradzamy Państwu wybierać pełny zakres ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczenia Cargo

W zależności od potrzeb, mamy dwa rodzaje ubezpieczeń Cargo. Mamy na myśli ubezpieczenia pojedynczych ładunków oraz umowy generalne na przewóz przez ubezpieczonego towarów w określonym czasie. Ubezpieczenie pojedynczych ładunków dotyczy sytuacji, gdzie rocznie jest tylko kilka przewozów. Umowy generalne opłaca się robić dla tych podmiotów, przewożących znaczną ilość towarów.

Zdarza się, że również robimy ubezpieczenia Cargo pod akredytywę – gdzie jedną ze stron jest Bank. Każda polisa Cargo wtedy jest robiona pod konkretne warunki stawiane przez Bank. Jeżeli firma potrzebuje ubezpieczenia Cargo związanego z akredytywą – prosimy o kontakt z nami. Sprawdzimy, czy będziemy mogli przygotować taką ofertę.

Pod tym linkiem znajduje się artykuł, który pokazuje, jakie są, naszym zdaniem, główne różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo.

Ile kosztuje ubezpieczenie Cargo?

Koszt ubezpieczenia stanowi wypadkową przedmiotu ładunku, zakresu oraz rodzaju polisy Cargo.Inny zakres i cenę będą miały np. przewożone materiały budowlane a zupełnie inną składkę i zakres będzie miał kontener elektroniki. Jednak na tym etapie, trudno jest mówić o jakiejkolwiek cenie, mówimy tutaj tylko ogólnie o tym, iż ceny będą się różnić od siebie, w zależności od wybranego wariantu i zakresu ubezpieczenia. Rodzaj przewożonych towarów też będzie mieć znaczenie.

Dla firm, które mają rocznie dużą ilość przewozów, sugerujemy robić umowy generalne. Umowy generalne kosztują więcej, ale wtedy jedną składką opłacicie Państwo wszystkie przejazdy na 12 miesięcy z góry.

Gdzie zdobyć polisę Cargo?

Jeżeli Państwo prowadzą działalność gospodarczą i są dodatkowo właścicielami towaru i chcą dodatkowej, szerszej ochrony niż daje OCP przewoźnika, który będzie przewozić towar, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Podpowiemy, doradzimy i zaproponujemy ofertę ubezpieczenia dla Państwa towaru.

Firmy, które mają kilkanaście i więcej takich przewozów rocznie, zachęcamy do zrobienia umowy generalnej w Warcie na Cargo. Klient podpisuje jedną umowę na 12 miesięcy, podaje szacunkową sumę ubezpieczenia, wożone towary, zakres terytorialny, na wszystkie przewozy!!! Przyspieszy to znacznie otrzymanie polisy. Z kolei firma, która będzie miała kilka przewozów w ciągu roku, otrzyma taką polisę na podstawie wypełnionego wniosku, dostępnego w naszej agencji.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, iż dla części z Państwa, informacje w tym artykule mogą być niewystarczające. Dlatego też, dla osób, które potrzebują szerszych informacji na temat tego produktu oraz tych, którzy szukają polisy Cargo, zachęcamy do kontaktu, zarówno telefonicznego, dzwoniąc pod numer 501 620 325, jak i mailowego: tobiszewski.marcin@gmail.com.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie Cargo w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska