Kary za brak OC w 2020 roku

Oceń naszą stronę
[Głosowano: 0 razy, Średnia ocena: 0]

W tym wpisie, pokażemy Państwu, jakie są przewidziane kary za brak ważnej polisy komunikacyjnej OC oraz za brak polisy na OC rolnika i budynków. Powiemy także, kto zajmuje się egzekwowaniem należności w przypadku, gdy zostanie nałożona na nas kara za brak ważnego ubezpieczenia OC. Zapraszamy do lektury. 

Kto najczęściej nakłada kary za brak OC? 

Każdy pojazd mechaniczny, poruszający się po polskich drogach, powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Instytucją, która zajmuje się sprawdzaniem, czy mamy aktualne ubezpieczenie, jest nie tyle Policja, co Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, nazywany w skrócie UFG. I robi to naprawdę skutecznie, nakładając na właścicieli samochodów i innych pojazdów, duże finansowe kary za brak OC.

W jaki sposób UFG pojazdy, które muszą mieć ubezpieczenie?

UFG posiada narzędzie informatyczne (program komputerowy), nazywane “wirtualnym policjantem”, które automatycznie wykrywa przerwy w ubezpieczeniu. Tak więc do stwierdzenia, czy mamy ważne OC czy nie, nie jest już potrzebna policyjna kontrola. System sam nas zweryfikuje.

Każdy pojazd, o ile nie ma żółtych tablic rejestracyjnych i nie jest wyrejestrowany, musi posiadać ubezpieczenie OC, nawet taki, który jest w częściach. W tym miejscu możesz sprawdzić, czy pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeden dzień przerwy w OC sprawi, że otrzymamy wezwanie do zapłaty opiewające na kwotę kilkuset złotych. Najczęściej to dotyka tych osób, które kupiły auto i zapomniały po prostu o ubezpieczeniu. Proszę pamiętać, że OC nowego nabywcy pojazdu nie wznawia się automatycznie, a agenci ubezpieczeniowi nie mają możliwości wystawić nowych polis OC z wsteczną datą.

Przypadek ten dotyczy również osób, które mają OC z płatnością rozłożoną na raty i spóźnią się z opłacaniem ostatniej raty na czas. Wtedy tak samo nie dochodzi do automatycznego wznowienia polisy i następuje przerwa w ubezpieczeniu.

Jaka jest wysokość kary za brak OC w 2018 roku?

Wysokość kary za brak OC w 2018 roku uzależniona jest od:

  • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia;
  • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość kary w 2016 roku przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Kary za brak OC w 2016 roku
Kary za brak OC w 2016 roku

Z kolei dane na temat kar, jakie zostały przewidziane w 2017 roku, przedstawiamy poniżej:

Kary za brak OC w 2017 roku
Kary za brak OC w 2017 roku

Kary za rok 2018 przedstawia tabela poniżej:

Z kolei, wysokość kar, które nakładane są na kierowców nie posiadających ubezpieczenia OC na swoje pojazdy, pokazuje tabela zamieszczona poniżej. Tabela pokazuje, jak co roku i o ile zwiększa się wysokość kary.

Kary za brak OC w 2019 roku
Kary za brak OC w 2019 roku

Ile wynoszą kary za brak ważnego OC w 2020 roku?

Dane przedstawia tabela poniżej:

Kary za brak OC w 2020roku
Kary za brak OC w 2020roku

Jak widać z powyższych tabel, dla przeciętnego kierowcy kary za brak aktualnego OC, są bardzo wysokie. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy kierowca, nawet za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu zapłaci, wcześniej czy później, nieuchronną dużą karę. Choćby był tylko jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu, to UFG zgłosi się po należność nawet i 3 lata po sprzedaży pojazdu.

Na zakończenie powiemy jeszcze, że niestety kary te będą co roku wyższe, bowiem co roku będzie następować zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy więc pamiętać, by robić wszystko, aby nie spóźnić się z wykupieniem polisy OC.

W naszej agencji zawsze przypominamy naszym Klientom o kończącym się terminie wypowiedzenia. Robimy to nawet wtedy, gdy nasi Klienci przechodzą do innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dzięki temu, osoby, którym kończy się ubezpieczenie OC, wiedzą do kiedy muszą je wykupić, tak, żeby nie zapłacić kary, narzuconej przez UFG.

Kary za brak OC w 2020 roku – Warta Ubezpieczenia Biała Podlaska