Oceń naszą stronę
[Głosowano: 0 razy, Średnia ocena: 0]

Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW, to oferta ubezpieczenia skierowana do placówek oświatowych, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów, studentów czy nauczycieli i zapewnić im, oprócz wypłaty odszkodowania, pomoc w razie problemów w szkole czy na wycieczce.

Ubezpieczenie szkolne NNW
Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW – bezpieczeństwo i gwarancja wypłaty odszkodowania za zdarzenia powstałe w szkole jak i poza szkołą

Jakie warianty ochrony zawiera Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW?

Wybierając Ubezpieczenia Szkolne NNW w Warcie, mamy do wyboru dwa warianty, które różnią się zakresem i ceną.

Podstawowy zakres ubezpieczenia w ramach Wariantu I gwarantuje wypłatę:

 • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – 100 % sumy ubezpieczenia;
 • w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia wyliczana jest wg. zasady procent za procent;
 • naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych – zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem następuje w oparciu o dostarczone oryginały rachunków, do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Kwota świadczenia wynosi maksymalnie 1000 zł, pod warunkiem, że naprawa/nabycie zlecone zostały przez lekarza oraz miały miejsce w okresie 2 lat od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Do kosztów zalicza się również koszt założenia „lekkiego gipsu” o ile taki został założony.

Wybierając Wariant II ubezpieczenia, otrzymujemy w standardzie zakres ubezpieczenia dotyczący Wariantu I, oraz dodatkowo otrzymujemy gwarancję na:

 • wypłatę zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy/nauki;
 • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci i młodzieży NNW w Warcie, chroni osoby ubezpieczone przez 24 godziny na dobę, zarówno w szkole jak i poza nią. Polisa jest czynna także wtedy, gdy są wakacje. W razie wystąpienia szkody, zawsze Warta w takich przypadkach wypłaca stosowne odszkodowanie.

Dodatkiem, dodawanym bezpłatnie do ubezpieczenia szkolnego w Warcie, jest usługa Assistance. Na tę usługę składają się następujące świadczenia:

 • wizyta lekarza pierwszego kontaktu;
 • transport medyczny;
 • wizyta lekarza specjalisty;
 • wizyta pielęgniarki;
 • możliwość dostawy leków oraz sprzętu do rehabilitacji;
 • opieka domowa po leczeniu szpitalnym;
 • konsultacja domowa;
 • infolinia medyczna;
 • wizyta u psychologa;
 • korepetycje;
 • rehabilitacja.

Ceny tego ubezpieczenia są indywidualnie ustalane dla każdej placówki oświatowej oddzielnie. W głównej mierze zależą one od rodzaju placówki, ilości uczniów, sumy ubezpieczenia. Chcąc otrzymać wysoką sumę ubezpieczenia przy niskiej składce, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie lub pod numerem telefonu: 501-620-325. Na każdą wiadomość chętnie Państwu odpowiemy oraz dodatkowo przyjedziemy na umówione spotkanie do placówki.

Poniżej zamieszczamy ogólne warunki ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela norm oceny procentowej stałego uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczenie Szkolne dla dzieci i młodzieży NNW w Warcie – Ubezpieczenia Biała Podlaska