Oceń naszą stronę
[Głosowano: 3 razy, Średnia ocena: 4.7]

Ubezpieczenie na życie Warta Ochrona, to kompleksowy produkt ochronny spółki życiowej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta, który można dopasować do potrzeb każdego Klienta. Jest to ubezpieczenie życia i zdrowia dedykowane dla całej rodziny.

Polisa przeznaczona jest dla tych osób, które chcą zabezpieczenia finansowego swoich najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych – nawet na bardzo wysokie kwoty.

Ubezpieczenie na życie Warta Ochrona
Ubezpieczenie na życie Warta Ochrona

Ubezpieczenie jest skierowane do osób w przedziale wiekowych od 18 do 65 lat. Ochroną mogą zostać objęte osoby samotne, tzw. single, jak również całe rodziny oraz osoby pozostające w związkach nieformalnych. Świadczenie otrzymuje osoba, która jest wskazana na polisie.

Jaki zakres ochrony ma Ubezpieczenie na życie Warta Ochrona?

Każda osoba, która występuje na polisie, może mieć inny zakres ubezpieczenia. Konstrukcja programu ubezpieczenia na życie Warta Ochrona różni się trochę od standardowych umów ubezpieczeniowych na rynku. Tutaj każda osoba, może indywidualnie określić, jaki zakres oraz suma ubezpieczenia za ryzyko, będzie dla niej odpowiednia. Na przykład osoby, które spłacają kredyt hipoteczny i potrzebują zabezpieczenia dla banku, mogą wybrać samą opcję wypłaty ubezpieczenia za zgon, a żona, która będzie na tej samej polisie, może mieć inny zakres ochrony.

Polisa ubezpieczeniowa z programu Warta Ochrona, może być skonstruowana na dwa sposoby. Pierwszy ze sposobów, to wybór poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych. Pakiety te mają określone sumy ubezpieczenia oraz różne warianty ubezpieczenia. Poniżej w podpunktach przedstawiamy zakres ochrony ubezpieczenia na życie Warta Ochrona:

 • Pakiet Ochrona – uwzględnia śmierć ubezpieczonego;
 • Pakiet Ochrona Plus – uwzględnia skutki wypadku drogowego, w tym m.in. wypłatę świadczenia po śmierci ubezpieczonego, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu. Mamy tutaj dodatkowe opcje takie jak:
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku,
 • Pakiet Zdrowie – zapewnia pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób objętych ubezpieczeniem wraz z assistance medycznym. Z pakietu można wybrać odpowiedzialność Towarzystwa za:
  • Operacja;
  • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby;
  • Poważne zachorowanie;
  • Leczenie specjalistyczne;
  • Niemożliwość do samodzielnej egzystencji;
  • Ubezpieczenie lekowe związane z pobytem w szpitalu
  • Warta Assistance Medyczny – w ramach usług assistance, Warta organizuje i pokrywa koszty między innymi wizyty lekarza, opieki w szpitalu oraz w domu w trakcie rehabilitacji. Z tej usługi można skorzystać w dowolnym na terenie kraju.
 • Pakiet Dziecko – zapewnia ochronę finansową w sytuacji m.in. zdarzeń wymagających interwencji medycznej u dziecka
  • Uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku;
  • Poważne zachorowanie dziecka;
  • Operacja dziecka w wyniku wypadku;
  • Leczenie specjalistyczne dziecka;
  • Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku;
  • Ubezpieczenie lekowe dziecka

Drugi sposób, to indywidualne dopasowanie sum ubezpieczenia do poziomu akceptowalnego przez Klienta. Osoba, wybierając produkt Warta Ochrona, sama może zdecydować, jaka suma ubezpieczenia ją interesuje oraz jaki zakres ubezpieczenia ma się znajdować na polisie.

Ubezpieczenie na  życie Warta Ochrona to również produkt, którego charakterystyczną cechą jest dostęp do wysokich sum ubezpieczenia. Wybierając pakiet Zdrowie, można otrzymać nawet 600 tysięcy odszkodowania. Do podpisania umowy ubezpieczenia nie potrzeba szczegółowych badań, potrzebne jest tylko oświadczenie o stanie zdrowia lub skrócona ankieta medyczna. W przypadku, gdyby okazało się, że badania będą konieczne, każda osoba przed podpisaniem polisy, zostanie o tym poinformowana (dotyczy to osób ubezpieczających się na bardzo wysokie sumy).

Sposoby płatności ubezpieczenia Warta Ochrona

Płatności za składki mogą być rozłożone na wygodne miesięczne, kwartalne lub roczne raty. Minimalnym okresem, na jaki zawiera się ubezpieczenie na życie Warta Ochrona, jest 5 lat.

Najczęstszym adresatem tego produktu są osoby, które posiadają zobowiązania hipoteczne wobec banków. W odniesieniu do ubezpieczeń, występujących przy kredytach, w przypadku Warty Ochrony, różnica na korzyść Klienta, potrafi wynieść 200-300 złotych miesięcznie przy wyższej niż w banku sumie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie Warta Ochrona – Ubezpieczenia Biała Podlaska