Ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie

Ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie
Oceń naszą stronę
[Głosowano: 5 razy, Średnia ocena: 4.8]

Wśród naszych Klientów, wykupujących ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Warta Ekstrabiznes Plus, sporą grupę stanowią firmy zajmujące się naprawami samochodów. Większość zapytań naszych  Klientów dotyczy wysokości składki i informacji o zakresie ubezpieczenia. Stąd też poświęcimy ten wpis zagadnieniu, którym jest Ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie.

Z uwagi na sytuację w kraju, ubezpieczenia warsztatów samochodowych jak i pozostałe polisy, robimy całkowicie online, w sposób zdalny. Nie ma potrzebny, aby udawać się osobiście do Agenta, otrzymają Państwo polisę nie wychodząc z domu lub z biura. Dzięki temu, żadna ze stron, nie jest narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem. W formie papierowej, polisy dostarcza Państwu kurier lub poczta, w formie elektronicznej, jeżeli jest wymagana, dostają Państwo na maila gotowy produkt podpisany za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:


Ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie – mieć czy nie mieć?

Pytanie zawarte w tytule nagłówka wydaje się być trywialne i śmieszne, ale nie ma w nim nic śmiesznego. Firmy powinny robić wszystko, aby zminimalizować ryzyko strat, które mogą powstać podczas prowadzenia działalności. Można pomyśleć, że dodatkowa polisa to niepotrzebne generowanie kosztów, ale jest ona po to, by tak naprawdę uniknąć kosztów, które mogą się zdarzyć. Dlatego też firmy robią wszystko, aby koszty prowadzenia działalności były jak najniższe.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie nie jest elementem, które dane firmy muszą mieć, jednak jego posiadanie, może uchronić naszą firmę przed dużymi odszkodowaniami dla poszkodowanych Klientów. Warsztat zyska też na prestiżu – wypłaty z polis są szybkie, Klienci nie muszą długo czekać na odszkodowanie.

Branża związana z warsztatami samochodowymi jest dość szkodowa, stąd też, brak polisy warsztatu, jest dla samego warsztatu dość lekkomyślny. O ile podczas wykonywania naprawy nie dojdzie do szkody na mieniu Klienta – jest OK., ale w sytuacji, gdy pracownik uszkodzi auto, lub do jego uszkodzenia dojdzie po jakimś czasie po wykonaniu naprawy – a będzie to skutek źle lub niewłaściwie wykonanej naprawy – właściciel auta ma prawo zwrócić się do właściciela warsztatu o odszkodowanie. Jeżeli mamy polisę – nie powinniśmy się martwić, jeżeli jej nie ma – no cóż, pokrywamy stratę z własnej kieszeni.

Jakie ryzyka może objąć takie ubezpieczenie?

Kompleksowe ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie, powinno swym zakresem objąć ochronę mienia oraz odpowiedzialności cywilnej OC. Ochrona mienia dotyczy mienia warsztatu oraz samochodów przetrzymywanych na placu. Może dotyczyć szkód związanych ze zdarzeniami losowymi jak i kradzieżą. Budynek, maszyny i wyposażenie, sprzęt elektroniczny i stacjonarny – to często kilka – kilkadziesiąt tysięcy i więcej złotych. Uszkodzenia na wskutek pożaru czy innych zdarzeń losowych, mogą być dość dotkliwe.

Kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus
Ubezpiecz kompleksowo swoją firmę – wypełnij formularz –  Kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus

Warto również ochroną objąć wszystkie pojazdy, które stoją dodatkowo na placu i czekają na naprawę. Ten element jest zwłaszcza przydatny tym firmom, które prowadzą działalność związaną z handlem używanymi pojazdami.

Ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie
Potrzebujesz ubezpieczyć Warsztat? Ubezpieczenie zakładu samochodowego w Warcie to dobry wybór. Zgłoś się do nas – tel. 501 620 325

Jeżeli chodzi o ryzyka kradzieżowe dotyczące mienia w warsztacie, czy pojazdów stojących na  placu, aby można było zrobić ubezpieczenie od kradzieży, firma musi współpracować z agencją ochrony, gdzie czas reakcji będzie wynosić 5 minut na dzień i 15 na noc. Jest to element konieczny, brak umowy pomiędzy warsztatem a firmą ochroniarską będzie skutkować brakiem odpowiedzialności Towarzystwa za kradzież.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, które tak naprawdę powinna posiadać każda firma, gdzie są naprawiane pojazdy, jego zakres powinien zawierać odpowiedzialność za produkt i usługę po jej wykonaniu. W przypadku, gdy nie ma takiego rozszerzenia, zakres OC jest bardzo ograniczony. Jeżeli firma zatrudnia do naprawy pojazdów pracowników, warto rozszerzyć polisę OC o klauzulę odpowiedzialność pracodawcy. Ta klauzula chroni bezpośrednio pracodawcę przed pracownikiem. Chodzi o sytuację, gdzie podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracownik doznaje szkody. W momencie, gdy pracodawca nie wypłaci mu stosownego odszkodowania – pracownik wygra przed każdym sądem sprawę o odszkodowanie. Jeżeli mamy polisę z klauzulą OC pracodawcy – odszkodowanie jest wypłacane z tej polisy.

Jaki zakres powinno zawierać ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie?

Zakres ubezpieczenia określają ryzyka zawarte w polisie. W przypadku mienia – np. zaznaczenie odpowiedzialności za budynek warsztatu, samochody stojące na placu od zdarzeń losowych, NNW swoje i pracowników, ubezpieczenie sprzętu, itp.

W przypadku OC, za odpowiedzialność odpowiada PKD. Oczywistym jest to, że musi być w polisie odpowiedzialność za wykonywanie usług serwisowych w pojazdach samochodowych – PKD 4520z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Inne PKD, które są niezmiernie istotne, to PKD związane ze sprzedażą części samochodowych. Z reguły warsztaty prowadzą sprzedaż części – Klient odbierając samochód z warsztatu dostaje fakturę lub rachunek, gdzie jest wypisana cena za usługę i za wymienioną część. PKD sprzedażowe, odpowiedzialne za wprowadzenie części samochodowych do obrotu, sprawia, że w polisie jest odpowiedzialność za produkt. Czyli mamy odpowiedzialność za szkody wyrządzone w sytuacji, gdzie naprawa i montaż są wykonane poprawnie, a szkodę następczą w pojeździe powoduje sprzedana część.

Kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus
Ubezpiecz kompleksowo swoją firmę – wypełnij formularz – Kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus

Kompleksowo ubezpieczony warsztat samochodowy, powinien być chroniony od szkód związanych z:

  • odtworzeniem mienia zniszczonego na wskutek zdarzeń losowych – chodzi np. o sytuację, w której dochodzi do uszkodzenia przez grad samochodów stojących na placu;
  • kradzieżą z włamaniem do aut stojących w warsztacie lub na placu – wymagany alarm i agencja ochrony z czasem reakcji 5/15 minut;
  • wydatkami w sytuacji, gdzie przychodzą do warsztatu Klienci z roszczeniami na wskutek szkód powstałych w ich pojazdach w czasie wykonywania naprawy;
  • zabezpieczy przed szkodami, jakie mogą powstać podczas jazd próbnych w naprawianym pojeździe;
  • zabezpieczy warsztat przed szkodami na pojazdach od zdarzeń losowych oraz od kradzieży (do objęcia ochroną od kradzieży pojazdów, firma musi mieć odpowiednie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, szczegóły pod numerem telefonu 501620325), które mogą powstać  od np. uszkodzenia od gradu – tego rozszerzenia nie ma w standardowym OC działalności, to jest dodatkowa klauzula ujmowana na polisie dla warsztatu samochodowego!
  • zabezpieczy przed szkodami, które powstaną na wskutek naprawy po jej wykonaniu – tzw. ochrona za produkt, zawarta w OC działalności;
  • zabezpieczy firmę w sytuacji roszczeń klientów związanych ze zdarzeniami takimi jak poślizgnięcie się klienta w warsztacie, chodniku, schodach, itp., upadek i złamanie ręki,
  • zabezpieczy pracodawcę przed pracownikiem – chodzi o sytuację, gdzie pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych, na wskutek wypadku przy pracy dozna szkody – winę za to ponosi pracodawca, np. dopuszczenie do pracy bez stosowanego instruktażu, wypadek i uszkodzenie ciała – klauzula OC pracodawcy;
  • pomoże przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz a także utracony zysk jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do szkody nie doszło.

Czy taki zakres wystarcza na pokrycie szkód? To wszystko zależy oczywiście od szkody. Zbyt pięknym byłoby, gdyby każde Towarzystwo pokrywało straty. Wszystko zależy od charakteru szkody. Z reguły nikt nie wypłaca odszkodowań, gdy dojdzie do szkody w przedmiocie wykonywanej usługi – np. Klient przyjeżdża do warsztatu samochodowego na remont silnika – po remoncie silnik ulega uszkodzeniu. W takiej okoliczności niestety nie ma wypłaty odszkodowania, ale w sytuacji, gdy podczas naprawy silnika, uszkodzimy np. karoserię, samochód spadnie nam z podnośnika, itp. – jest ochrona.

Ile kosztuje ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie?

Nie ma jednej uniwersalnej stawki ubezpieczenia OC i mienia dla warsztatów samochodowych. To, co dla jednej firmy będzie tanie, dla innej będzie drogie. Koszt ubezpieczenia warsztatu samochodowego w Warcie, jak i każdym innym Towarzystwie ubezpieczeniowym, zazwyczaj jest nieco wyższy, niż w przypadku innych branż. Branża związana z PKD 4520z jest dość ryzykownym branżą, gdzie szkody zdarzają się dość często. Wpisanie tego kodu PKD do oferty, od razu narzuca wyższą cenę. Nie bez znaczenia są też sumy ubezpieczenia na poszczególnych ryzykach jak i dodatkowe klauzule.

Rozpiętość składek przy ubezpieczaniu warsztatów samochodowych, bywa dość znaczna. Można znaleźć na rynku polisy, kosztujące od kilkuset złotych (przy mniejszych warsztatach) jak i polisy, które będą kosztować kilkadziesiąt tysięcy – przy bardzo dużych zakładach, generujących bardzo duże przychody i mających duże sumy ubezpieczenia. Trudno jest tutaj nie zauważyć, że rozpiętość cen za takie ubezpieczenie jest dość duża, ale tak naprawdę, w przypadku polis firmowych, cena powinna odgrywać drugoplanową rolę. Na pierwszym miejscu, głównym kryterium wyboru, powinien być dobrze dobrany zakres ubezpieczenia, w skład którego powinna wchodzić również odpowiedzialność za jazdy próbne.

Przed zakupem ubezpieczenia, radzimy Państwu przeczytać dokładne warunki ubezpieczenia z danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Może się okazać, że określona oferta, nie będzie chronić nas wystarczająco, choć cena zakupu polisy będzie nam jak najbardziej pasować. Jeżeli ktoś sądzi, że uda mu się tanio ubezpieczyć warsztat – niech tak nie myśli. Koszty polisy dla warsztatów samochodowych, zwłaszcza ubezpieczenie OC, są relatywnie wysokie. Jeżeli cena za ubezpieczenie jest “przyjemnie niska” , należy dokładnie przestudiować zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia – najbardziej istotne są wyłączenia dotyczące OC. Może się bowiem zdarzyć, że to, co będziemy chcieli kupić, nie będzie nas tak naprawdę chronić.

Kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus
Ubezpiecz kompleksowo swoją firmę – wypełnij Kalkulator ubezpieczenia firmy Warta Ekstrabiznes Plus

O tym, co wpływa na cenę ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, napisaliśmy tutaj. Może się zdarzyć, że gdy wykupią Państwo polisę na ubezpieczenie warsztatu samochodowego, i okaże się ona dziwnie tania – prawdopodobnie jej zakres będzie tak wąski, że w momencie wystąpienia szkody – będziemy mieli nikłe szanse na to, że ubezpieczyciel pokryje stratę.

Oszczędności w postaci braku polisy, rzędu kilkuset złotych – kilku tysięcy mogą się okazać dla firmy bardzo kosztowne w przyszłości. Nie warto ryzykować i nie mieć takiego ubezpieczenia, przy prowadzeniu warsztatu samochodowego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją, przedstawimy Państwu jak najlepszą ofertę na ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie. W tym celu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501-620-325 lub poprzez adres e-mail: tobiszewski.marcin@gmail.com. (klik)

Ubezpieczenie warsztatu samochodowego w Warcie – Warta ubezpieczenia Biała Podlaska