Wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC, czyli jak zmienić ubezpieczyciela

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 3 razy, Średnia ocena: 4.3]

Każdy posiadacz pojazdu komunikacyjnego, zarejestrowanego w wydziale komunikacji oraz właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż jeden hektar, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Z tym ubezpieczeniem, wiąże się coroczne wykupowanie ubezpieczenia OC, zarówno na pojazdy, jak i na gospodarstwo rolne. W przypadku jeżeli wznowienia polis w danym Towarzystwie wychodzą zbyt drogo, należy zmienić Towarzystwo i złożyć wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC. Ten artykuł będzie dotyczyć właśnie sytuacji, w których wypowiadamy polisę OC. Powiemy również o tym, kiedy złożyć wypowiedzenie aby nie dostać kary z UFG.

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

 1. Kiedy składamy wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC?

 2. Jak powinno wyglądać wypowiedzenie polisy OC?

 3. W jakim momencie składać wypowiedzenie polisy OC


Kiedy składamy wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie polisy OC możemy złożyć w następujących sytuacjach:

 • Zmieniamy dotychczasowego ubezpieczyciela,

Wygodnie jest opłacać polisy rok w rok w tym samym Towarzystwie. Czasami jednak może się okazać, że nasz obecny ubezpieczyciel podnosi nam nieznacznie składki OC. Warto wtedy sprawdzić, jak wyjdzie ubezpieczenie w innych Towarzystwach. Może się okazać, że warto wypowiedzieć naszą obecną polisę i zmienić Towarzystwo ubezpieczeniowe na inne. Odpowiada za to Artykuł 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 • Zmieniamy Towarzystwo na inne i zapominamy wypowiedzieć starą polisę,

Wbrew pozorom, sytuacja, o której napisaliśmy powyżej zdarza się dość często. Czasami mamy sytuację, iż przychodzące osoby informują nas o tym, że mają nową polisę OC, a z kolei oni sami oraz agent zawierający nowe ubezpieczenie, nie wypowiedzieli starej polisy. W takich przypadkach, gdy nie informujemy na piśmie w formie wypowiedzenia polisy OC poprzedniego ubezpieczyciela, dochodzi do wznowienia takiej polisy.

Dodamy tutaj jeszcze, że do wznowienia dojdzie automatycznie, gdy ta polisa będzie w całości opłacona. Jeżeli nie ma zapłaconej którejś raty, polisa się nie wznowi, a dodatkowo będzie niebezpieczeństwo, iż będziemy mieli przerwę w ubezpieczeniu, za którą będziemy mogli otrzymać karę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC

Wracając jednak do meritum, w sytuacji, gdzie pojazd lub gospodarstwo rolne ma dwie polisy OC, jedną nową i drugą wznowioną, to tę wznowioną należy wypowiedzieć. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż Towarzystwo od dnia wznowienia do dnia złożenia wypowiedzenia, naliczy składkę.

Jeżeli zrobimy wypowiedzenie po tygodniu, koszt będzie niewielki, jednak jak nam się to przeciągnie do kilku miesięcy, składka będzie odpowiednio wysoka. Wypełniając druk wypowiedzenia polisy, prosimy powoływać się na Artykuł 28a ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 • Kupujemy pojazd lub gospodarstwo z ważnym ubezpieczeniem OC,

Jeżeli kupiony pojazd lub gospodarstwo rolne, posiada ważną polisę OC, jej nowy właściciel, może z niej korzystać do samego końca. Polecamy to rozwiązanie dla tych osób, które nabyły pojazd z opłaconą w całości polisą. Jeżeli polisa była zawarta w ratach, warto sprawdzić, czy nie będzie się opłacało zawarcie nowego ubezpieczenia na 12 miesięcy.

Jeżeli tak, możemy bez konsekwencji wypowiedzieć starą polisę. Należy tutaj pamiętać, że musimy mieć na następny dzień od wypowiedzenia nową polisę. Jeżeli wypowiemy starą i nie zawrzemy nowej, UFG przyśle nam karę za przerwę w ubezpieczeniu. Wypowiadając polisę, musimy się powołać na piśmie na Artykuł 31 ust. 1 Ustawy z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 • Demontaż, zezłomowanie i sprzedaż pojazdu za granicę,

Jeżeli zdecydujemy się na zezłomowanie naszego pojazdu, lub sprzedamy go osobie, która wywiezie go za granicę, musimy o tym fakcie poinformować swojego ubezpieczyciela. W przypadku zezłomowania, będziemy potrzebować zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu z firmy, która weźmie nasz pojazd oraz decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, z właściwego siedzibie zamieszkania, wydziału komunikacji. Te dwa dokumenty składamy w Towarzystwie ubezpieczeniowym lub u Agenta, a nam będzie wtedy przysługiwać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC.

W przypadku sprzedaży pojazdu, który będzie wywieziony za granicę, także musimy w wydziale komunikacji, wyrejestrować auto. Po otrzymaniu zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu, udajemy się do swojego ubezpieczyciela i informujemy go o tym fakcie.

 • Polisa zawarta za pośrednictwem telefonu i internetu

Osoby fizyczne, zawierając umowę przez telefon lub Internet, mogą w ciągu 30 dni, zrezygnować z takich polis.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC?

Aby wypowiedzenie polisy OC było skuteczne, musi mieć ono formę pisemną. Druk takiego wypowiedzenia można pobrać z internetu lub z naszej strony internetowej. Przy wypełnianiu, należy podać swoje dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Nazwę i adres Towarzystwa,
 • Numer i czas trwania wypowiadanej polisy,
 • Dane pojazdu
 • Podstawa prawna wypowiedzenia: artykuł 28, 28a lub 31 z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

W jakim momencie składać wypowiedzenie?

Aby nasze ubezpieczenie OC się nie wznowiło, należy przynajmniej jeden dzień przed końcem, dostarczyć je do ubezpieczyciela. Możemy takie wypowiedzenie zanieść do Agenta ubezpieczeniowego, który je oparafuje i postawi datę lub możemy je przesłać pocztą. Przy wysyłaniu pocztą, liczy się data stempla pocztowego. Możemy je również wysłać w formie skanu, na adres mailowy danego Towarzystwa. Jeżeli tutaj nie zachowamy terminu wypowiedzenia i wypowiemy polisę z artykułu 28, wypowiedzenie będzie nieskuteczne i będziemy musieli robić to drugi raz.

Wypowiedzenie polisy OC

Wypowiadając OC jako nabywca pojazdu, możemy to zrobić w dowolnym momencie. Musimy tylko pamiętać, żeby dołączyć do wypowiedzenia skan umowy kupna pojazdu oraz o tym, że od następnego dnia, po wypowiedzeniu, musimy już mieć ważne nowe ubezpieczenie OC.

Mamy nadzieję, że teraz Państwo wiedzą już wszystko na temat wypowiedzenia polisy ubezpieczenia OC. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, pod numerem 501 620 325.

Wypowiedzenie polisy ubezpieczenia OC, czyli jak zmienić ubezpieczyciela – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska