Oceń naszą stronę
[Głosowano: 0 razy, Średnia ocena: 0]

Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW, to oferta ubezpieczenia skierowana do placówek oświatowych, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów, studentów czy nauczycieli i zapewnić im, oprócz wypłaty odszkodowania, pomoc w razie problemów w szkole czy na wycieczce.

Ubezpieczenie szkolne NNW
Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW – bezpieczeństwo i gwarancja wypłaty odszkodowania za zdarzenia powstałe w szkole jak i poza szkołą

Jakie warianty ochrony zawiera Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW?

Wybierając Ubezpieczenia Szkolne NNW w Warcie, mamy do wyboru dwa warianty, które różnią się zakresem i ceną.

Podstawowy zakres ubezpieczenia w ramach Wariantu I gwarantuje wypłatę:

 • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – 100 % sumy ubezpieczenia;
 • w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia wyliczana jest wg. zasady procent za procent;
 • naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych – zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem następuje w oparciu o dostarczone oryginały rachunków, do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Kwota świadczenia wynosi maksymalnie 1000 zł, pod warunkiem, że naprawa/nabycie zlecone zostały przez lekarza oraz miały miejsce w okresie 2 lat od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Do kosztów zalicza się również koszt założenia „lekkiego gipsu” o ile taki został założony.

Wybierając Wariant II ubezpieczenia, otrzymujemy w standardzie zakres ubezpieczenia dotyczący Wariantu I, oraz dodatkowo otrzymujemy gwarancję na:

 • wypłatę zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy/nauki;
 • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży NNW w Warcie, chroni osoby ubezpieczone przez 24 godziny na dobę, zarówno w szkole jak i poza nią. Polisa jest czynna także wtedy, gdy są wakacje. W razie wystąpienia szkody, zawsze Warta w takich przypadkach wypłaca stosowne odszkodowanie.

Dodatkiem, dodawanym bezpłatnie do ubezpieczenia szkolnego w Warcie, jest usługa Assistance. Na tę usługę składają się następujące świadczenia:

 • wizyta lekarza pierwszego kontaktu;
 • transport medyczny;
 • wizyta lekarza specjalisty;
 • wizyta pielęgniarki;
 • możliwość dostawy leków oraz sprzętu do rehabilitacji;
 • opieka domowa po leczeniu szpitalnym;
 • konsultacja domowa;
 • infolinia medyczna;
 • wizyta u psychologa;
 • korepetycje;
 • rehabilitacja.

Ceny tego ubezpieczenia są indywidualnie ustalane dla każdej placówki oświatowej oddzielnie. W głównej mierze zależą one od rodzaju placówki, ilości uczniów, sumy ubezpieczenia. Chcąc otrzymać wysoką sumę ubezpieczenia przy niskiej składce, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie lub pod numerem telefonu: 501-620-325. Na każdą wiadomość chętnie Państwu odpowiemy oraz dodatkowo przyjedziemy na umówione spotkanie do placówki.

Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska