Różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 1 razy, Średnia ocena: 5]

Uszkodzenie czy zagubienie ładunku to często spotykane zjawiska w branży związanej z transportem. Nie jest to kwestia tego, czy możemy podczas transportu uszkodzić czy stracić ładunek, to jest kwestia tego, kiedy się to stanie. Kiedy pojawia się szkoda lub strata, pierwszą myślą często jest „jak mogę otrzymać za to odszkodowanie?” Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć, jakie są różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo.

Zrozumienie odpowiedzialności przewoźnika w porównaniu z ubezpieczeniem ładunku ma kluczowe znaczenie dla każdego, kto musi przewieźć ładunek. Chociaż oba ubezpieczenia dotyczą przewożonego towaru i obejmują problemy, które mogą mieć miejsce, spedytorzy kierując się dobrem właściciela ładunku, powinni rozumieć tajniki obu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i ładunku to struktury prawne mające na celu ochronę przewoźnika i nadawcy w przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku podczas transportu. Każde z tych dwóch ubezpieczeń oferuje rekompensatę, ale może inaczej mierzyć wartość przesyłki. Wartość ubezpieczenia może się różnić w zależności od wartości przedmiotu i potencjalnej utraty zysków, z jakimi boryka się nadawca.

Dowiedz się, jaka jest różnica między ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika a ubezpieczeniem ładunku cargo i jak najlepiej określić, które z nich jest najlepsze dla Twojej przesyłki.  Stąd też niniejszy wpis poświęcimy temu, aby Państwu wskazać różnice pomiędzy ubezpieczeniem przewoźnika a ubezpieczeniem ładunków Cargo.

Spis treści
  1. Co to jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego?
  2. Co to jest ubezpieczenie ładunku?
  3. Więc jakie są główne różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo?
  4. Podsumowanie tekstu

Niektórzy sądzą, że ubezpieczenie ładunku to to samo, co ubezpieczenie przewoźnika drogowego OCP. Nie jest to do końca słuszne stwierdzenie, choć obydwa ubezpieczenia chronią przewożony towar. Poniżej postaramy się Państwu pokazać, jakie są – naszym zdaniem, najważniejsze różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego (transport towarów) a ubezpieczeniem ładunku cargo.

Różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo – Co to jest Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego?

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego
Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego – oblicz swoje OCP

Aby zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo, musimy scharakteryzować pokrótce to, czym jest przewoźnik drogowy, a czym jest ubezpieczenie ładunku cargo.

Przewoźnik to firma, która przewozi, w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Przewozowe lub konwencji CMR (Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, przesyłkę od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia. Ustawa Prawo Przewozowe dotyczy przewozów krajowych, Konwencja CMR – przewozów międzynarodowych.

Przewoźnik (firma transportowa) odpowiada za wszystko podczas transportu i ponosi odpowiedzialność za towar od momentu jego podjęcia do dostarczenia do ostatecznego odbiorcy. Odpowiedzialność oznacza bycie prawnie odpowiedzialnym za coś. W przypadku wykonywania zawodu przewoźnika drogowego – odpowiedzialność za przewożony towar.

W związku z tym, odpowiedzialność przewoźnika odnosi się do poziomu, na którym przewoźnik drogowy odpowiada za szkody, straty lub opóźnienia w przesyłce. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną z jego winy. Jeżeli szkoda powstanie lub zostanie ujawniona, w której nie ma winy przewoźnika, jego odpowiedzialności nie będzie. To, co jest wyłączone lub ograniczone w polisach przewoźników drogowych, dokładnie określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Jeżeli podczas transportu towarów dojdzie do sytuacji, gdzie przewożony towar zostanie uszkodzony, to spedytor zlecający jego przewóz lub właściciel towaru, muszą złożyć reklamację dowodzącą winy przewoźnika za uszkodzony lub zagubiony ładunek. Nie w każdym jednak przypadku, będzie odpowiedzialność przewoźnika. Wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika obejmują przypadki, w których szkoda jest spowodowana działaniem siły wyższej (np. ładunek zostaje uszkodzony w wyniku klęski żywiołowej), albo np. w wyniku działań wojennych.

Może nie być również odpowiedzialności w przypadku, jeżeli szkody powstaną jako następstwo działań nadawcy – właściciela towaru – chodzi o sytuację, gdzie mamy jakieś szkody ukryte w przewożonym towarze – uszkodzenia zostały spowodowane przez niewłaściwie zapakowany lub niewłaściwie załadowany ładunek, który mógł się przesuwać podczas transportu. Jeśli opakowanie, w którym jest towar (nie ma żadnych oznak ingerencji w opakowanie towaru, plomby nie zostały zerwane, itp, – zazwyczaj sposób w jaki jest spakowany towar oraz ile jest opakowań i jakich – to jest z reguły dokładnie opisane w liście przewozowym), jest w porządku, ale już przedmioty w nim nie są, nadawca – właściciel towaru ponosi stratę. W takich przypadkach, o ile przewoźnik sam nie pakował przesyłki, nie ponosi winy.

Innymi słowy, odpowiedzialność przewoźnika będzie wtedy, gdy do szkody czy uszkodzenia towaru dojdzie z jego winy – odpowiedzialność na zasadzie winy zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jeżeli nie ma jego winy – np. szkoda powstała na wskutek działania sił żywiołów czy błędów po stronie nadawcy – właściciela towaru – nie będzie odpowiedzialności przewoźnika za taką szkodę na przewożonym towarze.

Z kolei, jeżeli przewoźnik sam dokonuje załadunku i rozładunku towaru, to w momencie gdy zdarzy się szkoda podczas tych czynności z jego winy – na niego spada odpowiedzialność. Odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w przewożonym towarze z jego winy, powinna zostać pokryta w takim przypadku z polisy OCP.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie Cargo

Czytając nasz powyższy akapit, można byłoby wysnuć wniosek, że odpowiedzialność przewoźnika ma więcej wspólnego z ochroną przewoźnika niż z ochroną ładunku. Ubezpieczenie Cargo (czasami nazywane ubezpieczeniem ładunku lub ubezpieczeniem towaru w transporcie) nie wymaga udowadniania, że ​​przewoźnik ponosi winę za szkodę lub stratę, a jedynie, że nastąpiła szkoda lub strata. O przyznaniu lub nie odszkodowania decydują okoliczności wystąpienia szkody. Zakres i wyłączenia takiego ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie ładunku to dobry sposób na ochronę klientów i firmy przed utratą lub uszkodzeniem ładunku podczas transportu. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przewożonego towaru. Przewoźnik czy spedytor ma z reguły swoje ubezpieczenie, ale tak jak pisaliśmy wcześniej, nie każda szkoda będzie mogła być wypłacona. Ubezpieczenie Cargo daje dodatkową ochronę za szkody w transporcie. Jest to ubezpieczenie płatne, które zależy od zadeklarowanej wartości towaru i od tego, czym jest przewożony towar.

Gdyby ktoś myślał, że to ubezpieczenie pokrywa każdą szkodę – nie, prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami – tam jest wyraźnie opisane, w jakich przypadkach nie będzie odpowiedzialności Towarzystwa. Ograniczenia dotyczą każdego ubezpieczenia Cargo – katalog wyłączeń bywa spójny pomiędzy Towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Z reguły te dodatkowe ubezpieczenie wykupują spedytorzy mający zlecenie od właściciela ładunku na jego przewóz lub sami właściciele ładunku, chcący dodatkowego zabezpieczenia dla przewożonego towaru. Czy warto wykupować takie ubezpieczenie dodatkowo? Naszym zdaniem tak. Przewoźnicy drogowi przewieźli wystarczająco dużo ładunku, aby dokładnie wiedzieć, jak często coś może pójść nie tak. Jeżeli towar nie dociera do miejsca przeznaczenia w doskonałym stanie, to jest to problem, zarówno dla przewoźnika, spedytora jak i właściciela ładunku.

Więc jakie są główne różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo?

Główne różnice polegają na wyłączeniach. OC przewoźnika nie zadziała w każdej sytuacji – jeżeli nie ma winy przewoźnika a jest szkoda – np. na wskutek działania siły wyższej – odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie ma, gdyż nie ma jego winy w szkodzie. Jeśli nie da się jednoznacznie udowodnić winy przewoźnika, nie ma odszkodowania. Sytuacje na drodze jak i podczas załadunku i rozładunku towarów bywają różne. Z doświadczenia naszych Klientów wiemy, że pytanie, “czy będzie szkoda” wcześniej czy później zamieni się na pytanie “kiedy będzie szkoda”.

W tym przypadku dodatkowo właściciel towaru / spedytor powinien wykupić ubezpieczenie Cargo. W jakim to zrobi Towarzystwie Ubezpieczeniowym – jego sprawa, wiemy tylko, że jeśli częściowa lub całkowita utrata ładunku spowoduje znaczące negatywne konsekwencje dla Twojej firmy, zdecydowanie zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia ładunku w transporcie. Koszty dodatkowego zabezpieczenia są bowiem niewielkie, zaś poziom ochrony – wysoki.

Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy przewoźnik posiada polisę OCP, a dodatkowo, właściciel towaru czy spedytor w jego imieniu, wykupi ubezpieczenie cargo na przewożony ładunek. Pozwoli to zminimalizować ryzyko wystąpienia straty.

Podsumowanie tekstu

W tym krótkim wpisie, spróbowaliśmy Państwu wykazać, jakie są różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował ubezpieczenia OCP przewoźnika, OC Spedytora czy ubezpieczenie ładunku w transporcie Cargo – zapraszamy do kontaktu. Żadnego z Państwa zapytań nie pominiemy. Można do nas dzwonić pod numer 501-620-325 lub pisać na adres mailowy: tobiszewski.marcin@gmail.com. W godzinach pracy biura, na wiadomości staramy się odpowiadać od ręki, jeżeli nie jesteśmy w stanie, to w przeciągu 24 godzin, staramy się nawiązać kontakt zwrotny; w przypadku dni wolnych od pracy i świąt – odpowiedzi udzielimy w najbliższym dniu roboczym.

Różnice pomiędzy odpowiedzialnością przewoźnika drogowego a ubezpieczeniem ładunku cargo – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska